NIP

Home Nieuwskamer Nieuwe aanpak hulpverlening ouders om problemen bij kinderen te voorkomen

Geschreven op:

Nieuwe aanpak hulpverlening ouders om problemen bij kinderen te voorkomen

Vandaag publiceert de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) een advies over een nieuwe aanpak voor hulpverlening aan ouders. Door te kijken naar de context van ouders, kan het beroep op jeugdhulp verminderen. Het advies is aangevraagd door staatssecretaris van Ooijen. Het belang van de context bij jeugdhulpverlening is een prominent punt binnen de Hervormingsagenda Jeugd. Het NIP zet zich via de Samenwerkende Beroepsorganisaties Jeugd (SBJ) in voor het slagen van deze agenda. Onder meer door erop te wijzen hoe belangrijk de inzet van goed opgeleide psychologen is bij het inzetten van de jeugdhulp.

De context waarin kinderen opgroeien is van invloed op hun ontwikkeling. Ouders hebben in deze context een belangrijke rol: als ouders problemen hebben op het gebied van bijvoorbeeld wonen, gezondheid of inkomen, werken deze door naar de kinderen. Daarom richt de Raad zich in dit advies specifiek op de levensdomeinen van ouders. Deze vernieuwde focus is essentieel voor het slagen van de doelstellingen van de Hervormingsagenda Jeugd. Nu wordt er onvoldoende rekening gehouden met de belangen en het welzijn van kinderen wanneer er belangrijke beslissingen over ouders worden genomen. Bijvoorbeeld bij de start van schuldhulpverlening, toegang tot ggz of het toewijzen van sociale huurwoning. De Raad bepleit dat de belangen van kinderen direct worden meegewogen vanaf het moment dat een ouder zich meldt met een hulpvraag. En niet pas wanneer de situatie escaleert of er zorgen zijn over de veiligheid van het kind.

Meer dan 25% van de kinderen heeft minstens één ouder met psychische problematiek en ruim 200.000 kinderen groeien op in armoede. Daarnaast wonen veel kinderen in te krappe woningen. Ouders in een kwetsbare positie beschikken vaak over een minder sterk sociaal netwerk waar zij op terug kunnen vallen. Kinderen die opgroeien in dergelijke omstandigheden lopen een verhoogd risico om zelf problemen te ontwikkelen. Niet alleen nu, maar ook in hun volwassen leven.

De RVS pleit in het advies ‘Kinderen uit de Knel’ voor een nieuwe aanpak in de hulpverlening aan ouders. Enerzijds moeten de belangen van kinderen consequent worden meegewogen bij beslissingen over ouders die van invloed zijn op bijvoorbeeld wonen, schulden en zorg. Anderzijds moet hulpverlening zo worden ingericht dat sociale netwerken worden versterkt. Deze nieuwe aanpak met betrekking tot de hulpverlening aan ouders zal het beroep op jeugdhulp verminderen.

Dat laatste is een van de doelstellingen ook van de Hervormingsagenda Jeugd. Het NIP is betrokken bij de uitwerking van deze Hervormingsagenda, onder meer op de thema’s ‘reikwijdte van de Jeugdwet’, ‘toegang tot jeugdhulp’ en ‘verbinding met aanpalende domeinen’ (zoals armoede, wonen en zorg). Wil je betrokken zijn bij de uitwerking van de plannen uit de Hervormingsagenda en heb je kennis of expertise die hiervoor handig is, laat dat dan weten via info@psynip.nl.

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.