NIP

Home Nieuwskamer NVZ trekt de stekker uit overleg Cao Ziekenhuizen

Geschreven op:

NVZ trekt de stekker uit overleg Cao Ziekenhuizen

Update 126-2-2023:

Acties worden voorbereid, meld je aan als aanspreekpunt

Update 2-2-2023:

Het eindbod van NVZ bij de werkgeversorganisaties is bekend. Helaas is dat eindbod zeer teleurstellend: van de voorstellen van FBZ (waaronder voorstellen van het NIP) is nauwelijks iets terug te zien en de salarisverhoging is voor veel functiegroepen afgetopt. Omdat het bod een verslechtering is, hebben de vakbonden besloten acties voor te bereiden in overleg met de klankbordgroepleden (waaronder leden van het NIP). Wanneer deze acties bekend zijn zullen wij jullie hier over informeren. Lees meer

Oorspronkelijk bericht:

Op 30 januari is voor de zevende keer onderhandeld over een nieuwe cao Ziekenhuizen. De NVZ deed aanvankelijk een voorstel met flinke loondifferentiatie en meerdere verslechteringen. Hierop volgde langdurige moeizame onderhandelingen, die eindigde toen NVZ-bestuur de stekker uit het overleg trok en aankondigde op 31 januari een eindbod te zullen doen.

Terwijl de vier werknemersorganisaties nog in afwachting zijn van dat eindbod, heeft de NVZ al de media opgezocht met het bericht dat de vakbonden een loonsverhoging 13% hebben afgewezen. Het is FBZ een raadsel waarom de NVZ naar buiten is getreden zonder dat het eindbod met de vakbonden is gedeeld.

Wat doet het NIP in de cao-onderhandelingen

Het NIP draagt actief bij aan het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van haar leden. Voor de behartiging van de collectieve belangen van leden met een dienstverband in de zorg zijn wij aangesloten bij de vakbond FBZ. Leden kunnen direct input leveren voor de cao-onderhandelingen door te reageren op de uitvraag die FBZ voorafgaand aan elke cao-ronde stuurt. Of door deel te nemen aan een cao-klankbordgroep waar de gezamenlijke inzet besproken wordt. Voor de cao Ziekenhuizen zijn vier NIP-leden actief betrokken bij de klankbordgroep en de voorgang van het onderhandelingsproces. Ze zitten zelf niet aan de onderhandelingstafel maar ondersteunen de onderhandelaars van FBZ die de stem van de NIP-leden vertegenwoordigen.