NIP

Werkgroepen A&O

De projectgroepen van de sectie ontwikkelen onder andere kennis over de thema’s burn-out, artificiële intelligentie en leidinggeven. Deze kennis delen zij graag. Als je zelf actief wilt worden in één van deze werkgroepen kun je een mail sturen aan de sectie.

Werkgroep Arbeid & Gezondheid

Deze werkgroep werkt vanuit de psychologie aan het versterken van de kwaliteit van mensen in organisaties. We versterken met onze inzichten de werkende, het team, de organisatie en de maatschappij. We delen de A&G-expertise over burn-out met stakeholders: van de politiek tot verzuimverzekeraars.

 

Werkgroep organisatiepsychologie

De werkgroep Organisatiepsychologie is een kennis/inzichten- en netwerkplatform voor organisatiepsychologen. Wat gaan we doen:

  • Expertisesessies organiseren (virtueel en live) met als thema’s leiderschap, groepsprocessen en vernieuwing in organisaties. Voor organisatiepsychologen, maar ook voor andere professionals en voor directeuren, ondernemers, managers.
  • Publiceren van artikelen, opinies en statements. We maken hiervoor een communicatieplan.
  • Netwerkbijeenkomsten organiseren. Hoe deze eruit gaan zien, is work in progress. Een regionale opzet is mogelijk.

Werkgroep Artificiële Intelligentie

De A&O psychologie biedt verrassende en effectieve benaderingen als het gaat om duurzame inzetbaarheid. In het verlengde daarvan richten we ons inmiddels op de Arbeidsmarkt van de toekomst. Onder de titel ‘Werk verandert… en kan wel wat meer psychologie gebruiken’ verzamelden en bespraken we relevante onderwerpen. Wetenschappelijke inzichten worden nog onvoldoende benut bij het inrichten van arbeidsmarkt, sociale wetgeving en organisaties.

We zullen ons de komende tijd specifiek verdiepen in het thema Robotisering en opnieuw de relaties leggen met de kernwaarden Autonomie, Vakmanschap, Verbinding en Zekerheid.

 

Werkgroep Profilering registerpsycholoog

Wij gaan activiteiten bedenken, initiëren en organiseren om de Registerpsycholoog NIP/ Arbeid en Organisatie (A&O) en Registerpsycholoog Arbeid en Gezondheid (A&G) bekender te maken binnen en buiten het NIP.

Visie op burnout in beeld – Tekenaar Kristel Peijnenborg