NIP

Werkgroepen A&O

De werkgroepen van de sectie ontwikkelen onder andere kennis over de thema’s burn-out, artificiële intelligentie en leiding geven. Deze kennis delen zij graag. Als je zelf actief wilt worden in één van deze werkgroepen kun je een mail sturen aan de sectie.

Werkgroep Arbeid & Gezondheid

Deze werkgroep werkt vanuit de psychologie aan het versterken van de kwaliteit van mensen in organisaties. We versterken met onze inzichten de werkende, het team, de organisatie en de maatschappij. We delen de A&G-expertise over burn-out met stakeholders: van de politiek tot verzuimverzekeraars.

 

Werkgroep Organisatiepsychologie

De werkgroep Organisatiepsychologie is een kennis/inzichten- en netwerkplatform voor organisatiepsychologen. Wat we doen:

  • Expertisesessies organiseren (virtueel en live) met als thema’s leiderschap, groepsprocessen en vernieuwing in organisaties. Voor organisatiepsychologen, maar ook voor andere professionals en voor directeuren, ondernemers, managers.
  • Publiceren van artikelen, opinies en statements. We maken hiervoor een communicatieplan.
  • Netwerkbijeenkomsten organiseren. Hoe deze eruit gaan zien, is work in progress. Een regionale opzet is mogelijk.

Werkgroep Artificiële Intelligentie

De werkgroep Artificiële Intelligentie van het NIP heeft in 2019 een breed congres over Artificiële Intelligentie (AI) en A&O psychologie georganiseerd. Daarna heeft de werkgroep gewerkt aan specifiek het thema inzet van AI bij werving en selectie gewerkt. Gekeken is naar hoe er vanuit A&O psychologie bijgedragen kan worden aan faire werving en selectie en hoe we A&O psychologen die hiermee aan de slag willen kunnen ondersteunen.

Dit heeft een toolbox voor leden en een paper voor werkgevers opgeleverd die in het voorjaar van 2023 beschikbaar komen en die in 2023 verder verspreid zullen worden.

 

Visie op burnout in beeld – Tekenaar Kristel Peijnenborg