NIP

Home Cliënteninformatie Klachten (van cliënten)

Klacht- en tuchtrecht

Ben je niet tevreden over de dienstverlening van een psycholoog die lid is van of geregistreerd staat bij het NIP? Of overweeg je een klacht in te dienen? Ga dan eerst met de psycholoog in gesprek om te kijken of jullie tot een oplossing kunnen komen. Komen jullie er samen niet uit? Dan kun je een klacht indienen. Hieronder lees je meer over de verschillende mogelijkheden van klacht- en tuchtrecht.

Ontevreden? En dan?

Bespreek je onvrede altijd eerst met je psycholoog

Als je een klacht hebt over je behandelaar of de behandeling, dan kun je die in eerste instantie het beste met hem of haar zelf bespreken. Een gesprek over je onvrede kan verheldering geven en is een kans om snel misverstanden op te lossen.

Kom je er samen niet uit en wil je een klacht tegen je psycholoog indienen dan kan je het volgende doen:

 • Klachtrecht
  Je psycholoog is verplicht om aangesloten te zijn bij een klachtenregeling.
  Op de website van je psycholoog vind je informatie over hoe je een klacht moet indienen.
  Kun je deze informatie niet vinden, neem dan contact op met het Landelijk Meldpunt Zorg
 • Tuchtrecht
  Dien een tuchtklacht in tegen je psycholoog bij ons College van Toezicht.
  Voor cliënten van A&O-psychologen is dit de enige mogelijkheid om een (tucht)klacht in te dienen.

Tuchtrecht of klachtrecht?

Het tuchtrecht en klachtrecht zijn twee verschillende procedures die naast elkaar bestaan.

In het tuchtrecht beoordelen tuchtrechters of de psycholoog volgens de professionele standaard heeft gehandeld. De tuchtrechter kan maatregelen aan de psycholoog opleggen als deze niet volgens die standaard heeft gehandeld. Die maatregelen zijn een waarschuwing, een berisping, een schorsing of een ontzetting uit het lidmaatschap.

In het klachtrecht vindt eerst inzet van de klachtenfunctionaris of klachtencommissie plaats. Deze proberen in samenspraak met de cliënt en de behandelaar via bemiddeling tot een voor beiden werkbare oplossing te komen.

Aan beide mogelijkheden van zowel klacht- als tuchtrecht zijn voor jou geen kosten verbonden.

Andere mogelijkheden

Andere psycholoog

Met behulp van onze zoekmachine Vind een psycholoog kun je een andere psycholoog in jouw regio zoeken. Je ziet meteen of de psycholoog NIP-lid, PSYCHOLOOG NIP® is, of in een NIP-register of in het BIG-register is ingeschreven. Vraag eventueel je huisarts om een doorverwijzing.

Andere mogelijkheden

Nationale zorgnummer
Het Nationale Zorgnummer is een samenwerkingsverband van patiëntenorganisaties. Bel naar 0900-23 56 780 of stuur een mail. www.nationalezorgnummer.nl

Landelijk Meldpunt Zorg
Het Landelijk Meldpunt Zorg is een meldpunt van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Op de website vind je een ‘Klachtenwijzer’. www.landelijkmeldpuntzorg.nl

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg
Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) kan ook ondersteuning bieden door middel van een vertrouwenspersoon. www.akj.nl

Ten slotte zijn er nog andere mogelijkheden om een tuchtklacht in te dienen: het BIG-tuchtrecht en het SKJ-tuchtrecht.