NIP

Home Klachtenregeling m.i.v. 1 januari 2023 Klachtenregeling voor aanbieders onder de Jeugdwet

Klachtenregeling voor aanbieders onder de Jeugdwet

Psychologen die als vrijgevestigde zorgaanbieder (in de wet ook wel solistisch werkende zorgverlener genoemd) op basis van de Jeugdwet werkzaam zijn, hebben ook de verplichting tot een klachtenregeling voor cliënten. Je dient dan aangesloten te zijn bij een klachtencommissie en dit bekend te maken aan cliënten, bij voorkeur op je website. Als NIP-lid kun je gebruik maken van de voordelige NIP-klachtenregeling met twee verschillende mogelijkheden (pakket A en B). Daarmee kun je voldoen aan de verplichte klachtenregeling. Om je aan te melden volg je het aanmelden-stappenplan.

De Jeugdwet beoogt cliënten een mogelijkheid tot klachtenbehandeling te bieden, waarbij een klachtencommissie beoordeelt of een klacht gegrond of ongegrond is. Klachtbemiddeling als voortraject via een klachtenbemiddelaar of klachtenfunctionaris is niet wettelijk verplicht, maar is wel aan te bevelen. Deze regeling is ook een belangrijke mogelijkheid voor psychologen als zorgverlener om klachten van cliënten in een vroeg stadium op een laagdrempelige en toegankelijke manier te bespreken en zo mogelijk op te lossen.

Daarnaast bestaat de wettelijke plicht om de vertrouwenspersoon jeugd toe te laten. Dit is geen onderdeel van de klachtenregeling, maar een vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) informeert, adviseert en ondersteunt jongeren, kinderen en ouders die met de jeugdhulp te maken krijgen. Het AKJ beantwoordt vragen over de jeugdhulp. Ook geeft het AKJ ondersteuning bij het opstellen, indienen en afhandelen van klachten over de jeugdhulp.

Zorgverleners in dienstverband zijn bij een klachtencommissie aangesloten via hun werkgever.

 

Aanbod NIP: Bij welke regeling kan ik me aansluiten en tegen welke kosten?

Je bent uiteraard vrij om je naar eigen keuze bij een bepaalde regeling aan te sluiten. De (twee) verschillende mogelijkheden (pakket A en B) die we bieden zijn scherp geprijsd. Als lid ben je dus voordelig uit met de NIP-klachtenregeling. Bovendien is pakket B alleen bij het NIP verkrijgbaar en pakket A is goedkoper dan rechtstreeks afsluiten bij Klachtenportaal Zorg. Met de NIP-klachtenregeling kun je voldoen aan de wettelijke verplichte klachtenregeling. Als lid van het NIP kun je je gemakkelijk aansluiten bij deze regeling, waardoor eventuele klachten afgehandeld worden door een professionele en onafhankelijke organisatie: Klachtenportaal Zorg (KPZ).

 

De pakketten

Pakket A, voordelig via het NIP verkrijgbaar

Dit bestaat uit de aansluiting bij een klachtenregeling voor een jaarlijks tarief van €70,- incl. btw[1]. Hiermee verzeker je je van het afdekken van de wettelijke plicht tot aansluiten bij een klachtencommissie. Op het moment dat de klachtenbemiddelaar en/of klachtencommissie daadwerkelijk wordt ingeschakeld bedraagt het eigen risico maximaal €295,- (prijspeil 2023)[2]. Het NIP brengt de kosten voor de inzet van de klachtenbemiddelaar en/of klachtencommissie na afloop van de klachtbehandeling in rekening.

[1] Het tarief voor de klachtenregeling betreft een kalenderjaar, wordt bij het innen van de contributie in rekening gebracht en wordt zonder tegenbericht ieder jaar verlengd. Wil je opzeggen? Maak dat dan uiterlijk 1 november bij ons kenbaar.

[2] De tarieven van Klachtenportaal Zorg

Pakket B – alleen bij het NIP verkrijgbaar

Dit bestaat uit, naast de aansluiting op de klachtenregeling (pakket A), ook de afdekking van de kosten van het gebruik van de klachtenbemiddelaar en/of klachtencommissie. Indien er een klacht wordt ingediend, dan betalen wij de kosten voor de eventuele behandeling door de klachtenbemiddelaar en/of klachtencommissie. De kosten van dit pakket bedragen jaarlijks  €100,- incl. btw.[1].

Let op: de pakketten gelden alleen voor vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders. Indien de organisatie een medewerker (ook secretarieel), stagiair of vrijwilliger in dienst heeft, dan zijn hier extra kosten aan verbonden. Neem hiervoor contact op met Klachtenportaal Zorg. Deze kosten vallen niet binnen pakket A of B. Daarnaast vallen de kosten zoals genoemd in artikel 9, lid 6 en artikel 10 lid 7 van de algemene voorwaarden (pdf) niet onder de vergoede kosten binnen de pakketten.

Aanmelden – stappenplan

  1. Aanmelden kan door een mail te sturen aan ledenadministratie@psynip.nl. Zet daarin dat je de klachtenregeling Jeugdwet wilt afnemen, welk pakket je kiest (A of B) en per wanneer de klachtenregeling in moet gaan.
  2. Je informeert cliënten (op je website etc.) dat zij bij een klacht vanaf de ingangsdatum deze kunnen indienen bij klachtenportaalzorg.
    Via KlachtenportaalZorg.nl kun je ook flyers aanvragen voor op je website.

Als je je hebt aangemeld staat op de jaarfacturatie aangegeven dat je de klachtenregeling via het NIP afneemt. De jaarfacturatie ontvang je tussen 30 januari en 15 februari 2023. Na je aanmelding krijg je geen bevestiging per e-mail.

 

Opzeggen klachtenregeling

Als je je deelname aan de klachtenregeling wilt opzeggen, dan dien je dat vóór 1 december schriftelijk door te geven aan ledenadministratie@psynip.nl. De aansluiting wordt dan op 1 januari van het daaropvolgende jaar beëindigd.

 

Klachtenregeling Jeugdwet én Wkkgz

De klachtenregeling Jeugd van Klachtenportaal Zorg voldoet zowel aan de Jeugdwet als aan de Wkkgz. Dus mocht je onder beide wetten zorg verlenen, dan volstaat aansluiting bij de klachtenregeling Jeugdwet.