NIP

Accreditatie

Ben je aanbieder van bij- en nascholingsactiviteiten? Dan vraag je je misschien af of  je deze scholingsactiviteiten kan laten meetellen voor een (her)registratieregeling van een NIP-register. Het NIP beoordeelt dit tijdens een accreditatieprocedure. Scholing die ter accreditatie wordt aangeboden wordt opgenomen in de scholingsagenda’s. Om accreditatiepunten te kunnen toekennen moet je als scholingsaanbieder de aanwezigheid van deelnemers invoeren in PE-online.

Verzoek indienen (online)

Gebruik de informatie voor aanbieders van scholing (pdf) als handleiding bij het aanvragen van accreditatie.

Let op: Neem voordat je een aanvraag indient kennis van het bijbehorende accreditatiereglement.

> Inloggen voor opleiders in PE-online

Reglementen

De reglementen bieden duidelijkheid over de accreditatieprocedure, de verplichtingen als aanvrager en de wijze waarop aanvragen worden beoordeeld. In de reglementen vind je ook de geldende eisen voor accreditatie voor de verschillende registers. In de aanvraag dien je akkoord te gaan met het betreffende reglement.

Vooral de volgende hoofdstukken zijn van belang: 3 (de accreditatieprocedure), 5 (verplichtingen van de aanbieder) en 6 (beoordeling accreditatieaanvragen).

Geaccrediteerde nascholing

Alle bij het NIP ingediende accreditatieverzoeken worden vermeld in de scholingsagenda in PE-online. Als een aanvraag nog in behandeling is, dan wordt dit weergegeven in de agenda.

Als een aanvraag is goedgekeurd, wordt het aantal toegekende punten voor de betreffende registratie vermeld. Ook staat in de scholingsagenda meer informatie over de inhoud van de scholing. Het aanbod wordt voor 1 of voor 3 jaar geaccrediteerd.
Bekijk de agenda van de geaccrediteerde nascholing voor:

 

Accreditatietarieven

De accreditatiecommissie neemt een accreditatieaanvraag in behandeling zodra de factuur is voldaan.

Tarieven en termijnen

De tarieven per accreditatieverzoek verschillen per sector (genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW).

Eerstelijnspsychologie NIP

Voor één jaar: € 162,50
Voor drie jaar: € 325,-

Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en NVO Orthopedagoog-Generalist gezamenlijk

Voor één jaar: € 125,-
Voor drie jaar: € 250,-

Arbeid- en Organisatie Psycholoog NIP en Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP

Verzoek tot accreditatie van scholing met een duur van maximaal één dag: € 250,-
Verzoek tot accreditatie van scholing met een duur van twee dagen of langer: € 400,-
Beide accreditaties hebben een geldigheidsduur van drie jaar.

Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP

Voor één jaar: € 150,-
Voor drie jaar: € 300,-

Facturering en betaling

Per accreditatieaanvraag ontvang je één factuur. Bij een aanvraag voor meer dan één vereniging of registratieregeling, ontvang je voor elke aanvraag een aparte factuur.

Let op:het accreditatiebureau K&J/OG beoordeelt de aanvragen voor Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en NVO Orthopedagoog-Generalist als één aanvraag. Je ontvangt hiervoor één factuur (dit heeft te maken met de samenwerking met de NVO op het gebied van accreditatie).

Aanvraag op tijd indienen en betalen

Houd voor een goed verloop van de aanvraagprocedure rekening met het volgende:

  • Wij nemen de aanvraag in behandeling op het moment dat de factuur is voldaan.
  • De betaling van de facturen loopt via DocData Payments.
  • Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het tijdig en op de juiste wijze betalen van de factuur.
  • Zorg ervoor dat je de accreditatieaanvraag op tijd indient: de beoordelingstermijn is 8 weken nadat de factuur is voldaan.

Wij restitueren geen geld als de commissie het accreditatieverzoek niet honoreert.

Presentie deelnemers invoeren en verwijderen

Voor het toekennen van accreditatiepunten moet de aanwezigheid van deelnemers worden ingevoegd in PE-online. Het is mogelijk om een hele lijst in één keer in te voeren. Hoe dat werkt vind je in onderstaande instructie. Daarin staat ook uitgelegd hoe je een presentie kan verwijderen.

Presentie opvoeren en verwijderen-accreditatie-PE-online

Vragen?

Neem voor vragen over accreditatie voor Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP contact op met:

Accreditatiebureau K&J/OG
Jorien Tamse
j.tamse@nvo.nl, tel. (030) 232 24 07, bereikbaar op woensdag en donderdag van 13:30 – 16:00 uur