NIP

Home Lidmaatschap Voorwaarden lidmaatschap

Om lid te kunnen worden van het NIP, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nationale beeldbank

Voorwaarden NIP-lidmaatschap

Je kunt lid worden van het NIP met een universitair master- of doctoraaldiploma Psychologie.

Je kunt ook lid worden van het NIP met een gelijkgesteld diploma:

  • master- of doctoraaldiploma Mental Health
  • master- of doctoraaldiploma Gezondheidswetenschappen (afstudeerrichting Geestelijke Gezondheidskunde)
  • master- of doctoraaldiploma Orthopedagogiek
  • Belgisch Licentiaat of masterdiploma Psychologie
  • buitenlands diploma dat een verklaring van de IDW heeft, waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig is aan een Nederlands diploma.

Of als je bent ingeschreven in:

  • het BIG-register als GZ-psycholoog, Klinisch Psycholoog of Klinisch Neuropsycholoog (danwel toegelaten tot een opleidingstraject daartoe)
  • het European Register of Psychologists als Registered EuroPsy Psychologist.

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor het lidmaatschap maar heb je wel belangstelling voor de activiteiten van de secties? Dan kun je je aanmelden als Belangstellende bij een sectie.