NIP

Home Lidmaatschap Voorwaarden lidmaatschap

Voorwaarden lidmaatschap

Om lid te kunnen worden van het NIP, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Je kunt lid worden van het NIP met een universitair master- of doctoraaldiploma Psychologie.

Je kunt ook lid worden van het NIP met een gelijkgesteld diploma:

 • master- of doctoraaldiploma Mental Health
 • master- of doctoraaldiploma Gezondheidswetenschappen (afstudeerrichting Geestelijke Gezondheidskunde)
 • master- of doctoraaldiploma Orthopedagogiek
 • Belgisch licentiaat of masterdiploma Psychologie
 • buitenlands diploma dat een verklaring van de IDW heeft, waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig is aan een Nederlands diploma.

Of als je bent ingeschreven in:

 • het BIG-register als gz-psycholoog, Klinisch Psycholoog of Klinisch Neuropsycholoog (danwel toegelaten tot een opleidingstraject daartoe)
 • het European Register of Psychologists als Registered EuroPsy Psychologist.

Contributie

Het lidmaatschap van het NIP loopt van 1 januari tot en met 31 december. Je ontvangt in het begin van het kalenderjaar een contributiefactuur. De betaling verloopt steeds via automatische incasso.

Bij halfjaarlijkse betaling ontvang je aan het begin van het jaar en halverwege het jaar een incasso / factuur.

Automatische incasso is niet mogelijk als je in het buitenland woont, betalen moet dan via een overschrijving.

Nieuw lidmaatschap

Je wordt als nieuw lid ingeschreven nadat het inschrijfformulier en de vereiste documenten zijn ontvangen. Afhankelijk van de maand waarin de inschrijving plaatsvindt, brengen we de volledige contributie in rekening dan wel een percentage, afhankelijk van de maand waarin je lid wordt.

Het lidmaatschap gaat in per de eerste van de eerstvolgende maand en de contributie is het jaartarief verrekend naar het aantal maanden dat resteert in het betreffende jaar. De contributie dient te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.

Niet tijdige betaling

Als je niet tijdig betaalt ontvang je een betalingsherinnering. Blijft betaling binnen twee weken na de datum van de betalingsherinnering achterwege, dan volgt een tweede herinnering. Betaal je vervolgens nog niet binnen twee weken na de datum van de tweede herinnering, dan volgt een laatste herinnering.

Wanneer je de contributie uiteindelijk niet betaalt, dan wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. Dit bureau vordert zo nodig met inschakeling van een deurwaarder de contributie in en tevens de gebruikelijke opslagen, de wettelijke rente en andere bijkomende kosten, alles voor rekening van het betreffende (aspirant-)lid.

Uitstel van betaling

Ben je niet in staat tijdig te betalen dan kun je een schriftelijk beargumenteerd verzoek voor een andere betalingsregeling indienen bij de directeur van het NIP. Doe dit vóór het begin van de betreffende lidmaatschapsperiode.

Voorwaarden gereduceerde tarieven lidmaatschap

Gereduceerd tarief 50%

 • Startende psycholoog – In de eerste twee jaar na afstuderen ontvang je een korting van 50% op het lidmaatschap. Deze korting eindigt aan het einde van het kalenderjaar waarin de termijn van twee jaar verstrijkt.
 • Niet-werkende – je komt in aanmerking voor een korting van 50% wanneer je in het geheel niet werkzaam bent met ingang van het eerstvolgende contributiejaar.
 • Gepensioneerd – je komt in aanmerking voor korting van 50% op het lidmaatschap wanneer je de AOW-leeftijd bereikt met ingang van het eerstvolgende contributiejaar.

 


Gereduceerd tarief 90%

Studenten kunnen zich tegen een gereduceerd tarief van 90% inschrijven bij het NIP met een bewijs van inschrijving van de universiteit wanneer je één van de volgende studies volgt:

 • universitaire studie Psychologie;
 • universitaire studierichting Mental Health/Geestelijke Gezondheidskunde of;
 • universitaire studierichting Orthopedagogiek.

Wijziging van contributiecategorie

Je kunt je contributiecategorie wijzigen via Mijn NIP.

De aanvraag moet vóór 1 december van het jaar voorafgaand aan het nieuwe contributiejaar zijn ingediend. Wijzigingen m.b.t. de contributie worden uitsluitend bij aanvang van het nieuwe contributiejaar doorgevoerd.

Uitsluitingen voor lidmaatschap

Het lidmaatschap van het NIP staat niet open voor:

 1. Personen die eerder lid zijn geweest van het NIP, waarbij dit lidmaatschap is beëindigd door ontzetting of opzegging door de vereniging;
 2. Personen wiens naam staat vermeld op de openbare lijst met bevoegdheidsbeperkingen in het BIG-register (uitgezonderd berispingen);
 3. Personen die een bevoegdheid-beperkend bevel opgelegd hebben gekregen door de IGJ of door een andere door de overheid ingestelde toezichthouder;
 4. Personen die geschrapt zijn uit het SKJ-register.

Opzeggen

Je kunt je lidmaatschap opzeggen via Mijn NIP. Doe dat uiterlijk op 30 november van het betreffende contributiejaar. Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van je opzegging. Na opzegging van het NIP lidmaatschap kan je per 1 januari van het volgende jaar geen gebruik meer maken van eventuele NIP-registraties en andere NIP-diensten die alleen voor leden gelden.

Contact

Heb je vragen over jouw contributie dan kan je contact opnemen.

Ten slotte

Een ledenadministratie kan alleen goed werken als de gegevens actueel zijn. Je bent verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzingen (adressen, gewenste categorie, werksituatie e.d.).

 

Het NIP kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor foutieve informatie indien dit niet tijdig is doorgegeven door het lid. Als er kosten gemoeid zijn door foutieve informatie van het lid, dan kunnen deze voor rekening van het lid komen.

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.