NIP

Home Secties Commissie Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD)

Commissie Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD)

De Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) is een kwaliteitskeurmerk van het NIP. De BAPD garandeert dat afgestudeerde psychologen een basisniveau aan kennis en ervaring hebben in de algemene psychodiagnostiek.

Doel:

  • Het beoordelen van aanvragen.
  • Contact onderhouden met de Nederlandse universiteiten die de BAPD-aantekening kunnen geven aan studenten tijdens hun studie.
  • Accrediteren van universitaire programma’s die leiden tot de BAPD-aantekening.
  • Het Algemeen Bestuur adviseren over beleidsveranderingen ten aanzien van de basisaantekening psychodiagnostiek, mede nodig gemaakt door ontwikkelingen in het werkveld.
  • Wijzigingen in het BAPD-reglement voorleggen aan het Algemeen Bestuur.

Contact: registraties@psynip.nl of (030) 820 15 00 (tussen 9:00 en 13:00 uur)

Dr. L.N.J. Boyette

Voorzitter

Drs. P.P.M. Hurks

Lid

Dhr. W. Bloemers

Lid

Dr. H.E. Bakker

Lid

Drs. R. de Waart

Lid