NIP

Werkgroepen sectie GGZ

De werkgroepen van de sectie ontwikkelen onder andere kennis over diverse thema’s. Deze kennis delen zij graag. Als je zelf actief wilt worden in één van deze werkgroepen kun je een mail sturen aan de sectie.

Werkgroep Psychotrauma

De werkgroep Psychotrauma is onderdeel van de sectie GGZ en organiseert jaarlijks meerdere inhoudelijke bijeenkomsten (webinars en congressen) m.b.t. het brede thema psychotrauma. Daarnaast geeft de werkgroep input op richtlijnen en zorgstandaarden die in ontwikkeling zijn rondom dit thema. Daarnaast reiken zij tevens de scriptieprijs Psychotrauma uit.

De werkgroep Psychotrauma bestaat uit: Magda Rooze, Linda Noordeman, Kees Pijls, Jenny Engel, Nicole Kroon, Iddo Post en Dorethe Gijsbertsen.

 

Werkgroep Seksualiteit en Genderdiversiteit

De werkgroep Seksualiteit & Genderdiversiteit heeft als doelstelling de handelingscompetenties van psychologen vergroten en het op een positieve manier bespreekbaar maken van seksueel gedrag in de verschillende leeftijdsfasen. De werkgroep organiseert enkele themabijeenkomsten per jaar.

De werkgroep bestaat uit Inge Bok, Violet Paap, Ciska Jansen, Sanneke Verweij en Joy Dekker.

Lees de thema-uitgave van De Psycholoog seksuele identiteit.