NIP

Home Secties Sectie GGZ Sectie GGZ – werkgroepen

Werkgroepen sectie GGZ

De werkgroepen van de sectie ontwikkelen onder andere kennis over diverse thema’s. Deze kennis delen zij graag. Als je zelf actief wilt worden in één van deze werkgroepen kun je een mail sturen aan de sectie.

Werkgroep Psychotrauma

De werkgroep Psychotrauma is onderdeel van de sectie GGZ en organiseert jaarlijks meerdere inhoudelijke bijeenkomsten (webinars en congressen) m.b.t. het brede thema psychotrauma. Daarnaast geeft de werkgroep input op richtlijnen en zorgstandaarden die in ontwikkeling zijn rondom dit thema. Daarnaast reiken zij tevens de scriptieprijs Psychotrauma uit.

De werkgroep Psychotrauma bestaat uit: Magda Rooze, Linda Noordeman, Kees Pijls, Jenny Engel, Nicole Kroon, Iddo Post en Dorethe Gijsbertsen.

Werkgroep Seksualiteit en Genderdiversiteit

De werkgroep Seksualiteit & Genderdiversiteit heeft als doelstelling de handelingscompetenties van psychologen vergroten en het op een positieve manier bespreekbaar maken van seksueel gedrag in de verschillende leeftijdsfasen. De werkgroep organiseert enkele themabijeenkomsten per jaar.

De werkgroep bestaat uit Inge Bok, Violet Paap, Ciska Jansen, Sanneke Verweij en Joy Dekker.

Lees de thema-uitgave van De Psycholoog seksuele identiteit.

Werkgroep Studentenpsychologen

De werkgroep studentenpsychologen bestaat uit (gz-)psychologen die werkzaam zijn bij universiteiten en hogescholen op het gebied van de begeleiding en verwijzing van studenten. Daarnaast hebben de studentenpsychologen een consultatie/ondersteuningsfunctie voor docenten en andere studentbegeleiders binnen de instellingen. Onze missie is zo goed mogelijke begeleiding van studenten op onderwijsinstellingen om studie uitval en studievertraging tegen te gaan en een bijdrage te leveren aan studentenwelzijn. Onze deskundigheid ligt op het gebied van jong volwassene problematiek. Brug tussen hoger onderwijs en de GGZ.

De werkgroep bestaat uit Annelies Aquarius, Sachlan April en Alex Buiks.

Werkgroep EPA

De werkgroep EPA is onderdeel van de sectie GGZ en organiseert jaarlijks meerdere inhoudelijke bijeenkomsten die relevant zijn voor psychologen werkzaam binnen het EPA werkveld. Daarnaast heeft de werkgroep korte lijntjes de psychologen van Gedachten Uitpluizen. Voor de input op richtlijnen en zorgstandaarden rondom het thema psychose zorgt de werkgroep voor afvaardiging vanuit het werkveld.

De werkgroep EPA heeft samengewerkt met de VGCt bij het ontwikkelen van de infographic Psychose.

De werkgroep bestaat uit Ellen Mens, Nancy Keune en Eline van Lieshout.