NIP

Home Secties Kamer Specialisten Surveys en onderzoeken

Resultaten survey: redenen voor optimisme én bezorgdheid

Om de specialisten die lid zijn van het NIP zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en op te halen wat er leeft in het veld, heeft de kamer Specialisten in het najaar 2022 een survey uitgezet onder haar achterban. Hier Lees je meer over de uitkomsten en kun je het rapport downloaden.

Vragen concentreerde zich rondom de (arbeidsmarkt)positie van psychologisch specialisten en de waardering die zij hierin ervaren. De survey, die door 165 specialisten (ruim 6 procent van de bij de FGzPt als specialist geregistreerde beroepsgroep) is ingevuld, geeft reden tot optimisme maar geeft ook een duidelijk signaal dat er onder specialisten zorgen leven over de krimpende beroepsgroep.

 

Redenen voor optimisme

De survey laat zien dat de verantwoordelijkheden die bij de specialisten worden belegd steeds beter aansluiten bij hun specialistische deskundigheid en opleidingsniveau. Ze houden zich in de praktijk niet alleen bezig met diagnostiek en behandeling van de individuele cliënt met complexe problematiek, maar ook met managementtaken of beleid binnen een zorginstelling. Daarnaast spelen zij steeds vaker een richtinggevende rol als het gaat om innovatie in de zorg en wetenschap.

De verbeterde positie van de psychologisch specialisten uit zich in een verbetering in de functiewaardering en -beloning. Zo zijn er steeds meer specialisten ingeschaald in functieschaal 75, en neemt een groot deel van de respondenten deel uit van de medische of specialistische staf. Wel opmerkelijke verschillende tussen de sectoren.

Redenen voor bezorgdheid

Naast bovengenoemde positieve ontwikkelingen zijn er ook zorgen. De belangrijkste zorg is dat er te weinig instroom is in de opleiding tot psychologisch specialist. Deze ontwikkeling, in combinatie met de grote groep psychologisch specialisten die inmiddels met pensioen is gegaan of nog gaat, leidt tot zorgen over de krimpende beroepsgroep, terwijl er juist in alle werkvelden een groter beroep op hen wordt gedaan.

Benieuwd naar de resultaten van de survey en wat de kamer specialisten doet met de input?