NIP

Home Studenten Diensten Toekomstgids

Stap 4: Werk volgens de normen van je beroepsgroep

Bij het uitoefenen van je beroep wordt er van je verwacht dat je op de hoogte bent van de gedeelde normen en waarden van de beroepsgroep, die samen de professionele standaard vormen. Belangrijk onderdeel daarvan is de Beroepscode. In deze Beroepscode staan gedragsregels waar iedere psycholoog zich aan moet houden.

Door je aan deze regels te houden, bescherm je niet alleen jezelf, maar ook cliënten. Als zij klachten hebben over je handelen, kunnen zij je hierop aanspreken (via het tuchtrecht). Onder de professionele standaard vallen naast de beroepscode ook kwaliteitsstandaarden (zorgstandaarden en richtlijnen), veldnormen en voor de beroepsgroep relevante wetgeving, zie bijvoorbeeld de Wegwijzer wet- en regelgeving in de gezondheidszorg van het NIP.