NIP

Home Nieuwskamer Psychologen en orthopedagogen: aparte beroepen én aparte opleidingen in de nieuwe beroepenstructuur

Geschreven op:

Psychologen en orthopedagogen: aparte beroepen én aparte opleidingen in de nieuwe beroepenstructuur

Het NIP werkt samen met de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) aan een nieuwe beroepenstructuur voor de psychologische BIG beroepen, die in 2025 klaar moet zijn. Eén van de onderdelen is de vorming van een nieuw basisberoep voor psychologen, de gezondheidszorgpsycholoog-generalist. Daarin gaan de gezondheidszorgpsycholoog en de kinder- en jeugdpsycholoog NIP samen. De veranderingen hebben gevolgen voor psychologen, maar ook voor orthopedagogen.

Hoe zat het ook alweer?

In het verleden (vanaf 1998) vormde het basisberoep gz-psycholoog een gezamenlijk beroep voor psychologen en orthopedagogen in de wet BIG (artikel 3). Daarbij paste ook instroom vanuit de beide universitaire opleidingen. Met de opname van orthopedagoog-generalist als apart basisberoep (2020)  is een ontvlechting in gang gezet van de BIG-beroepen voor psychologen en orthopedagogen.

Wat verandert er straks?

Uitgangspunt van NIP en NVP is dat instroom in de opleiding gz-psycholoog-generalist alleen nog mogelijk is vanuit een masteropleiding psychologie. Daarmee wordt de ontvlechting van de beroepen van psychologen en orthopedagogen in de wet BIG doorgezet in de opleiding.

De universitaire vooropleiding, de postmaster beroepsopleiding en de wettelijke beroepsregistratie volgen dan een logische lijn binnen één domein. Dat komt de transparantie en helderheid ten goede. Na een studie psychologie kun je een vervolgopleiding tot gz-psycholoog-generalist volgen, en na een studie orthopedagogiek de vervolgopleiding tot orthopedagoog-generalist.

Meer lezen over dit onderwerp? Klik hier voor het visiestuk van het NIP.

Wat zijn ook al weer de belangrijkste kenmerken van de nieuwe beroepenstructuur?

De nieuwe beroepenstructuur, die zich richt op de psychologische beroepen in de wet BIG, gaat uit van één breed basisberoep:  de gezondheidszorgpsycholoog generalist. De huidige beroepen gz-psycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog worden in dit beroep samengevoegd.

Het basisberoep psychotherapeut wordt met het huidige specialisme klinisch psycholoog samengevoegd tot de nieuw specialisme, de klinisch psycholoog-psychotherapeut. De klinisch neuropsycholoog blijft daarnaast gewoon bestaan.

BIG-geregistreerde psychologen kunnen extra aantekeningen behalen voor methodische- of doelgroepgebonden deskundigheid. Deze worden vermeld in een portaal, zodat cliënten en verwijzers in één oogopslag de BIG-registraties en aantekeningen van psychologen kunnen inzien.

Meer informatie over de beroepenstructuur, vind je in ons online dossier.