NIP

Home Studenten Vacatures SPS-NIP Carreer Committee (NL/EN)

Vacancy Carreer Committee

 

   

***Dutch below*** 

Would you like to help psychology students one step closer to their ideal career? Would you like to organise various activities in a motivated team with students from all over the Netherlands? Then quickly read on!  

The Section Psychology Students of the Dutch Institute of Psychologists (SPS-NIP) is looking for new members for the Career Committee. Starting at the 1st of July! The Career Committee is a national committee dedicated to organising forward-looking activities for all psychology students. The opportunity to bring psychology students closer to the future work field and to expand your own professional network.   

The Career Committee consists of the following positions: chairman, secretary, treasurer and public relations officer.   

 • As chairman, you coordinate the committee and lead the meetings. You are ultimately responsible for the committee and are therefore the contact person for the National Board.  
 • The secretary is responsible for administrative work. Not only taking minutes and keeping the email up to date, but also tasks such as supporting the chairman and maintaining contact with speakers.  
 • The treasurer prepares the budget and incorporates into it all expenses incurred during the year.   
 • The pr-officer is responsible for promoting the activities. This includes developing and distributing promotional material, maintaining the Facebook page and thinking of ways to make the committee even better known.  

Besides these function-specific tasks, the committee is jointly responsible for organising (networking) activities. A nice side-effect of this is that these activities themselves also give you a great opportunity to broaden your network! The committee meets about once every fortnight at a central location such as the NIP office in Utrecht or at someone’s home. On average, you will spend 5 hours a week in a position within this committee.

As an Active Member at SPS-NIP, you will also get to know many other enthusiastic psychology students from all over the Netherlands on Active Member Days, drinks and dinners, among other things. You will also have the opportunity to attend training courses that will prepare you for the professional field!

Are you:

 • Someone who wants to help students enhance their future prospects?
 • Someone who works well in a team but can also take responsibility for their own projects?
 • Willing to commit to SPS-NIP for a year?

We offer:

 • The chance to further develop your organisational skills
 • Opportunity to expand your professional and social network
 • Drinks, dinners & a fun year within a nice team
 • Participation in various training courses
 • A nice addition to your CV

Are you interested or would you like to know more? Send your cover letter and CV before July 5th to the following e-mail address: stedelijkbestuurscoordinator@spsnip.nl. For more information, please visit our website (www.spsnip.nl), mail the e-mail address mentioned above or contact (+31 6 26512382).

———————————————————————– 

Vacature SPS-NIP Carrière Commissie (CC)

 

Lijkt het jou leuk om psychologiestudenten een stap dichter bij hun ideale carrière te brengen? Wil jij verschillende activiteiten organiseren in een gemotiveerd team met studenten uit heel Nederland? Lees dan snel verder!

De Sectie Psychologie Studenten van het Nederlands Instituut van Psychologen (SPS-NIP) is op zoek naar nieuwe leden voor de Carrière Commissie! De Carrière Commissie is een landelijke commissie die zich bezighoudt met het organiseren van toekomstgerichte activiteiten voor alle psychologiestudenten. Dé kans om de psychologiestudent dichter bij het toekomstige werkveld te brengen en om jouw eigen professionele netwerk uit te breiden.

 

De Carrière Commissie bestaat uit de volgende functies: voorzitter, secretaris, penningmeester en pr-functionaris.

 • Als voorzitter coördineer je de commissie en leid je de vergaderingen. Je bent eindverantwoordelijke voor de commissie en bent dan ook het aanspreekpunt voor het Landelijk Bestuur.
 • De secretaris is verantwoordelijk voor het administratieve werk. Niet alleen notuleren en de email bijhouden, maar ook taken als het ondersteunen van de voorzitter en het onderhouden van het contact met sprekers.
 • De penningmeester stelt de begroting op en verwerkt hierin alle gemaakte uitgaven gedurende het jaar.
 • De pr-functionaris verantwoordelijk voor de promotie van de activiteiten. Denk hierbij aan het ontwikkelen en verspreiden van promotiemateriaal, het bijhouden van de Facebookpagina en het bedenken van manieren om de commissie nog bekender te maken.

Naast deze functie-specifieke taken is de commissie gezamenlijk verantwoordelijk voor het organiseren van (netwerk)activiteiten. Een leuke bijkomstigheid hiervan is dat je door deze activiteiten zelf ook heel erg de mogelijkheid krijgt om je netwerk te verbreden! Om hierover te vergaderen komt de commissie ongeveer één keer per twee weken samen op een centraal punt zoals het NIP-kantoor in Utrecht of bij iemand thuis. Gemiddeld ben je 5 uur per week bezig met een functie binnen deze commissie.

 

Daarnaast zal je als Actief Lid bij SPS-NIP ook heel veel andere enthousiaste psychologiestudenten vanuit heel Nederland leren kennen op onder andere Actieve Ledendagen, borrels en diners. Ook krijg je de mogelijkheid om trainingen te volgen die jou voorbereiden op het werkveld!

Ben jij:

 • Iemand die studenten wil helpen met het vergoten van hun toekomstperspectieven?
 • Iemand die goed in een team kan werken, maar ook verantwoordelijkheid kan dragen voor eigen projecten?
 • Bereid om je een jaar lang in te zetten voor SPS-NIP?

Wij bieden:

 • De kans om jouw organisatorische vaardigheden verder te ontwikkelen
 • Mogelijkheid om jouw professionele en sociale netwerk uit te breiden
 • Borrels, diners & een leuk jaar binnen een gezellig team
 • Deelname aan verschillende trainingen
 • Een mooie toevoeging aan jouw cv

 

Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten? Stuur je sollicitatiebrief en cv vóór 5 juli op naar het onderstaande e-mailadres: stedelijkbestuurscoordinator@spsnip.nl. Voor meer informatie kun je kijken op onze website (www.spsnip.nl), mailen naar bovenstaand e-mailadres of neem contact op met (+31 6 26512382).

SPS-NIP is er voor álle psychologiestudenten. Wij willen dat iedereen zich welkom voelt bij ons, ongeacht gender, etniciteit, religie, geaardheid en gezondheid. 

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.