NIP

Home Thema’s Verplichte zorg (Wzd en Wvggz) Wet verplichte ggz (Wvggz)

Wet verplichte ggz (Wvggz)

De Wvggz beschrijft de rechten van mensen die verplichte zorg krijgen in de ggz. De Wvggz geldt voor mensen bij wie een psychische stoornis leidt tot gedrag dat ernstig nadeel veroorzaakt voor henzelf of voor anderen. De wet is er om de rechten van deze mensen te beschermen.

Wat is de Wvggz?

Net als de Wzd richt de Wvggz zich vooral op het voorkómen van verplichte zorg. Als dat niet kan, dan moet de verplichte zorg met zo min mogelijk dwang uitgevoerd worden en er zo snel mogelijk mee gestopt worden. Bij jeugdigen is er extra aandacht voor de mogelijke nadelen die verplichte zorg kan hebben op hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling.

Voorwaarden voor het verlenen van de verplichte zorg:

  • Het is de enige manier om het ernstige nadeel weg te nemen.
  • Het staat in juiste verhouding tot het op te lossen ernstige nadeel, het is proportioneel.
  • Het heeft resultaat, het is effectief.

De Wvggz beschrijft twee manieren om toestemming te krijgen voor verplichte zorg:

  1. met een zorgmachtiging via de rechter;
  2. met een crisismaatregel via de burgemeester.

Wat doet het NIP m.b.t. de Wvggz?

Het NIP houdt de ontwikkelingen (denk aan wetsevaluatie) in de gaten en informeert waar nodig de leden. Zie jij signalen, loop je vast of heb je vragen over de Wvggz? Stuur dan een mail naar Anne Kole, beleidsadviseur bij het NIP: anne.kole@psynip.nl.

Meer lezen over de Wvggz?