NIP

Home Registraties en merknamen BIG-opleidingen EVC voor K&J psychologen NIP – scenario 1

EVC voor K&J psychologen NIP – scenario 1

Het NIP en Stichting EVC voor psychologen gaan samen uitvoering geven aan scenario 1 van het EVC-advies uit het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleiding (APV). In het advies van programma APV over EVC zijn verschillende scenario’s uitgewerkt voor hoe ervaren psychologen in verkorte trajecten in aanmerking kunnen komen voor een gz-registratie.

Scenario 1

Een van de trajecten houdt in dat psychologen die geregistreerd staan als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP in aanmerking komen voor een eenmalige, volledige vrijstelling van de gz-opleiding. Het zogenaamde ‘scenario 1’.

Psychologen die op peildatum 1 maart 2023 geregistreerd stonden als K&J psycholoog NIP en geen gz-registratie hadden, komen in aanmerking om binnen dit scenario een eenmalige, volledige vrijstelling van de gz-opleiding te krijgen. Hierover hebben zij bericht ontvangen hoe ze zich hiervoor kunnen aanmelden.

Ben je geregistreerd als K&J psycholoog NIP en heb je geen bericht ontvangen, stuur dan een e-mail aan registraties@psynip.nl.

 

Heb je vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen.

Relatie met nieuwe BIG-beroepenstructuur

Het NIP werkt met de NVP aan een nieuwe BIG-beroepenstructuur voor de psychologische zorg. Deze wordt naar verwachting ingevoerd per 1 januari 2025.

In het kader van de Beroepenstructuur worden de beroepen K&J-psycholoog en gz-psycholoog samengevoegd in een nieuw BIG-beroep: de gezondheidszorgpsycholoog generalist. Voor psychologen met een K&J NIP registratie (en voor hen die daartoe in opleiding zijn) komt er een overgangsregeling naar het nieuwe BIG-beroep gz-psycholoog generalist.

De nieuwe beroepenstructuur staat los van bovenstaand, afgebakende EVC-traject voor K&J psychologen. Dat gaat immers over een vrijstellingsregeling naar het huidige BIG-beroep, gz-psycholoog.

Sluiting K&J register op termijn

Wanneer de nieuwe BIG-beroepenstructuur er is, zal het register K&J bij het NIP op termijn sluiten. Tot die tijd blijft het K&J register bestaan en kun je hierin ook ge(her)registreerd blijven.

Registratie bij SKJ (op master- en postmasterniveau) blijft gewoon bestaan voor het jeugddomein. In de Jeugdwet wordt verwezen naar BIG- of SKJ-registratie.

Nationale beeldbank