NIP

Sectie Psychologen in Algemene en Academische Ziekenhuizen (PAZ)

De Psychologen in Algemene en Academische Ziekenhuizen  (PAZ) is de sectie voor leden die zich bezighouden met hulpverlening aan patiënten in de somatische gezondheidszorg. Het gaat over de zorg aan poliklinische en klinische patiënten van perifere, academische en categorale ziekenhuizen.

Doel van de sectie is het beroep van de gespecialiseerde psycholoog in de medische omgeving versterken. Het bevorderen van de kwaliteit van de medische psychologie is een speerpunt.

Doel van de sectie

Het bestuur en de commissies zetten zich in voor de belangenbehartiging van hun leden. Activiteiten als kwaliteitsvisitatie van de afdelingen psychologie worden vanuit de sectie ondernomen. Diverse commissies richten zich op o.m. beroepsbelangen en richtlijnen. Samengevat informeert de PAZ zijn leden over:

  • Visie, beleid, bestuurlijke notities
  • Publicaties
  • Commissiewerkzaamheden als visitatie, beroepsbelangen, richtlijnontwikkeling
  • Financiering medisch-psychologische verrichtingen

PAZ is actief op alle belangrijke terreinen voor de gespecialiseerde medische psycholoog.

Artikelen en onderzoek

Tools

De sectie ontwikkelt met regelmaat nieuwe toolboxen, papers en brochures. Meest recent uitgebracht zijn:

Richtlijnen

Een richtlijn is een systematisch ontwikkeld document, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten (evidence based) en gebundelde klinische ervaring (practice based), dat zorgverleners en cliënten behulpzaam is bij het nemen van beslissingen over adequate zorg bij een specifiek gezondheidsprobleem. De richtlijn is een advies dat het ‘wat, wanneer en waarom’ beschrijft en is gekoppeld aan een diagnose.

 

Afkortingen

Wat zijn UHD’s? Wie weet waar WGBO voor staat? Of P3NL? Bekijk de veelgebruikte afkortingen binnen de sectie PAZ.