NIP

Home Secties Sectie PAZ

Sectie Psychologen in Algemene en Academische Ziekenhuizen (PAZ)

De Psychologen in Algemene en Academische Ziekenhuizen  (PAZ) is de sectie voor leden die zich bezighouden met hulpverlening aan patiënten in de somatische gezondheidszorg. Het gaat over de zorg aan poliklinische en klinische patiënten van perifere, academische en categorale ziekenhuizen.

Doel van de sectie is het beroep van de gespecialiseerde psycholoog in de medische omgeving versterken. Het bevorderen van de kwaliteit van de medische psychologie is een speerpunt.

Factsheet ‘Inzet van Medische Psychologie loont!’

Op tijd aandacht vragen voor psychische klachten bij mensen met een ziekte of een lichamelijke klacht is ontzettend belangrijk om de zorg (nog) beter te maken! Hoe? De factsheet ‘Inzet van Medische Psychologie loont!’ laat je op een korte en bondige wijze zien wat medisch psychologische zorg kan opleveren voor patiënten, verwijzers, medewerkers in ziekenhuizen en de maatschappij.

Je kunt de factsheet gebruiken in je contacten met de Raad van Bestuur, artsen in het ziekenhuis, bij onderhandelingen met de zorgverzekeraars en andere belanghebbenden. Zo laat je hen weten dat de inzet van medische psychologie loont.

Help mee om medische psychologie op de kaart te zetten

Nog niet alle zorgverleners hebben aandacht voor psychische klachten bij lichamelijke ziekten en ook patiënten vinden niet altijd hun weg naar een psycholoog  in het ziekenhuis. Wil je de bekendheid van medische psychologie helpen vergroten? Gebruik deze animatie (https://youtu.be/Wm408xKg8wU) dan om collega’s en patiënten hierover op een laagdrempelige manier te informeren.

Doel van de sectie

Het bestuur en de commissies zetten zich in voor de belangenbehartiging van hun leden. Activiteiten als kwaliteitsvisitatie van de afdelingen psychologie worden vanuit de sectie ondernomen. Diverse commissies richten zich op o.m. beroepsbelangen en richtlijnen. Samengevat informeert de PAZ zijn leden over:

  • Visie, beleid, bestuurlijke notities
  • Publicaties
  • Commissiewerkzaamheden als visitatie, beroepsbelangen, richtlijnontwikkeling
  • Financiering medisch-psychologische verrichtingen

PAZ is actief op alle belangrijke terreinen voor de gespecialiseerde medische psycholoog.

Tools

De sectie ontwikkelt met regelmaat nieuwe toolboxen, papers en brochures. Meest recent uitgebracht zijn:

Richtlijnen

Een richtlijn is een systematisch ontwikkeld document, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten (evidence based) en gebundelde klinische ervaring (practice based), dat zorgverleners en cliënten behulpzaam is bij het nemen van beslissingen over adequate zorg bij een specifiek gezondheidsprobleem. De richtlijn is een advies dat het ‘wat, wanneer en waarom’ beschrijft en is gekoppeld aan een diagnose.

 

Afkortingen

Wat zijn UHD’s? Wie weet waar WGBO voor staat? Of P3NL? Bekijk de veelgebruikte afkortingen binnen de sectie PAZ.

Ben jij de nieuwe voorzitter van het sectiebestuur?

Als voorzitter kun je invloed uitoefenen op de ontwikkeling van je vakgebied vanuit jouw praktijkervaring. Zo kun je je stempel drukken op het mooie vak psychologie. Vragen? Stuur  een mailtje naar bestuur@psynip.nl