NIP

Home Psychodiagnostiek congres NIP 2024

2e Landelijke NIP psychodiagnostiek congres

De inschrijving is gesloten. 

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar

 

Psychodiagnostiek met open blik: differentiatie en integratie
Donderdag 21 maart 2024
Safari Meeting Centre, Burgers’ Zoo, Arnhem

Op 21 maart 2024 organiseren wij ons tweede congres Psychodiagnostiek. Wij beloven een dag vol interactie en de nodige verdieping in de boeiende wereld van de psychodiagnostiek. In twee rondes gaan we uiteen voor aantrekkelijke workshops over o.a. sociale cognitie, hoogbegaafdheid, impact PO op behandelbeleid, neuropsychologie bij ouderen, rapportage, reflectie op ASS bij volwassenen.

 

De congrescommissie

Het programma voor het psychodiagnostiek congres 2024 is samengesteld door:
Wim Snellen
Annemarie Mulder
Marc Hendriks
Femke Jonker
Yvonne de Jong

Het programma

08.45 uur     Registratie en ontvangst, bezoek informatiemarkt
09.30 uur     Welkom door Katinka Franken, dagvoorzitter
09.35 uur     Opening door Jaap Segaar, aftredend voorzitter Landelijk Beraad Psychodiagnostiek
dka                en Monique Rook, directeur NIP
09.45 uur     Psychodiagnostiek in het hart van de vereniging – Rudolf Ponds, voorzitter algemeen
df                  bestuur NIP en Katinka Franken, voorzitter centrale commissie psychodiagnostiek
10.15 uur     Wie deed het licht aan? De juiste knop vinden – Bas van Heycop ten Ham
10.45 uur     Pauze en bezoek informatiemarkt
11.15 uur     Workshopronde 1 – Bij inschrijving kies je één van de volgende workshops:

 1. Kampioen misdiagnose: het spectrum fronto-temporale dementie – Esther van den Berg
 2. Cliëntgerichte diagnostiekrapportage; op naar waarvoor diagnostiek bedoeld is! – Eric Blaauw
 3. Diagnostiek in de klinische praktijk: ‘the Bayesics’ – Rutger Goekoop en Annemarie Mulder
 4. Therapeutisch proces als diagnosticum? – Eric Jongman
 5. Hóe dan? (hoe) diagnosticeer je hoogbegaafdheid? – Lianne Hoogeveen
 6. Personificatie van T-scores – Wim Snellen en Max Kloosterman
 7. Kritische reflectie op de psychodiagnostiek van autismespectrumstoornis bij volwassenen – Richard Vuijk

12.15 uur       Lunchpauze, bezoek informatiemarkt en Vraagbaak Psychodiagnostiek t.
13.15 uur       Workshopronde 2 – De parallelsessies uit ronde 1 worden herhaald.
14.15 uur       Pauze en bezoek informatiemarkt
14.45 uur       Over illusies en mogelijkheden – Robert Vermeiren
15.15 uur       “Kijken, denken en doen in de psychodiagnostiek” – Paul van der Heijden
15.45 uur        Afsluiting door dagvoorzitter Katinka Franken
16.00 uur       Gelegenheid tot napraten met een drankje
17.00 uur       Einde congresdag

Het dierenpark Burgers’ Zoo is geopend en te bezoeken tot 17.00 uur

Lees hieronder meer over de keynotes en workshops die onderdeel uitmaken van het psychodiagnostiek congres.

Vraagbaak psychodiagnostiek

Heb je gerichte vragen, een individueel onderzoek of casus die je wilt voorleggen aan een deskundige? Kom dan tijdens de lunchpauze naar een van de specialisten van de ‘Vraagbaak psychodiagnostiek’. Zij komen graag met je in contact om je vragen over psychodiagnostiek te beantwoorden over de onderwerpen:  ‘Forensisch’, ‘Persoonlijkheidsdiagnostiek en LVB’, ‘Jeugd’, ‘ASS bij volwassenen’, ‘Neuropsychologie’ en  ‘Persoonlijkheidsvragenlijsten en TAT’.

Heb je een vraag over een van de onderwerpen? Je bent welkom je vraag  tijdens de lunchpauze te stellen aan de betreffende deskundige.

Benieuwd wie er onderdeel uitmaken van de ‘Vraagbaak psychodiagnostiek’? Klik hier.

Entree

NIP-leden                                                                    € 125
Niet-leden                                                                   € 295
SPS-NIP-leden (studenten)                                      €  50

De aanmelding is inmiddels gesloten. Wil je op de wachtlijst? Neem dan contact op via bijeenkomstennip@psynip.nl.

Accreditatie

Voor dit congres wordt accreditatie aangevraagd bij:

 • NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
 • FGzPt
 • Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)
 • Registerplein

Keynote – Bas van Heycop ten Ham

Psychodiagnostiek gaat mijns inziens over drie vragen:

 • Wat is er aan de hand?
 • Hoe is het zover gekomen?
 • Waarom gaat het niet over?

Het moet uiteindelijk de vraag beantwoorden welke factoren te beïnvloeden zijn, zowel binnen de patiënt als omgevingsfactoren, zodanig, dat de patiënt (weer) adaptief in het leven kan staan, of tenminste geen hulpvraag meer heeft. Transdiagnostische factoren (TD) kunnen behulpzaam zijn bij de inventarisatie van in stand houdende factoren. TD komen bij meerdere DSM classificaties voor, zijn premorbide aanwezig, verklaren deels de pathologie, en beïnvloeding van deze factoren vermindert de pathologie. TD
bewegen zich op het hele ontwikkelings-spectrum, van aanleg via leergeschiedenis naar psychopathologie en de gevolgschade.
Aan de hand van een casus illustreer ik enkele modellen van transdiagnostische factoren.

Bas van Heycop ten Ham is klinisch psycholoog/GZ-psycholoog. Hij werkt in zijn eigen praktijk in Zwolle en bij GGZ Psychiatrie Rivierenland in Tiel en is daar praktijkopleider. Hij schreef samen met anderen het boek Transdiagnostische factoren: theorie en praktijk. Hij is redactielid van het tijdschrift PsyXpert.

Keynote – Robert Vermeiren

Sinds halverwege vorige eeuw is de geestelijke gezondheidszorg meegezogen in de maatschappelijke stroming van meetbaarheid en maakbaarheid. De illusie is ontstaan dat we mentale sores kunnen verstaan en verhelpen door het ‘objectiveren’ van gedrag en breinprocessen. Valide instrumenten en classificerende diagnoses zouden ons daartoe leiden.
Hoewel begrijpelijk vanuit een historisch perspectief, zijn we te blind geweest voor de keerzijdes.
Degenen die we ermee willen helpen herkennen zich te vaak niet in onze analyse. Niet verwonderlijk dat er naarstig gezocht wordt naar alternatieven, paradigmashifts, … Hoognodig, want ondanks alle kritiek op de traditionele reductionistische praktijk lopen de wachtkamers vol.

Robert Vermeiren is hoogleraar en hoofd van de subafdeling kinder- en jeugdpsychiatrie
LUMC Curium, en hoofd onderzoek bij Youz, Parnassia Groep. Daarnaast is hij lid van de
commissie wetenschappelijke activiteiten van de Nederlandse Vereniging voor psychiatrie en co-
voorzitter van de policy division van de Europese Vereniging voor Kinderpsychiatrie.
Hij begeleidt thans een breed scala aan praktijkgerichte wetenschappelijke onderzoeken,
gericht op het verbeteren van de toekomst van jongeren met multiple en persistente
psychische problemen. Participatief onderzoek dat uitgaat van co-creatie met
ervaringsdeskundigen is hierin een speerpunt. Om praktijk en wetenschap hierin samen te
brengen neemt hij actief deel in verschillende Academische Werkplaatsen (o.a. SAMEN en
Risicojeugd) en het Bovenregionaal Expertisenetwerk Zuid Holland.

Lezing – Paul van der Heijden

Benoemen van verschillende visies die tijdens de dag besproken zijn, de integratie ervan en de betekenis ervan voor de praktijk  voor nu en de toekomst in interactie met de zaal.

Prof. dr. Paul van der Heijden is als klinisch psycholoog, senior wetenschappelijk onderzoeker en opleider werkzaam bij Reinier van Arkel in ’s-Hertogenbosch, waar hij vooral met adolescenten en jong volwassenen werkt. Hij is waarnemend hoofdopleider voor de opleiding tot klinisch psycholoog specialist bij de Stichting Postdoctorale Opleidingen in Nijmegen en hoofddocent psychodiagnostiek voor dezelfde opleiding bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij is als bijzonder hoogleraar verbonden aan het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zijn onderzoek is vooral gericht op de diagnostiek van persoonlijkheid en psychopathologie.

Workshop – Esther van den Berg

Fronto-temporale dementie is een zeldzame aandoening waarvan de symptomen zich op het grensvlak van de neurologie en de psychiatrie bevinden. In de GGZ, de ouderenzorg en de ziekenhuissetting is het aantal psychodiagnostische vraagstellingen echter een veelvoud van het aantal daadwerkelijke FTD-diagnoses, wat leidt tot misdiagnose en diagnostic delay. Juist deze discrepantie maakt het differentiaal diagnostische proces bij FTD zo cruciaal. In de workshop staat de complexe diagnostiek van dementiesyndromen centraal. Welke persoonlijke, omgevings- en ziektespecifieke factoren spelen een rol? Wat gebeurt er na de diagnose of als een diagnose juist uitblijft? Aan de hand van casuïstiek komen verschillende rode vlaggen en diagnostische valkuilen aan bod die de clinicus helpen een adequate afweging te maken in de psychodiagnostiek.

Esther van den Berg is klinisch neuropsycholoog en universitair hoofddocent op de afdeling Neurologie en bij het Alzheimercentrum Erasmus MC te Rotterdam. Zij verricht specialistische neuropsychologische diagnostiek bij mensen met een hersenziekte zoals dementie of beroerte. De aandachts- gebieden hierbij zijn veroudering, (fronto-temporale) dementie en vasculaire cognitieve stoornissen.
Dr. van den Berg combineert haar klinische werk met wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dementie. Zij ontwikkelt en valideert psychometrische testen om cognitieve functiestoornissen in een vroege fase te kunnen vaststellen. Zij promoveerde in 2009 op een onderzoek naar type 2 diabetes mellitus en cognitie en is (co)auteur van meer dan 100 wetenschappelijke publicaties.
Esther van den Berg is docent academisch en postacademisch onderwijs op het gebied van de klinische neuropsychologie. Als praktijkopleider en supervisor voor de opleiding tot klinisch neuropsycholoog leidt zij jonge collega’s op in het vak. Zij is bestuurslid van de Kamer Specialisten van het NIP en lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van Alzheimer Nederland.
In 2015 ontving Esther van den Berg de prestigieuze Deelmanprijs voor haar bijzondere verdienste voor de neuropsychologie in Nederland.

Workshop – Eric Blaauw

In veel organisaties vindt diagnostiek plaats zonder duidelijke visie van bij wie diagnostiek moet worden gedaan, hoe dit moet worden gedaan en hoe dit moet worden beschreven. Ook wordt lang niet altijd de gouden standaard van diagnostiek gevolgd voor de desbetreffende psychopathologie. Rapporten zijn vaak lang en tijdrovend, onleesbaar voor cliënten, en regelmatig bieden de rapporten niet voldoende antwoord op de belangrijkste vragen die worden gesteld. In de workshop wordt aandacht besteed aan de vraag voor wie rapportages zijn bedoeld, hoe deze compacter kunnen worden geformuleerd en hoe meer aandacht kan worden besteed aan de relevante onderdelen van de diagnostiek.

Eric Blaauw is werkzaam als lector Verslavingskunde en Forensische Zorg bij de Hanzehogeschool Groningen. Hij is tevens verbonden aan Verslavingszorg Noord Nederland als senior onderzoeker. Eric Blaauw geeft al meer dan 20 jaar les in diagnostiek aan de Rino-opleiding, doet veel pro Justitiaonderzoek en verzorgt veel supervisiediagnostiek. Hij heeft veel onderzoek gedaan en meer dan 10 boeken en 100 artikelen en boekhoofdstukken geschreven op het gebied van stalking, suïcides, psychopathologie en psychopathie onder arrestanten, gedetineerden, TBS-gestelden en mensen met een verslaving. Eric Blaauw richt zich momenteel vooral op de mogelijkheden om de omgeving in te schakelen bij de zorg voor mensen met een verslaving en/of criminaliteit.

Workshop – Rutger Goekoop en Annemarie Mulder

In deze workshop behandelen twee experts op het gebied van moderne diagnostiek in de psychiatrie één van de belangrijkste basisprincipes van het diagnostisch proces: wat doe je in welke volgorde? Er blijkt namelijk logica te zitten in de schijnbaar gedachteloze routine waarmee we in de dagelijkse praktijk onze diagnostische consulten inrichten (of althans: in de manier waarop we dat ooit onderwezen hebben gekregen, maar misschien alweer een beetje vergeten zijn). Waarom beginnen we met de familiaire voorgeschiedenis, dan de biografie met premorbide persoonlijkheidsstructuur, dan de psychiatrische en somatische voorgeschiedenis, dan de anamnese en heteroanamnese mbt het huidige probleem, dan het psychiatrisch onderzoek / observationele gegevens, dan aanvullend (test)onderzoek zoals lab en psychodiagnostiek, waarna eventueel nog follow-up in de vorm van ESM of ROM? En waarom moeten we ook rekening houden met de specifieke setting waarin we de patiënt nu zien (bijvoorbeeld de huisartspraktijk, SGGZ, of hoogspecialistische GGZ)? Al deze schijnbaar verschillende bronnen van informatie, en de volgorde waarin ze worden gesampled, hangen samen volgens één simpel principe: de Bayesiaanse kansrekening. Al deze kennis verandert de kans dat de persoon tegenover me lijdt aan probleem A, B, of C van een a priori kans (op basis van de gehele populatie, als ik nog niks weet van deze specifieke patiënt), naar een a posteriori kans (na meting, wanneer ik maximaal ben geïnformeerd over de patiënt). En al deze informatie verandert ook de a priori kans dat dit probleem reageert op interventie 1, 2 of 3 (voorafgaande aan meting of interventie), naar een a posteriori kans (na meting of interventie). Op interactieve wijze gaan we na hoe we het Bayesiaanse denken weer de spreekkamer in kunnen krijgen. En hoe we het kansrekenings-gedeelte kunnen overlaten aan computers, zodat wij we ons weer maximaal kunnen richten op waar we als mensen goed in zijn.

Rutger Goekoop is psychiater en neurowetenschapper bij Parnassia Groep en PsyQ.

Zijn voornaamste zorg is het overbruggen van de kloof tussen (fundamenteel) onderzoek en klinische toepassingen. Zijn onderzoek omvat de toepassing van de netwerktheorie in de psychiatrie met behulp van ervaringssamplingtechnieken, multidimensionale psychometrische beoordelingsschalen en neuro- imagingtechnieken zoals fMRI.

 

 

 

 

 

 

Annemarie Mulder is GZ-psycholoog en werkt bij het psychodiagnostisch centrum (PDC) van Brijder in Noord-Holland. Tot vorig was zij (hoofd)docent diagnostiek voor de Gz-opleiding bij de RINO Amsterdam en zij geeft daarnaast werkbegeleiding en supervisie op het gebied van psychodiagnostiek. Sinds 2022 is zij werkzaam als promovenda op het ‘Patterns of Life’ project, een project dat zich richt op het ontwikkelen van een nieuwe diagnostische benadering voor de voordeur van de GGZ.

 

Workshop – Erik Jongman

Bij cliënten die in het gedwongen kader in zorg komen speelt het kader immer mee. Zij voelen zich niet vrij en zijn zich in minder of meerdere mate bewust dat er andere belangen spelen dan
hun geestelijk welzijn. Testdiagnostiek kan helpen om sociale cognitie en het geweten van een cliënt te diagnosticeren. Alleen zullen zij zich, zeker wanneer er nog geen vertrouwen is in de hulpverlening, in beperkte mate openstellen en zijn de resultaten vaak beperkt betrouwbaar.
Het therapeutische proces is een belangrijk aanvullend instrument om het geweten en sociale cognitie in kaart te brengen. Dit proces wordt besproken aan de hand van een casus waar LVB en kwetsbaarheid een grote rol spelen en een casus met duidelijke trekken van psychopathie.

Erik Jongman werkt ruim 30 jaar met jongeren met ernstige gedragsproblemen, die veelal met Justitie in aanraking zijn gekomen. De eerste jaren heeft hij klinisch gewerkt de laatste jaren poliklinisch. Naast individuele interventies is gezinstherapie de belangrijkste interventie. Momenteel is deze systemische visie uitgebouwd naar een samenwerkingsmodel met alle belangrijke partners voor de jongere en het gezin. Erik was tot voor kort onder andere hoofddocent bij de KP K&J en geeft nog steeds veel les binnen de BIG opleidingen maar ook aan het personeel binnen speciaal onderwijs, de Jeugdzorg en de gevangenis.

Workshop – Lianne Hoogeveen

Voor ieder psychologisch onderzoek moet de vraag gesteld worden: ‘Waarom?” Waarom wordt besloten een tot een psychologisch onderzoek en wat is het doel? (Waarom) wordt er een diagnose gesteld? Een diagnose kan mensen helpen: het kan eerder onverklaarbare klachten of gedrag verduidelijken, het kan erger voorkomen, het vergemakkelijkt de communicatie tussen hulpverleners, het kan zorgen voor het toedienen van de juiste medicatie.
Hoe zit dat met hoogbegaafdheid? Het grootste probleem hier is dat er geen eenduidige definitie bestaat van hoogbegaafdheid, dus een diagnose- stelling lijkt onmogelijk. Toch wordt daar om gevraagd: om een leerling toe te laten tot een speciale voorziening bijvoorbeeld, of omdat iemand denkt met die diagnose zichzelf beter te begrijpen. Het is belangrijk om te weten dat als de diagnose hoogbegaafd gesteld wordt (en dat gebeurt) deze vastgesteld wordt door het constateren van kenmerken die volgens degene die de diagnose stelt hoogbegaafdheid vormen.

Is dit wenselijk? Deze vraag, maar ook wat alternatieven zijn wordt tijdens deze workshop besproken, waarbij Lianne Hoogeveen put uit de meest recente literatuur op dit gebied en haar eigen ervaringen als GZ-psycholoog bij CBO Talent Development.

Prof. Dr. Lianne Hoogeveen is bijzonder hoogleraar ‘Identification, Support and Counseling of Talent’ aan de Radboud Universiteit (RU). Binnen de RU is ze hoofdopleider van de Radboud
International Training on High Ability (RITHA) en coördineert zij de Internationale Master Specialisatie ‘Gifted Education’. Daarnaast doceert zij in zowel de Bachelor als Master Pedagogische Wetenschappen. Ze maakt deel uit van de onderzoeksgroep RATiO, die onderdeel is van het Behavioral Science Institute (BSI) van de RU, en is van daaruit betrokken bij wetenschappelijk onderzoek op het gebied van hoogbegaafdheid, in samenwerking met collega’s van binnen- en buitenlandse universiteiten. Haar onderzoek heeft als focus het verborgen talent. Sinds september 2020 is Lianne Hoogeveen voorzitter van de European Council for High Ability (ECHA) en sinds februari van dit jaar heeft zij een ereprofesoraat bij de Pontificia Universidad Catolica del Peru (PUCP) in Lima, Peru.

Workshop – Wim Snellen en Max Kloosterman

Helder zicht krijgen op de stabiele persoonlijkheidstrekken en -structuren van een cliënt, inclusief haar of zijn achter- liggende dynamiek van psychopathologie, door middel van het personificeren van T-scores, dient direct als blauwdruk voor passende behandeldoelen. Psychodiagnostisch onderzoek na tegenvallende resultaten van soms langdurige en uiteenlopende behandelpogingen, kan een doorbraak betekenen voor therapeut en cliënt.
Op basis van data een inschatting maken van individuele (gepersonificeerde) motivatie en realistische verwachtingen t.a.v. het veranderbare of juist acceptatie van het onveranderbare, werken effectief voor therapeut en client. In deze workshop zullen we illustreren hoe psycho- diagnostisch onderzoek een doorbraak kan opleveren bij gestagneerde behandelingen van 2 à 3 cliënten. Hierbij kan de clinicus de terugkoppeling van de psycho- diagnostische resultaten al als een soms ingrijpende, beïnvloedende interventie benutten.

In zijn latere werkzame leven was Wim Snellen P opleider en hoofd afdeling psychodiagnostiek van Altrecht. Ook verzorgt hij als expert op het gebied van persoonlijkheidsdiagnostiek en persoonlijkheidsstoornissen onderwijs, consultatie, supervisie en workshops over de psychodiagnostiek en in het bijzonder de persoonlijkheidsdiagnostiek. Hij was als hoofddocent verantwoordelijk voor het diagnostiek onderwijs aan de GZ en KP RINO BIG opleidingen te Utrecht en betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar de validiteit van de theoriegestuurde interpretatie van persoonlijkheids- vragenlijsten. Hij heeft verschillende publicaties (artikelen en boeken) op zijn naam.

 

 

 

 

 

Max Kloosterman is klinisch psycholoog en werkt 23 jaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie en in de volwassen psychiatrie. Zowel in klinische en poliklinische settings. Daarnaast is hij oprichter / directeur van Kids @ Home, Work it Out, TrainINN en Carehouse in de periode 2002 tot 2009 (www.carehouse.nl). In 2018 richt hij het fonds onzeHOOFDzaak op (www.onzehoofdzaak.nu): een samenwerking met Amsterdam UMC, Emma Kinderziekenhuis en Levvel. Een platform om de NOODzaak in de kinder- en jeugdpsychiatrie met Nederland te delen en financiële bronnen aan te boren voor wetenschappelijk onderzoek. Doel = behandelingen voor kinderen, jongeren en hun gezinnen innoveren en/of verbeteren. Momenteel werkt Max vanuit zijn eigen praktijk in Amsterdam (www.kjbpsychologen.nl).

 

Workshop – Richard Vuijk

Een autismespectrumstoornis (ASS) wordt niet altijd als zodanig of juist te vaak gediagnosticeerd bij volwassenen met moeilijkheden op het gebied van sociale interactie. Er wordt zowel gesproken van onder- als overdiagnostiek. Daarnaast ervaren volwassenen met ASS vaak grote problemen in het dagelijks leven: gevoel van anders zijn, er niet bij horen, spanningen in contact, geen aansluiting vinden bij mensen om hen heen, werkproblemen. In deze workshop wordt u als psychodiagnosticus een actueel theoretisch en praktijkkritisch-casuïstisch perspectief op werkwijze en houding in de contextuele psychodiagnostiek van ASS geboden, opdat u met zorgvuldigheid ASS, eventuele comorbiditeit danwel een differentiële diagnose kan overwegen bij volwassenen.

Dr. Richard Vuijk is klinisch psycholoog-psychotherapeut, werkzaam bij Sarr Autisme Rotterdam (TOP GGz gecertificeerd), onderdeel van Antes – Parnassia Groep. Hij is als docent, cursusleider en supervisor verbonden aan verschillende RINO’s en de Parnassia Academie, en doet onderzoek naar psychodiagnostiek, persoonlijkheid en psychotherapie bij volwassenen met autismespectrumstoornis. Van zijn hand verscheen in 2023 de derde geheel herziene druk van het Nederlands Interview ten behoeve van Diagnostiek Autismespectrumstoornis bij volwassenen (NIDA) – Handleiding en Interview en in 2018 de Werkwijzer Psychodiagnostiek Autismespectrumstoornis bij volwassenen die beide vanuit Sarr Autisme Rotterdam mogelijk gemaakt zijn en kosteloos ter beschikking gesteld worden ten behoeve van zorgvuldige psychodiagnostiek van autismespectrumstoornis bij volwassenen in Nederland.

Yvonne de Jong – Congrescommissie

Yvonne de Jong werkt als klinisch psycholoog in een Vroeg Interventie Psychose (VIP) team van Antes-Youz en als projectcoördinator psychosezorg bij Youz. Daarnaast legt zij zich toe op vroegdiagnostiek van psychose bij 12-17 jaar middels een promotietraject. Zij werkt tevens als praktijkopleider voor klinisch psychologen K&J. Yvonne sloot zich in januari 2018 aan bij het Landelijk Beraad Psychodiagnostiek toen zij nog hoofddocent kind en jeugd was bij de GZ-opleiding V&O. Psychodiagnostiek gaat haar aan het hart en zij vindt het van groot belang dat psychologen hier goed in worden opgeleid. In dit kader is Yvonne ook lid van de congrescommissie van het NIP-LBP.

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door:

 

 

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.