NIP

Home Nieuwskamer NIP pleit voor oplossing tolkenvoorziening Jeugd

Geschreven op:

NIP pleit voor oplossing (gebrek aan) tolkenvoorziening Jeugd

Afgelopen week heeft de Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd* (SBJ), waar het NIP onderdeel van is, een brief gestuurd aan de Vaste Kamercommissie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over (het gebrek aan) tolkenvoorziening in de jeugdzorg. Deze brief is verzonden ter input voor het Tweeminutendebat over de uitvoering van de motie Paulusma en Bikker aangaande dit onderwerp.

*NVvP, NIP, BPSW, FVB, LVVP, NVO, V&VN en AJN

Een taalbarrière kan voor flinke belemmeringen zorgen met verkeerde diagnoses en gezondheidsschade tot gevolg. Het is dus voor zorgverleners essentieel dat zij eenvoudig en snel een professionele tolk in kunnen schakelen wanneer de communicatie met een patiënt niet loopt door een taalbarrière. Het inschakelen van een tolk draagt bij aan de toegankelijkheid, kwaliteit en doelmatigheid van de zorg en aan het bevorderen van gezondheid en verkleinen van gezondheidsverschillen.

In deze brief vragen we of de bewindspersonen ervoor kunnen zorgen dat vanaf 1 januari 2024 alle professionals in de jeugdzorg via één landelijk telefoonnummer een professionele tolk in kunnen zetten wanneer dat nodig is om goede zorg en ondersteuning te bieden. Dit zodat kinderen en jongeren door juiste en professionele vertaling van hun klachten meer kans hebben om de kwaliteit van zorg te krijgen waarop zij evenzeer recht hebben als volwassenen.