NIP

Home Nieuwskamer Herdenkingsjaar afschaffing trans-Atlantische slavernij geopend

Geschreven op:

Herdenkingsjaar afschaffing trans-Atlantische slavernij geopend

Op 22 juni 2023 openden de directeur van het NIP, drs. Monique Rook, en de voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen (SVPO), drs. Maja Heijmans, het ‘Herdenkingsjaar afschaffing trans-Atlantische slavernij’. Monique Rook noemde slavernij en slavenhandel misdaden tegen de menselijkheid, waarin vrijheid, waardigheid en identiteit van mensen zijn weggenomen: “Aan onze beroepsgroepen de taak en de plicht om de traumatische ervaringen die nog generaties voortduren te verlichten en bij te dragen aan herstel, om samen te leren, te rouwen en te herdenken.”

De opening werd gevolgd door de eerste online panelbijeenkomst. De inleiding werd verzorgd door professor dr. Manon Sanches, die een overzicht bood van de uitgangspunten van de voorbereidingsgroep. Daarna was er een vertoning van de even laagdrempelige als indrukwekkende documentaire Sombra di Koló van dr. Angela Roe. Hierna gingen deelnemers met de panelleden en elkaar in gesprek. In een veilige en warme sfeer konden zowel intergenerationeel trauma als resten van koloniale misstanden, vervreemding en racisme in zorgrelaties besproken worden. Vanuit de bewustwording van de impact van de geschiedenis voor nabestaanden van zowel ‘slachtoffers’ als ‘profiteurs’ kan er verbetering komen van de relaties in de GGZ.

Tijdens het herdenkingsjaar wordt er verdere samenwerking gezocht en onderzoek gedaan voor een gezamenlijk statement met als doel om aanbevelingen voor de praktijk te doen. Ook zijn er panelbijeenkomsten en een workshop met Glenn Helberg.

Dit herdenkingsjaar is voorbereid door de voorbereidingsgroep ‘Doorwerking van het slavernijverleden in onderwijs en praktijk van de GGZ’. Deze groep bestaat uit collega’s/vakkundigen van het Netwerk Mensenrechten en Psychologie NIP, de SVPO, de Anton de Kom Universiteit en de Afdeling transculturele psychiatrie van de NVvP.

Op 27 oktober staat de volgende panelbijeenkomst gepland, specifiek gericht op de GGZ.