NIP

Home Studenten Stagebank recruiter (NL/ENG)

Stagebank recruiter (NL/ENG)

Ben jij gemotiveerd om je netwerk op te bouwen, wordt je enthousiast van anderen helpen en zou je graag actief lid worden bij SPS-NIP?

English below!

Ben jij gemotiveerd om je netwerk op te bouwen, wordt je enthousiast van anderen helpen en zou je graag actief lid worden bij SPS-NIP?

Goed nieuws, als stagebank recruiter ga je hier namelijk mee aan de slag! Samen met 3 andere stagebank recruiters ga je samen zoeken naar interessante meeloop-, onderzoeks-, of afstudeerstages binnen alle richtingen van de psychologie.

Een stage zoeken is voor sommige psychologiestudenten een uitdagende klus. Daar geeft de SPS-NIP Stagebank de juiste hulp bij! Als stagebank recruiter ga je samen op zoek naar de beste psychologie gerelateerde stagevacatures, en leg en onderhoud je contact met de organisaties die stageplaatsen aanbieden. Dit contact leg je onder andere via de telefoon, de mail maar ook door te lobbyen op psychologie gerelateerde activiteiten! Naast dat je andere studenten gaat helpen krijg je dus ook zelf de kans om je netwerk te verbreden en de verschillende kanten van de psychologie beter te leren kennen.

Alle stagebank recruiters zijn dus continu bezig met het zoeken en verzamelen van de beste stagevacatures en de beste contacten. Daarnaast heeft iedere recruiter zijn eigen bezigheden, onderverdeeld in vier functies:

De voorzitter houdt overzicht waar iedereen mee bezig is, leidt de vergaderingen en onderhoudt contact met de netwerkcoördinator.

De secretaris houdt de mail bij, notuleert tijdens de vergaderingen en is ook verantwoordelijk voor het vrijwilligerswerk.

De pr-functionaris is verantwoordelijk voor de promotie op Facebook en LinkedIn, benadert personen en bedrijven via LinkedIn en is verantwoordelijk voor de stagebank op de website.

De functionaris internationaal zoekt naar Engelstalige stages in Nederland en in het buitenland en onderhoudt contact met internationale bedrijven voor samenwerkingen.

Wij bieden:
Als stagebank recruiter krijg je de mogelijkheid om:

 • Je netwerk uit te breiden
 • Je professioneel te ontwikkelen aan de hand van een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)
 • Als eerste op de hoogte te zijn van (internationale) psychologie stages
 • Marketing en communicatie skills te ontwikkelen
 • Een getuigschrift te ontvangen na afronding van je actieve jaar bij SPS-NIP
 • Psychologiestudenten in Nederland te helpen bij de stap naar het werkveld!

Ben jij:
een gemotiveerde student die:

 • Helder kan communiceren
 • Goed is in onderhandelen
 • Initiatief neemt
 • Goed kan samenwerken
 • Bereid is om de Stagebank naar een hoger niveau te tillen

Daarnaast:

 • Vind je het een leuke uitdaging om contact te hebben met professionals uit verschillende werkvelden.
 • Ben je bereid om gemiddeld 3 uur per week te besteden aan deze functie
 • Ben je voor minimaal één jaar beschikbaar

Geïnteresseerd?

Stuur dan je motivatiebrief en cv naar netwerkcoordinator@spsnip.nl of bel 06-26512380 voor meer informatie.

—–

English version

Are you motivated to expand your network, do you get excited about helping others and would you like to become an active member of SPS-NIP?

Good news, as an internship database recruiter you will be doing just that! Together with 3 other internship database recruiters you will search for interesting internships within all fields of psychology.

Looking for an internship is a challenging job for some psychology students. That is where the SPS-NIP Internship Database gives the right help! As an internship database recruiter you will search together for the best psychology related internship vacancies, and establish and maintain contact with the organizations offering internships. This contact will be made by phone, mail but also by lobbying at psychology related activities! Besides helping other students you will also get the chance to broaden your network and get to know the different sides of psychology.

All internship database recruiters are constantly searching and collecting the best internship vacancies and the best contacts. In addition, each recruiter has their own pursuits, divided into four functions:

The president keeps track of what everyone is working on, leads meetings and liaises with the network coordinator.

The secretary keeps track of mail, takes minutes during meetings and is also responsible for volunteering.

The promotion officer is responsible for promotion on Facebook and LinkedIn, approaches individuals and companies via LinkedIn and is responsible for the internship database on the website.

The international officer looks for English-language internships in the Netherlands and abroad and maintains contact with international companies for collaborations.

We offer:

As an internship database recruiter, you will have the opportunity to:

 • Expand your network
 • Develop yourself professionally through a Personal Development Plan (POP)
 • Be the first to know about (international) psychology internships
 • Develop your marketing and communication skills
 • Receive a certificate after completion of your active year with SPS-NIP
 • Help psychology students in the Netherlands to step into the work field!

Are you:

A motivated student who:

 • Can communicate clearly
 • Is good at negotiating
 • Takes initiative
 • Can work well together
 • Is willing to take the Internship database to the next level

Additionally:

 • Do you enjoy the challenge of interacting with professionals from different fields.
 • Are you willing to devote an average of 3 hours per week to this position
 • Are you available for a minimum of one year

Interested?

Send your motivational letter and cv to netwerkcoordinator@spsnip.nl or call 06-26512380 for more information.

 

SPS-NIP is er voor álle psychologiestudenten. Wij willen dat iedereen zich welkom voelt bij ons, ongeacht gender, etniciteit, religie, geaardheid en gezondheid.

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.