NIP

Home Thema’s GZ-opleidingsplaatsen De kosten van je opleiding

De kosten van je opleiding

Voor de toegankelijkheid van zorg is voldoende en goed opgeleid zorgpersoneel nodig. De Rijksoverheid zorgt daarom voor financiering van opleidingsplaatsen tot psychologische BIG-beroepen. Het NIP is in verschillende overleggen en gremia vertegenwoordigd zodat we daar de belangen van onze leden kunnen behartigen. Om dat goed te doen werken we ook samen met andere partijen, zoals zorgaanbieders, beroepsverenigingen en financiers.

Het NIP is voorstander van het kostendekkend gesubsidieerd opleiden en dus tegen het vragen om een eigen bijdrage. Dit maakt het voor instellingen mogelijk ‘state of the art’ gz-opleidingsplaatsen te realiseren, waarbij het vragen van een eigen bijdrage aan opleidelingen niet nodig is.

Aantal plaatsen

Het ministerie van VWS stelt jaarlijks het aantal gesubsidieerde opleidingsplaatsen vast. VWS baseert zijn beslissing op het advies van het Capaciteitsorgaan. Deze organisatie verricht onderzoek naar de behoefte, in de vorm van de vervangingsvraag, naar psychologen binnen de verschillende werkvelden van de zorg. In dit factsheet staat hoe de raming voor gz-psychologen is georganiseerd (klik op de afbeelding voor een versie in .pdf).

Medische vervolgopleiding Advies CO Voorkeur CO Beschikbaar 2021 Beschikbaar 2022
1. GZ-psycholoog 832 832 832 832
2. Psychotherapeut 155 155 139 155
3. Klinisch Neuropsycholoog 29 29 26 29
4. Klinisch Psycholoog 299 299 185 243

 

 

Word lid of log in

  • Krijg exclusief toegang tot een schat aan informatie: van vakinhoudelijke webinars en evenementen tot aan kosteloos advies bij beroepsethische dilemma’s
  • Onderscheid jezelf als professional met onze registraties en merknamen
  • Je belangen worden behartigd in Den Haag en je draagt bij aan het bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de positie van de psychologen
  • Ontvang iedere maand Tijdschrift de Psycholoog