NIP

Home Secties Sectie Mediation

Sectie Mediation

De psycholoog-mediator is gespecialiseerd in het omgaan met conflicten en emoties. Hij of zij heeft inzicht in het gedrag en de manier waarop mensen communiceren die in een conflict verwikkeld zijn. De sectie Mediation heeft tot doel de gedragswetenschapper/psycholoog als mediator profileren en bekendheid geven. Een belangrijk punt hierbij is de kwaliteitsborging van het beroep mediator.

De sectie geeft met het opstellen en bewaken van criteria invulling aan de kwaliteitsborging van het beroep mediator en het profileren van de psycholoog als mediator onder de cliënten van het NIP.

Activiteiten

De sectie organiseert modules, studieavonden en workshops voor haar leden. Minimaal één keer per jaar wordt een congres of conferentie voor leden georganiseerd.

Het sectie-bestuur onderhoudt nauwe banden met gelijksoortige beroepsorganisaties en richt zich met deze organisaties bijvoorbeeld op het gezamenlijk organiseren van congressen, bij- en nascholingsactiviteiten e.d.

Gedragsregels NMI-Mediator

Deze gedragsregels zijn een richtlijn voor het gedrag van de NMI-Mediator. Ze zijn ook ter informatie voor betrokkenen. Een tuchtrechter kan ze als maatstaf gebruiken bij het toetsen van het handelen van de Mediator. Er zijn 10 gedragsregels (besloten).

Actief worden binnen de sectie?

Als actief lid kun je invloed uitoefenen op de ontwikkeling van je vakgebied vanuit jouw praktijkervaring. Zo kun je je stempel drukken op het mooie vak psychologie. Vragen of  aanmelden? Stuur  een mailtje naar info@psynip.nl.

MfN-register

Mediatorsfederatie Nederland (MfN) is de autoriteit op het gebied van mediation in Nederland. Eén register als kwaliteitsstempel binnen de mediation-branche, dé bindende factor tussen mediators met een diversiteit aan expertises en achtergronden.

Toelichting Beroepscode Bijzondere Curators

Het NIP heeft, samen met de NVO, een toelichting op de Beroepscode (pdf) geschreven voor de bijzonder curator. De rol van bijzonder curator kan behoorlijk klachtgevoelig zijn. Deze toelichting geeft bijzonder curatoren handvatten hiervoor.

Platform Scheiden zonder Schade – eindrapport

Het NIP heeft, samen met de NVO, deelgenomen aan het platform Scheiden zonder Schade (2018 – 2021). Doel van dit programma was:

Professionals die werken met ouders en kinderen zijn op de hoogte van de noden voor kinderen en ouders bij scheiding en zijn in staat mogelijke scheiding gerelateerde problematiek te signaleren, hierin ondersteuning te bieden (juridische ondersteuning, maar ook bemiddeling, diagnostiek of behandeling) en weten waar zij ouders en kinderen naar toe kunnen verwijzen.

Het programma heeft diverse pilots en producten opgeleverd. Een overzicht daarvan vind je in de eindrapportage Scheiden zonder Schade.

Webinar over herziene richtlijn Scheiding

Het NIP organiseerde op 8 oktober 2020 samen met NVO en BPSW en het Programmateam Richtlijnen Jeugdhulp en jeugdbescherming een webinar over de herziene richtlijn Scheiding, de belangrijkste aanpassingen en de toepassing van deze richtlijn in de praktijk. Kijk het webinar terug.