NIP

Home Nieuwskamer Aandacht voor mentale gezondheid kan niet wachten

Geschreven op:

Aandacht voor mentale gezondheid kan niet wachten

Het NIP constateert, net als de koning in de troonrede, dat we de komende periode voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen staan. Deze uitdagingen vragen juist NU om daadkracht. Wij roepen het nieuwe kabinet dan ook op het versterken van mentale gezondheid in de nieuwe kabinetsplannen als leidend principe en speerpunt op te nemen en de ggz van jong tot oud breed toegankelijk te houden voor hen die deze zorg nodig hebben.

Directeur Monique Rook: ‘De oproep in de troonrede dat werkenden zich tijdens hun loopbaan moeten kunnen blijven ontwikkelen is ons uit het hart gegrepen. Wij vinden het dan ook van belang dat er voor die beroepen in de gezondheidszorg, waar dat nog niet voor geregeld is, zoals voor gezondheidszorgpsychologen, ook (wettelijke) borging komt van de noodzaak tot permanente deskundigheidsbevordering.’

In de op Prinsjesdag gepresenteerde stukken, de miljoenennota en de bijbehorende stukken van het demissionaire kabinet, zijn er echter verder weinig nieuwe zaken voor psychologen en hun vakgebied gepresenteerd. Het is duidelijk dat de huidige demissionaire status van het kabinet, samen met de overheidsfinanciën, tot terughoudendheid en voorzichtigheid heeft geleid in het doen van nieuwe voorstellen.

Psychologen helpen!

De inzet van psychologen is cruciaal om het hoofd te bieden aan de maatschappelijke uitdagingen. De huidige aandacht voor de mentale gezondheid is echter nog te mager en moet leiden tot concrete beleidsvoorstellen en verbeteringen. Psychologen willen nadrukkelijk hun bijdrage leveren bij maatschappelijke uitdagingen die leven in o.a. de zorg, jeugdhulp, onderwijs, arbeidsmarkt en klimaatverandering. Het NIP vindt het belangrijk ook op deze manier de belangen van de beroepsgroep en het vak te behartigen. In ons verkiezingspamflet  gaven we hiervoor een concrete aanzet op 6 belangrijke onderwerpen:

  • zet in op preventie en versterk de brede mentale gezondheid
  • expertise psychologen is cruciaal voor behalen maatschappelijke doelstellingen
  • voorkom stijging zorgkosten door juiste expertise vooraan in zorgtraject
  • behoud de keuzevrijheid van de cliënt
  • leid voldoende gezondheidszorg-psychologen op om wachtlijsten aan te pakken
  • investeer in vakmanschap van professionals

Natuurlijk bestuderen wij de stukken goed op alle voor psychologen relevante thema’s. Hierover informeren we jullie later deze week.