NIP

Home COTAN

COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) is een centrale commissie van het NIP. De missie van de COTAN is het bevorderen van de kwaliteit van psychologische tests en testgebruik in Nederland. Enerzijds door het beoordelen van de kwaliteit van een breed scala aan tests, toetsen en vragenlijsten, anderzijds door het opstellen van standaarden over het gebruik van (psychologische) instrumenten.

Wat doet de COTAN?

De commissie:

 • beschrijft en beoordeelt instrumenten met een psychologische meetpretentie en publiceert deze informatie in de online COTAN Documentatie;
 • draagt zorg voor en waakt over de actualiteit van het COTAN Beoordelingssysteem;
 • doet uitspraken over testaangelegenheden in de praktijk naar aanleiding van vragen van NIP-leden, psychologen, overige professionals die psychologische tests gebruiken, instanties die (overheids-)beleid maken en de media;
 • beoordeelt in samenwerking met de Expertgroep Toetsen PO eindtoetsen die in het primair onderwijs kunnen worden ingezet;
 • publiceert artikelen en organiseert symposia om discussie over testkwaliteit op gang te brengen en/of de werkzaamheden van de COTAN in bredere kring bekendheid te geven;
 • neemt (namens het NIP) deel aan internationale organisaties die zich ook bezighouden met de kwaliteit van tests en testgebruik, zoals de Board of Assessment van de European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA) en de International Test Commission (ITC).

COTAN Beoordelingssysteem en addenda

Beoordelingen worden gedaan aan de hand van het COTAN Beoordelingssysteem voor de kwaliteit van tests (Evers, Lucassen, Meijer & Sijtsma, 2010) en de bijbehorende addenda.

Algemene Standaard Testgebruik NIP 

De AST-NIP 2017 is opgesteld door de COTAN bevat uitgebreide toelichtingen op onderwerpen als:

 • de principes bij de keuze van een test
 • de voordelen en de beperkingen van het gebruik van tests in het psychodiagnostische proces
 • de toepassing van tests bij speciale groepen
 • afnamevereisten
 • de onderzoeksprocedure
 • de rapportage van testresultaten
 • de rechten van de cliënt bij testgebruik

Lees de AST-NIP online of bestel de gedrukte uitgave.

Vragen?

Heb je een vraag over de COTAN? Kijk dan bij de veelgestelde vragen over de COTAN.