NIP

Home Thema’s Langdurige zorg

Langdurige zorg

Langdurige Zorg is zorg gericht op mensen met een langdurige en vaak complexe problematiek waar psychische problemen of gedragsproblemen vaak een onderdeel van zijn. Psychologen werkzaam in de langdurige zorg helpen bij het herkennen, oplossen of leren omgaan met deze specifieke problemen.

Bekijk het nieuws over kwaliteitskompas langdurige zorg

De zorgvraag van cliënten en hun directe omgeving stijgt onder andere door de vergrijzing, een complexer wordende samenleving en een toename in verwachte participatie en zelfredzaamheid. Het gaat om kwetsbare doelgroepen zoals ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, ernstig psychiatrische patiënten en mensen in de revalidatiezorg. Intussen dalen de budgetten voor langdurige zorg en moeten meer mensen langer thuis (extramuraal) opgevangen worden.

Wat doet het NIP?

Het NIP zet in op belangenbehartiging voor de psychologen en de psychologie in de langdurige zorg. Daarnaast informeert en ondersteunt het NIP de psychologen werkzaam in de langdurige zorg. Hiervoor ontwikkelt het NIP een prioriteitenlijst voor de belangenbehartiging, onderneemt het beleidsbeïnvloeding van beleidsmakers en financiers en zet het samenwerking op met strategische partners in de sector.

Daarnaast organiseert het NIP informatiebijeenkomsten en geeft het voorlichting via het themadossier en via nieuwsbrieven. De activiteiten worden projectmatig door verschillende medewerkers van het bureau uitgevoerd en afgestemd met bestuurders en met leden vanuit betrokken secties die als klankbord fungeren.

Waar kun je aan denken?

  • Het NIP is actief betrokken bij het opstellen en vernieuwen van de kwaliteitskompassen voor de Ouderenzorg en Gehandicaptenzorg
  • Het NIP maakt zich zorgen over de ontwikkelingen rondom de GZSP en is hierover in gesprek met zorgverzekeraars
  • Het NIP is betrokken bij het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen en specifiek op de positie van de psycholoog hierbinnen.
  • Het NIP volgt en heeft inspraak op landelijke ontwikkelingen. Denk aan: de overheveling van behandeling Wlz naar Zvw, Zinnige Zorg trajecten, de Toekomstagenda gehandicaptenzorg en de Wzd.

Ontwikkeling kwaliteitskader ouderen

Wat is de gewenste kwaliteit van bestaan, wat kunnen mensen hierin zelf en samen, en hoe kan zorg hier op een passende wijze op aansluiten? Dat is het uitgangspunt van een nieuwe kwaliteitskader waar momenteel aan wordt gewerkt door partijen betrokken bij (de zorg voor) ouderen.

Dit nieuwe kader moet duidelijk maken waar iemand die zorg nodig heeft op kan rekenen. Het biedt mensen om wie het gaat en betrokkenen bij de zorg een handvat om de verwachtingen die zij hiervan hebben te bespreken, en om te blijven leren en ontwikkelen. Lees verder.

Kwaliteitskompas gehandicaptenzorg

Het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg is in 2023 vernieuwd. Het doel van dit landelijk kompas is om mensen met een beperking die professionele zorg, ondersteuning of begeleiding krijgen, duidelijkheid te geven. Het helpt professionals om de zorg te verbeteren en daarnaast te blijven leren en reflecteren. En het biedt zorgaanbieders inzicht in de kwaliteit van de organisatie.

Positionering behandeling Wlz

Landelijk speelt de discussie over de positionering van behandeling in de langdurige zorg. Behandeling roept nog regelmatig het klassieke beeld op van één-op-één contact, terwijl het in de langdurige zorg onderdeel is van een integraal zorgaanbod. Dit is één van de punten die het NIP aan de landelijke tafels aan de orde stelt. Lees verder.

Nationale beeldbank

Bekostiging langdurige zorg

De langdurige zorg is verdeeld over de verschillende wettelijke domeinen. Voor meer informatie over de bijbehorende bekostiging:

  • Wil je meer weten over Wlz zorg en de indicatiestelling, kijk dan op: Blijvende zorg aanvragen vanuit de Wet langdurige zorg (ciz.nl).
  • Betreft het Wlz zorg, dan kun je met vragen over wat wel- en niet gefinancierd wordt terecht bij het desbetreffende zorgkantoor. Op Zorgkantoren – Zorgverzekeraars Nederland (zn.nl) vind je onder welk zorgkantoor valt.
  • Meer over verzekerde zorg en de voorwaarden om hierop aanspraak te kunnen maken, is te vinden in het Wlz-kompas van Zorginstituut Nederland.
  • Betreft het zorg vanuit het gemeentelijk domein (jeugdwet, wmo), neem dan contact op met je gemeente.
  • Betreft het zorg vanuit de zorgverzekeraar (zorgverzekeringswet), neem dan contact op met de zorgverzekeraar(s) waar je een contract mee hebt.
Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.