NIP

Home Nieuwskamer NIP zet zich in voor aanpassing diagnostiekverklaring vLOGO

Geschreven op:

NIP zet zich in voor aanpassing diagnostiekverklaring vLOGO

De vereniging LOGO (vLOGO) heeft na overleg met o.a. afgevaardigden van onze eigen BAPD commissie de eisen wat betreft de diagnostiekverklaring geharmoniseerd. Lindy-Lou Boyette (voorzitter van de BAPD Commissie): ‘We zijn blij met deze aanpassing zodat er minder verwarring is bij aanvragers, supervisoren en werkgevers en tegelijkertijd de kwaliteit van de diagnostiekverklaring in de praktijk wordt verbeterd.’

Voor het verkrijgen van een vLOGO-verklaring en de opleidingsvariant van de BIZ-verklaring (bestuursverklaring inzetbaarheid zorgprestatiemodel) is onder andere een bewijs van casussen  psychodiagnostiek nodig. Dit kan momenteel via het verkrijgen van één van de drie verschillende verklaringen (BAPD NIP/NVO, aantekening Testdiagnostiek Universiteit Maastricht, vLOGO Verklaring Diagnostiek).

Eisen uitgebreid en aangescherpt

vLOGO wil een bijdrage leveren aan de harmonisatie van deze verklaringen door het aanpassen van de vLOGO Verklaring Diagnostiek. De vLOGO werkgroep ‘Harmonisatie Verklaringen Diagnostiek’ heeft hiervoor een plan opgesteld. De huidige eisen van de vLOGO Verklaring Diagnostiek en die van de BAPD liggen ver uit elkaar. Zo dient op de huidige Verklaring Diagnostiek alleen te worden aangegeven of de supervisor psychodiagnostiek aan bepaalde registratie-eisen voldoet en of de aanvrager heeft voldaan aan het afronden van drie diagnostiek casussen onder diens supervisie. Verder worden er bij de huidige Verklaring Diagnostiek geen aanvullende eisen gesteld ten aanzien van de casuïstiek. Dit in tegenstelling tot de BAPD waarbij de casussen onder meer aan eisen dienen te voldoen met betrekking tot het hypothesetoetsend format en de reikwijdte van de methoden. Deze verschillen hebben tot op heden voor verwarring gezorgd bij zowel aanvragers als supervisoren. Ook geeft het onduidelijkheid in hoeverre er een vergelijkbare kwaliteitsstandaard behaald wordt tussen de verschillende aanvragers van de Verklaring Diagnostiek en tussen de verschillende diagnostiekverklaringen.

Om dit probleem te tackelen worden de vLOGO-eisen uitgebreid en aangescherpt zodat deze meer in lijn zijn met de BAPD-eisen. Hetzelfde staat te gebeuren voor de aantekening Testdiagnostiek Universiteit Maastricht. Dit zou er eveneens voor moeten zorgen dat het voor alle partijen helder is aan welke casus eisen moet worden voldaan in het kader van de LOGO-verklaring en de BIZ-verklaring.

Overgangsperiode

Per 1 november 2023 is het nieuwe formulier ‘Verklaring Diagnostiek Casussen’ beschikbaar op de vLOGO website. Voor de oude versie Verklaring Diagnostiek zal een overgangsperiode worden gehanteerd. Na 1 februari 2025 mag deze niet meer worden afgetekend. Aanvragers met een lopend vLOGO Verklaring Diagnostiek traject kunnen dan ook nog het huidige formulier vLOGO Verklaring Diagnostiek gebruiken. Aanvragers die in 2024 starten met een vLOGO Verklaring Diagnostiek traject doen er goed aan het nieuwe formulier vLOGO Verklaring Diagnostiek Casussen te gebruiken.