NIP

Home Het beroep Ethiek

Beroepsethiek

Het NIP heeft een beroepscode opgesteld omdat zij vereist dat het werk van psychologen van goede kwaliteit is. In de Beroepscode voor psychologen staan de richtlijnen, gedragsregels en eisen die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld. Over een aantal onderwerpen uit de Beroepscode krijgt het NIP regelmatig vragen. Deze antwoorden hebben we samengevat in de rubriek Uit het spreekuur.

Beroepsethisch spreekuur

Vragen over beroepsethiek?

Heb je een vraag op het gebied van beroepsethisch handelen? Misschien staat het antwoord bij de veelgestelde vragen: uit het spreekuur. Je vindt er informatie over:

  • Het dossier
  • Het afgeven van een verklaring door een psychologen
  • Toestemming
  • Beroepsgeheim
  • Minderjarige cliënten

Leden kunnen met specifieke ethische vragen ook contact opnemen tijdens het spreekuur Beroepsethiek.

Afnemen van psychologische tests

Hoe een psycholoog zich dient te gedragen bij het afnemen van test is beschreven in de Algemene Standaard Testgebruik (AST-NIP). Deze standaard legt uit hoe de Beroepscode van het NIP toegepast dient te worden bij het afnemen van tests.

Klachten en tuchtrecht

Met een eigen beroepscode toetst het NIP het beroepsmatig handelen van haar leden. Het toezicht op de naleving daarvan berust bij twee onafhankelijke Tuchtcolleges.