NIP

Home Registraties en merknamen Uitstel (her)registratie aanvragen

Uitstel (her)registratie aanvragen

Lukt het niet om binnen de gestelde termijn aan de (her)registratie-eisen te voldoen? Bijvoorbeeld als gevolg van ziekte of zwangerschapsverlof*? Of door ziekte of overlijden van naaste familie? Dan kun je een verlengingsverzoek indienen. Als je verzoek wordt goedgekeurd heb je langer de tijd om aan de eisen te voldoen. Hieronder lees je hoe je uitstel kunt aanvragen.

Verlengingsverzoek indienen

Om uitstel aan te vragen doorloop je de volgende stappen.

  1. Download het formulier Verlengingsverzoek-(her)registratie (doc).
  2. Op het formulier vermeld je in ieder geval:
    • Hoeveel extra tijd je nodig denkt te hebben om alsnog aan de geldende eisen te kunnen voldoen.
    • Een beknopte uitleg/motivatie. Je hoeft uiteraard niet uitgebreid in te gaan op persoonlijke onderwerpen.
    • Bewijsvoering (bijvoorbeeld dokters- of werkgeversverklaring), indien mogelijk
  3. Mail het ingevulde formulier en bewijsstukken naar registraties@psynip.nl onder vermelding van ‘Verlengingsverzoek (her)registratie [Naam betreffende registratie]’.

Vindt de registratiecommissie dat de gevraagde verlengingsduur rechtvaardig is? Dan zal het jouw gewenste datum overnemen.

Kun je wél aan de eisen voldoen binnen de gestelde termijn, maar kun je door omstandigheden het dossier niet op tijd inleveren? Mail dan naar registraties@psynip.nl.

*Bij reguliere zwangerschappen wordt per zwangerschap maximaal 16 weken verlenging gegeven.