NIP

Home Beroepsethiek en -kwaliteit Visitatie en reflectie

Visitatie en reflectie

Op dit moment biedt het NIP visitatie aan voor (vrijgevestigde) psychologen in de ggz en psychologen (en orthopedagogen) in de gehandicaptenzorg. Zowel basispsychologen als BIG geregistreerde psychologen kunnen deelnemen.

Op deze pagina o.a.:

Wat is visitatie?

Visitatie (of reflectie) biedt zicht op de aansluiting van het professioneel handelen met de professionele standaard. Het is een vorm van deskundigheidsbevordering en kan de professionele identiteit versterken. Visitatie helpt daarmee bij het blijven leren en ontwikkelen. Het is gericht op de individuele psycholoog die zelf verantwoordelijk is voor zijn professioneel functioneren.

Waarom biedt het NIP visitatie aan?

Het NIP is een brede beroepsvereniging en is er voor alle WO en BIG opgeleide psychologen, ongeacht werkveld. Het NIP stelt dat je als psycholoog je vakbekwaamheid opbouwt door middel van opleiding en ervaring. Je vakbekwaamheid maak je zichtbaar en onderhoud je via (her)registratie. Maar de kwaliteit van de beroepsuitoefening wordt ook bepaald door het ontwikkelen van beroepsidentiteit en professionele autonomie. Daarbij horen ethische afwegingen, reflectie op je handelen, en het kunnen verantwoorden wat je doet. Dit geldt niet alleen voor Vrijgevestigde psychologen, maar voor alle psychologen. De Beroepscode geldt immers voor alle NIP psychologen. Het NIP vindt het belangrijk om hier instrumenten voor aan te bieden.

Voor welke werkvelden is visitatie beschikbaar?

Op dit moment biedt het NIP een visitatie instrument voor de (Vrijgevestigde) psychologen in de ggz en voor gedragswetenschappers in de gehandicaptenzorg. We hopen dit de komende jaren verder uit te breiden.

Wat kost een visitatietraject?

Aan een visitatietraject zijn de volgende kosten verbonden:

 • Visitatie basis: 148,00 euro
 • Visitatie certificaat (alleen voor (vrijgevestigde) psychologen in de ggz): 360,00 euro

Hoe ziet het visitatie traject eruit?

Visitatie behelst een cyclisch proces, dat je elke 5 jaar herhaalt. Visitatie basis is beschikbaar voor (vrijgevestigde) psychologen in de ggz en voor psychologen en orthopedagogen in de gehandicaptenzorg.

Visitatie Basis (totaal ongeveer 4 uur)
 1. Vul de online vragenlijst in. Hierin komen belangrijke thema’s binnen je professie aan bod, denk aan de professionele relatie, behandeling, kwaliteit van zorg, professionalisering en een werkveld specifiek thema (duurt ongeveer 1 à 1,5 uur).
 2. Je ontvangt gelijk een feedbackrapport met de uitkomsten.
 3. Je bespreekt dit met minimaal twee en maximaal vier collega’s. In dat feedbackgesprek zoek je samen de discussie- en ontwikkelpunten op om daarop verdiepende inzichten te krijgen (ongeveer 1 à 1,5 uur).
 4. Op basis daarvan stel je een persoonlijk ontwikkelplan op.

Het is ook mogelijk om de basisvisitatie met je team te doen (TeamOntwikkelMeter, Tom).

(Vrijgevestigde) psychologen in de ggz kunnen, nadat zij enige tijd met het ontwikkelplan hebben gewerkt, nog een gesprek met een visiteur aanvragen (visitatie certificaat).

Visitatie Certificaat
 1. Je werkt aan je ontwikkelplan.
 2. Je bespreekt dit in een groep van maximaal 5 personen met je visiteur. In dit gesprek bespreekt de visiteur je leer- en ontwikkeltraject, waarin kritisch wordt meegekeken naar hoe je je verhoudt tot de professionele standaard, je wordt geadviseerd en (zo nodig) wordt bijgestuurd.
 3. Bij voldoende lerend opstellen ontvang je het Visitatie Certificaat.  Die is vijf jaar geldig. Wil je na vijf jaar opnieuw een Visitatie Certificaat behalen? Dan moet je opnieuw de visitatiecyclus doorlopen.

Voorbeeld van casus uit de vragenlijst Visitatie Basis

Vraag: Wat geef je door aan de huisarts over een cliënt die je in behandeling hebt?

Antwoord: Als behandelend psycholoog informeer je de huisarts in principe alleen over wat hij of zij nodig heeft om diens eigen werk ten opzichte van de cliënt goed te kunnen doen. Zie ook de Notitie Huisartsenbrief (pdf).

Wat levert visitatie op?

Het visitatie instrument werkt als een spiegel en helpt om te leren en te ontwikkelen. Het is een vorm van deskundigheidsbevordering. Het geeft inzicht in sterke- en ontwikkelpunten en geeft richting aan de professionele ontwikkeling en kan de professionele identiteit versterken. Met visitatie krijg je inzicht op de aansluiting van je professioneel handelen op de professionele standaard en de impact van je gedrag en samenwerking met anderen.

Dit betekent voor:

(Basis)visitatie:
 • Met collega’s reflecteren op de kern van je professioneel handelen en daarvan leren is inspirerend en versterkend.
 • Visitatie geeft je een handvat voor een op maat gesneden persoonlijk ontwikkelplan.
 • Het helpt je om je beroepsidentiteit te versterken.
 • Kosten voor deskundigheidsbevordering zijn fiscaal gunstig. Vraag ernaar bij je belastingadviseur of accountant.
Visitatie certificaat

Let op: alleen voor (vrijgevestigde) psychologen in de ggz.

 • Een visiteur die kritisch meekijkt en je adviseert in je leer- en ontwikkeltraject.
 • Het NIP Visitatie Certificaat kun je opvoeren bij de herregistraties van alle NIP-registraties en de herregistratie van klinisch psycholoog bij de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt).
 • Met het NIP Visitatie Certificaat toon je aan cliënten dat je professioneel bent en gericht bent op continu leren en verbeteren.
 • Voorwaarde voor contract of voor een tariefopslag bij verzekeraars. Meer informatie hierover kun je opvragen bij de verzekeraars.

Aanvullend op de individuele visitatie: de TeamOntwikkelMeter

Als alle psychologen van een (sub)team, praktijk of vakgroep meedoen, kan de TeamOntwikkelMeter (TOM) interessant zijn. De TOM maakt een quick scan van de teamsamenwerking; in hoeverre zit de groep op één lijn rond zaken als afstemming en doelgerichtheid?

Als de hele groep de TOM heeft ingevuld (duurt circa 10 minuten), wordt automatisch een rapport met de uitkomsten samengesteld. Het rapport is een uitgangspunt voor een groepsgesprek (circa 1 tot 1,5 uur) over de onderlinge samenwerking en een Teamontwikkelplan.

Aanmelden TOM

Iedereen uit het (sub)team, praktijk of vakgroep meld zich aan voor de individuele reflectie via het reguliere aanmeldformulier voor visitatie (voor (vrijgevestigde) psychologen in de ggz of voor gedragswetenschappers in de gehandicaptenzorg). Op het aanmeldformulier vult iedereen bij ‘Groepsnaam’ dezelfde naam van jullie groep/team in. Dan maakt het systeem de koppeling tussen de verschillende groepsleden.

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.