NIP

Herregistratie en herintreden Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP

Als Kinder- en Jeugdpsycholoog moet je je elke vijf jaar opnieuw registreren. Je moet dan aantonen dat je je vakbekwaamheid op peil houdt.
Is je inschrijving verlopen? Dan kun je je via herintreden opnieuw laten opnemen in het register.

Eisen voor herregistratie

Binnen de herregistratieperiode van vijf jaar gelden de volgende eisen:

 • Je hebt 2.500 uur werkervaring.
 • Je hebt 120 punten kennisontwikkeling behaald, waarvan:
  • minimaal 40 punten scholing (maximaal 50% e-learning). Ten minste 20 punten moeten geaccrediteerd voor de herregistratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP zijn. Niet-geaccrediteerde scholing kan je ter beoordeling indienen als deze van postmaster niveau is en inhoudelijk aansluit bij de werkzaamheden van kinder- en jeugdpsychologen.
  • minimaal 40 punten (40 uur) intervisie. Je maakt van de gevolgde intervisiebijeenkomsten een verslag. Hiervoor kun je dit template gebruiken.
  • de resterende 40 punten kunnen worden ingevuld met scholing, intervisie en/of overige activiteiten (zie art. 27 van het Registratiereglement Kinder-en Jeugdpsycholoog NIP – pdf).
   Van de verdeling van punten over deze verschillende categorieën van kennisontwikkeling vind je hier enkele voorbeelden.

Gevolgde geaccrediteerde scholing wordt automatisch ingevoerd in PE-online. Controleer dat regelmatig. Neem contact op met de scholingsaanbieder als er scholing ontbreekt.

 • Je onderschrijft de Beroepscode voor psychologen van het NIP
 • Je hebt een Verklaring Omtrent Gedrag Natuurlijke Personen (VOG NP), niet ouder dan 3 maanden.

De uitgebreide herregistratie-eisen vind je in het Registratiereglement Kinder-en Jeugdpsycholoog NIP (pdf).

Hoe werkt de herregistratie?

Je herregistratie vraag je aan met je herregistratiedossier in het online platform PE-online . Daar upload je de vereiste documenten. Als de registratiecommissie je verzoek tot herregistratie positief beoordeelt, ontvang je een certificaat. De nieuwe termijn van herregistratie gaat in op de eerste dag na afloop van de huidige termijn van (her)registratie.

Eisen voor herintreden

Om direct te kunnen herintreden moet je aantonen dat je over de afgelopen vijf jaar hebt voldaan aan de huidige eisen voor herregistratie (zie hierboven).

Hoe werkt het herintreden?

Ben je eerder ingeschreven geweest in het register Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en wil je opnieuw worden opgenomen in het register? Dien dan een verzoek tot herintreden in:

 • Mail naar de secretaris registraties via registraties@psynip.nl. Plaats in het onderwerp ‘Herintreden K&J’.
 • De secretaris maakt een digitaal dossier in PE-online voor je aan.
 • Upload hierin je gegevens en bewijsstukken van relevante activiteiten over de afgelopen vijf jaar.

De registratiecommissie beoordeelt het dossier. Er zijn twee mogelijke uitkomsten:

 1. Je hebt voldaan aan alle eisen: de commissie schrijft je per direct weer in in het Register Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.
 2. Je voldoet niet geheel aan de eisen. De commissie vraagt je een plan op te stellen m.b.t. het behalen van de ontbrekende zaken. Als je binnen de gestelde termijn aantoont alsnog aan deze eisen te hebben voldaan word je ingeschreven in het Register Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.

 

Kosten

Aan het indienen van een herregistratie- of herintredingsverzoek zijn kosten verbonden.