NIP

De ontknoping nadert: op 21 september definitief besluit ledenraden over fusie NIP en NVGzP

Begin december 2021 kondigden de besturen van het NIP en de NVGzP aan de wens te hebben om te gaan fuseren. Sinds die eerste aankondiging is er door de besturen van beide verenigingen hard gewerkt aan de voorbereiding van een zogeheten fusievoorstel. Beide ledenraden hebben op basis van dit fusievoorstel eerder dit jaar (op 30 mei 2022) unaniem ingestemd met de intentie tot fuseren.

Vervolgens is het definitieve fusievoorstel gedurende de zomer gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Dit deponeren ging gepaard met een publicatie in een landelijk dagblad, waarbij schuldeisers de mogelijkheid kregen om bezwaar te maken. Dit is de standaardprocedure bij een fusie, en die hebben we zonder opmerkingen afgerond. Dat betekent dat we nu de laatste formele stap op weg naar een fusie kunnen gaan zetten: het nemen van een definitief besluit door beide ledenraden.

Het gedeponeerde voorstel, dat unaniem door beide ledenraden is aangenomen op 30 mei is identiek aan het voorstel waarover de ledenraden op 21 september 2022 nu definitief moeten gaan beslissen. Als volgende week er inderdaad besloten wordt om te gaan fuseren, is de geplande juridische ingangsdatum van de nieuwe organisatie 1 oktober 2022!

Wat gebeurt er na 21 september?

Op 22 september zullen we alle leden van de beide verenigingen informeren over de uitkomst van de besluitvorming. Als die besluitvorming positief is, informeren we iedereen op dat moment ook meteen over de belangrijkste gevolgen van de fusie voor individuele leden. Uitgangspunt daarbij is dat leden in principe niets hoeven te doen, wij ontzorgen en regelen zoveel mogelijk aan de achterkant.  In deze berichtgeving geven we ook aan voor welke zaken we meer tijd nemen, en wanneer we een aantal ingewikkeldere zaken gaan implementeren. Want we gebruiken het resterende deel van 2022 en het jaar 2023 als overgangsperiode. We zullen wel snel een nieuwe gezamenlijke uitstraling en logo voor de vereniging vaststellen, zodat we als gefuseerde vereniging ook echt zichtbaar samen het NIP vormen. Gedurende die tijd word en geleidelijk de verenigingsgremia ingericht conform het fusievoorstel en worden ook aan de voor- en achterkant zaken als communicatie en systemen in elkaar gevlochten.

Nieuwsgierig?

Op onze fusiepagina vind je de laatste informatie over dit traject en wat de fusie voor jullie, onze leden, betekent. Je vindt ook veel informatie in de Q&A over de fusie. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld.

Waarom ook alweer samen verder gaan?

Het samenvoegen van de NVGzP en het NIP leidt tot één krachtige beroepsvereniging, waar plaats is voor alle (post)master opgeleide psychologen in de volle breedte van de psychologie. Met één grote en krachtige vereniging voor psychologen versterken we de beroepsidentiteit, treden we gezamenlijk opiniërend op, kunnen we de belangen van onze verschillende beroepsgroepen nog beter dan voorheen behartigen en onze dienstverlening verbreden. Dat de samenwerking vruchtbaar is, blijkt bijvoorbeeld uit de nauwe samenwerking rondom de beroepenstructuur.