NIP

Psychotherapeut

De psychotherapeut verleent intensieve psychologische hulp, met psychotherapeutische behandelmethoden. De therapeutische relatie tussen patiënt en therapeut staat centraal. De psychotherapeut biedt een effectieve evidence based behandeling en deskundige begeleiding. Psychotherapeuten werken vooral in de ggz en als zelfstandig gevestigde. Nederland heeft ongeveer 6.000 psychotherapeuten. Daarvan heeft meer dan de helft een vooropleiding als psycholoog.

De psychotherapeut behandelt cliënten met complexe psychische problemen die vaak in de persoonlijkheid zijn geworteld. Zoals bijvoorbeeld angst- en stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, identiteitsstoornissen en gedragsstoornissen. Een psychotherapeut is goed opgeleid in het interpreteren van de informatie die de patiënt geeft. Hieruit volgt een probleemanalyse en een indicatiestelling. De psychotherapeut kan persoonsgericht maar ook klachtgericht werken. De psychotherapeut is in staat het behandelproces en het behandelresultaat inzichtelijk te maken. Voor de patiënt maar ook (geanonimiseerd) voor de buitenwereld.

Eigen beroepscode
Psychotherapeut is een beroep met een eigen beroepsverantwoordelijkheid, een eigen Beroepscode  en publiekrechtelijk tuchtrecht. De psychotherapeut is anders dan andere BIG- beroepen in de GGZ.

Titelgebruik psychotherapeut
Alleen iemand die is ingeschreven in het BIG-register Psychotherapeut mag de beroepstitel psychotherapeut gebruiken. Iemand die aangeeft therapeut te zijn met een praktijk voor psychotherapie of te beschikken over een Europese registratie (ECP) is doorgaans géén psychotherapeut.

Opleiding

De opleiding tot psychotherapeut duurt vier jaar. De opleiding bestaat uit een combinatie van een praktijkopleiding (2 dagen in de week) en een cursus (1 dag per twee weken).

GZ-psychologen kunnen een verkorte opleiding tot psychotherapeut volgen. Deze duurt drie jaar. Eén van de zes regionale, erkende opleidingsinstellingen in ons land verzorgt de opleiding. Cursisten worden dus altijd begeleid door een erkende praktijkopleider.

Toelatingscriteria

  • Een doctoraal of masterdiploma in de psychologie, pedagogische wetenschappen of gezondheidswetenschappen (afstudeerrichting geestelijke gezondheidskunde). Hierbij worden specifieke eisen gesteld aan de gevolgde vakken.
  • Een voordracht voor een opleidingsplaats door een erkende praktijkinstelling.

Je kunt je aanmelden voor de opleiding tot psychotherapeut bij één van de opleidingsinstellingen. Enkele instellingen bieden alleen de verkorte opleiding tot psychotherapeut voor gezondheidszorgpsychologen aan.

Als je de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je een getuigschrift. Daarmee kun je je inschrijven als psychotherapeut in het overheidsregister zoals vastgelegd in de Wet BIG. Het register wordt beheerd door het BIG-register.