NIP

Psychotherapeut

De psychotherapeut verleent intensieve psychologische hulp, met psychotherapeutische behandelmethoden. Psychotherapeuten werken vooral in de ggz en als zelfstandig gevestigde. Nederland heeft ongeveer 6.000 psychotherapeuten. Daarvan heeft meer dan de helft een vooropleiding als psycholoog. Lees hier meer over het werk, de opleiding, toelatingscriteria en inschrijving in het overheidsregister van een psychotherapeut.

Opleiding

De opleiding tot psychotherapeut duurt vier jaar. De opleiding bestaat uit een combinatie van een praktijkopleiding (2 dagen in de week) en een cursus (1 dag per twee weken).

GZ-psychologen kunnen een verkorte opleiding tot psychotherapeut volgen. Deze duurt drie jaar. Eén van de zes regionale, erkende opleidingsinstellingen in ons land verzorgt de opleiding. Cursisten worden dus altijd begeleid door een erkende praktijkopleider.

Toelatingscriteria

  • Een doctoraal of masterdiploma in de psychologie, pedagogische wetenschappen of gezondheidswetenschappen (afstudeerrichting geestelijke gezondheidskunde). Hierbij worden specifieke eisen gesteld aan de gevolgde vakken.
  • Een voordracht voor een opleidingsplaats door een erkende praktijkinstelling.

Je kunt je aanmelden voor de opleiding tot psychotherapeut bij één van de opleidingsinstellingen. Enkele instellingen bieden alleen de verkorte opleiding tot psychotherapeut voor gezondheidszorgpsychologen aan.

Als je de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je een getuigschrift. Daarmee kun je je inschrijven als psychotherapeut in het overheidsregister zoals vastgelegd in de Wet BIG. Het register wordt beheerd door het BIG-register.