NIP

A&O plaza – Performance en Personeel in Organisaties

De sectie A&O van het NIP organiseert de A&O plaza, met verschillende inhoudelijke nascholingsdagen op postmasterniveau. Deze dag gaat over performance en personeel in organisaties (prestatiemanagement). De dag wordt ingevuld door em. prof. dr. Paul Jansen. De A&O plaza is exclusief toegankelijk voor academisch geschoolde A&O en A&G psychologen.

Direct aanmelden

Op vrijdag 14 oktober 2022 zal Paul Jansen een lezing en workshop verzorgen over het thema Prestatiemanagement (PM). In de ochtend en een deel van de middag wordt ingegaan op de inhoud van PM met zowel aandacht voor bedrijfspychologische als bedrijfskundige benaderingen, d.w.z. voor een combinatie van psychologische (persoon) en strategische (organisatie + markt) invalshoeken. Ook worden recente internationale overzichtsartikelen over PM besproken. In de rest van de middag staan toepassingen centraal. Aan de hand van eigen ervaringen van deelnemers en publicaties wordt ingegaan op de actuele discussie rond ‘Het einde van de personeelsbeoordeling’.

Prof. dr. Paul Jansen is emeritus hoogleraar. Van 1979 – 1992 werkte hij onder andere bij Het Ministerie van Binnenlandse zaken, de Rijks Psychologische Dienst, PTT / KPN en het Limperg Instituut. Van 1992 – 2021 was hij hoogleraar bedrijfspsychologie bij de School of Business & Economics van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zie verder: https://research.vu.nl/en/persons/pgw-jansen

In deze module van de A&O plaza vertaalt hij beschikbare kennis en inzichten uit de wetenschap in handzame informatie en interventies voor de praktijk.

Module 1 Ochtend

  • Wat is prestatiemanagement? Nieuwste inzichten. Nadruk op psychologische bijdrage aan ontwerp en evaluatie van een prestatiemanagementsysteem.
  • De praktijk van prestatiemanagement (onder andere in de vorm van beoordelen, belonen en functie-ontwerp) doordenken aan de hand van psychologische theorieën. Daarbij ook bedrijfskundige inzichten meenemen.
  • Diagnose van het prestatiemanagementsysteem (ook in subgroepen), onder andere m.b.v. een prestatiemanagementvragenlijst

Module 2 Middag  

  • Bespreking van recente overzichtsartikelen
  • Discussie (ook in subgroepen) over het ‘Einde van beoordelen?’ aan de hand van een aantal artikels en eigen ervaring.
  • Afweging op grond van psychologische en bedrijfskundige argumenten / overwegingen.

Ter voorbereiding op deze dag worden de cursisten geacht om onderstaande artikelen (70 pagina’s) te bestuderen. Door middel van een eindopdracht, die de cursisten na de scholingsdag ontvangen, wordt de kennis van de cursisten getoetst. De cursist dient deze eindopdracht met een voldoende af te ronden om de extra accreditatiepunten toegekend te krijgen. Zonder eindopdracht ontvangt de cursist alleen de accreditatiepunten voor actieve aanwezigheid tijdens de dag.

– DeNisi, A. S., & Murphy, K. R. (2017). Performance appraisal and performance management: 100 years of progress? Journal of Applied Psychology102, 421 – 433.

– Jansen, P.G.W. (2011). Personeelsbeoordeling. Effect van extern gegeven feedback op prestatie en emotionele beleving van de individuele werknemer. Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie85 (nr.3, maart), 124-131.

– Jansen, P.G.W. (2022). Beoordelen: meer bedrijfskundig en minder bedrijfspsychologisch. Tijdschrift voor HRMeditie 2022 (no. 1), 55 – 76.

– Jansen, P.G.W., & Paauwe, J. (2011). Performance management: een kernactiviteit voor effectieve bedrijfsvoering. Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 85 (nr.3, maart), 120-123.

– Schleicher, D. J., Baumann, H. M., Sullivan, D. W., & Yim, J. (2019). Evaluating the effectiveness of performance management: A 30-year integrative conceptual review. Journal of Applied Psychology104, 851- 887.

De artikelen zullen na de aanmelding aan de cursist gemaild worden.

Online programma

10:00 uur          Start programma (module1)
13:00 uur          Lunchpauze
14:00 uur          Start programma (module 2)
17:00 uur          Sluiting gevolgd door napraten met een drankje

Doelgroep

De A&O Plaza is exclusief toegankelijk voor academisch geschoolde A&O en A&G psychologen.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP & Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP voor:
6 PE-punten voor het bijwonen van de dag EN optioneel:
6 PE punten voor het met een voldoende afronden van de eindopdracht

Kosten

NIP-leden:                                                      € 150
niet leden:                                                       € 300
studenten SPS-NIP lid:                                € 50
Startende psychologen NIP-lid:                 € 75

Organisatie: Sectie Arbeid & Organisatie
Locatie: Online

Aanmelden
Klik hier om direct aan te melden