NIP

Home Symposium “De kracht van Ouderenpsychologie – Stand van zaken en blik op de toekomst”

Symposium “De kracht van Ouderenpsychologie – Stand van zaken en blik op de toekomst”

September 2024 verschijnt de 1e editie van een nieuw Nederlandstalig wetenschappelijk tijdschrift specifiek voor ouderenpsychologen in Nederland en België, het Tijdschrift voor Ouderenpsychologie!

Deze belangrijke mijlpaal voor de ouderenpsychologie vieren we op vrijdag 13 september met een feestelijk symposium in de LocHal in Tilburg. Vooraanstaande sprekers uit Nederland en Vlaanderen belichten op deze dag een rijk palet aan thema’s vanuit de ouderenpsychologie, variërend van kwaliteit van leven, zorginnovatie en systeemtherapie, tot angst op leeftijd, persoonlijkheids- en ontwikkelingsstoornissen, laat ontstane psychose en dementie. Laat je bijpraten over actuele ontwikkelingen in het vakgebied op het snijvlak van wetenschap en praktijk, en vier de lancering van dit tijdschrift voor vakgenoten met vakgenoten. Mis dit  symposium van de ouderenpsychologie niet.

Meld je direct aan.

Programma

9:00 Ontvangst

9:30 Verwelkoming door Anna-Eva Prick en Luc Van de Ven

9:35 Een nieuw tijdschrift voor Ouderenpsychologie door Bas Van Alphen en Rudolf Ponds

9:55 Het versterken van de stem van mensen met dementie door Saskia Teunisse
Onderzoek toont dat mensen met dementie niet voldoende gehoord worden. Het versterken van de stem van mensen met dementie betekent aandacht voor communicatie, therapeutische assessment, besluitvormingsprocessen en emancipatie. Ook vereist het reflectie op onze eigen vooroordelen over dementie. Wat leert de wetenschap ons over dit thema en hoe kunnen we vanuit de ouderenpsychologie werken aan ‘turning up the volume’?

10:35 Ochtendpauze

11:00 Mentalisatie en neuropsychologische diagnostiek bij laat ontstane psychose door Lies Van Assche
Laat ontstane psychose wordt in de eerste plaats gekenmerkt door paranoïde wanen. We bespreken de samenhang hiervan met neuropsychologische afwijkingen en daaraan verbonden moeilijkheden met de mentalisatie. Tot slot beschrijven we de bijdrage van de neuropsychologie tot de differentiaaldiagnostiek van verschillende onderliggende aandoeningen die psychose op late leeftijd kunnen veroorzaken.

11:40 Bewegen naar de toekomst binnen de ouderenpsychologie door Amy van Doormaal De ouderenzorg is in beweging. Dit vraagt ook van psychologen werkzaam in de ouderenzorg om in beweging te komen. Welke ontwikkelingen zien we richting de toekomst en hoe kunnen psychologen als beroepsgroep juist binnen deze dynamiek een wezenlijke bijdrage leveren aan kwaliteit van zorg en innovatie?

12:20 Lunchpauze

13:20 Persoonlijkheids- en ontwikkelingsstoornissen bij ouderen door Arjan Videler
Persoonlijkheidsstoornissen, autisme en adhd zijn nog beperkt ontgonnen in de ouderenpsychologie. We geven een overzicht van de meest recente wetenschappelijke en klinische ontwikkelingen.

14:00 De sleutel tot een beter begrip van kwetsbaarheid en kwaliteit van leven bij ouderen door Nico De Witte
Kwetsbaarheid bij ouderen wordt vaak gezien als een zuiver fysisch fenomeen, waarbij men bv. de stapsnelheid meet of het aantal ziektes telt. Deze benadering negeert echter het holistisch menszijn. In deze bijdrage wordt psychische kwetsbaarheid als belangrijkste component van multi-dimensionele kwetsbaarheid aangeduid, alsook de relatie met kwaliteit van leven bij thuiswonende ouderen.

14:40 Pauze

15:00 Angst op leeftijd: CGT als beste medicijn? door Claudia Disselhorst 
Angst bij ouderen wordt vaak niet adequaat behandeld. Ouderen krijgen dikwijls nog benzodiazepinen voorgeschreven, met alle risico’s van dien, terwijl volgens richtlijnen CGT behandeling van eerste keuze zou moeten zijn. Wat is bekend over deze problematiek, en hoe kan CGT effectief worden ingezet, óók bij ouderen met ernstige beperkingen in zorginstellingen?

15:40 Van je familie moet je het hebben: systeempsychotherapie bij senioren door Luc Van de Ven
Het werken met families is een van de essentiële opdrachten voor de ouderenzorg. Systeemtherapie neemt hierin een belangrijke plaats in. We overlopen de verschillende fases van het therapeutisch proces met aandacht voor specifieke thema’s zoals ‘finishing well’ en de deskundige ondersteuning van de naasten van personen met dementie.

16:20 Afronding door dagvoorzitters.

16.30 Borrel

Locatie

Het symposium vindt plaats bij LocHal in Tilburg, Burgemeester Brokxlaan 1000. De LocHal is gelegen pal achter het station. Makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer, de auto en fiets. Klik hier voor de routebeschrijving

Accreditatie

Voor dit symposium wordt accreditatie aangevraagd bij FGzPT KP/KNP.

Kosten

NIP-leden / VVKP-leden: € 99,-
Niet-leden: € 199,-
SPS-NIP Leden: € 35,-

Contactgegevens

redactie@ouderenpsychologie.nl

Symposiumcommissie

Anna-Eva Prick, Luc van de Ven, Arjan Videler en Marja Vink

 

Dr. Saskia Teunisse

Dr. Saskia Teunisse is klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog, GERION, afdeling ouderengeneeskunde, Amsterdam UMC. Zij is hoofdopleider van de Profielopleiding Ouderenpsychologie en heeft jarenlange ervaring in de ouderenzorg in binnen- en buitenland. Zij heeft zich toegelegd op thema’s als wilsbekwaamheid, ziektebesef en therapeutische assessment.

Dr. Lies Van Assche

Dr. Lies Van Assche, is klinisch (neuro)psycholoog en systeem therapeut, UPC KU Leuven, dienst Ouderenpsychiatrie. In haar doctoraatsonderzoek bestudeerde ze de psychologische en neurobiologische mechanismes bij laat ontstane psychose. Klinisch specialiseerde ze zich in de differentiaaldiagnostiek van neurodegeneratieve aandoeningen, cognitieve revalidatie en familie- en partnerrelatietherapie bij ouderen.

Amy van Doormaal 

Amy van Doormaal is gezondheidszorgpsycholoog en vakgroepmanager bij Surplus. Daarnaast is ze voorzitter van de NIP sectie Ouderenpsychologie.

Dr. Arjan Videler

Dr. Arjan Videler, psychotherapeut, gezondheidspsycholoog en senior onderzoeker PersonaCura, topklinisch centrum voor persoonlijkheids- en ontwikkelingsstoornissen bij senioren van GGz Brebirg; coördinator topklinische zorg en wetenschap GGz Breburg; senior onderzoeker Tranzo, Tilburg University.

Prof. dr. Nico De Witte

Prof. dr. Nico De Witte is gerontoloog en als docent verbonden aan de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel en als onderzoeker aan HoGent 360° Zorg en Welzijn & Centre for Applied Datascience (CADS). Hij voert al meer dan 20 jaar onderzoek naar de behoeften en noden van thuiswonende ouderen in België en Nederland. Hij promoveerde op het thema multidimensionale kwetsbaarheid.

 

Claudia Disselhorst

Claudia Disselhorst is gezondheidspsycholoog, cognitief gedragstherapeut en supervisor VGCt, Disselhorst Ouderenpsychologie, Lent/Nijmegen. Zij richt zich in haar praktijk op kortdurende psychologische hulp aan ouderen en supervisie, en combineert dit met haar werk als behandelaar in de verpleegzorg. Zij ontwikkelt en verzorgt cursussen op gebied van ouderenpsychologie.

Luc Van de Ven

Luc Van de Ven is klinisch ouderenpsycholoog, verbonden aan het UPC KU Leuven, dienst Ouderenpsychiatrie. Op dit moment bestaat zijn bijdrage uit individuele psychotherapie, partnerrelatietherapie en systeemtherapie. Verder verzorgt hij opleidingen voor professionele hulpverleners in de ouderenzorg.

Dr. Anna-Eva Prick

Dr. Anna-Eva Prick is universitair docent klinische psychologie aan de Open Universiteit in Heerlen en bestuurslid bij de sectie ouderenpsychologie van het NIP. Tevens is zij als hoofddocent/senior onderzoeker verbonden aan het Lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën van Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Prof. dr. Bas van Alphen

Prof. dr. Bas van Alphen is gezondheidszorgpsycholoog, hoofd Topklinisch centrum voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen, Mondriaan Ouderen Heerlen/Maastricht, bijzonder  hoogleraar klinische ouderenpsychologie, Vrije Universiteit Brussel.

Prof. dr. Rudolf Ponds

Prof. dr. Rudolf Ponds is klinisch neuropsycholoog, afdelingshoofd/hoogleraar Medische Psychologie Amsterdam UMC. Daarnaast is hij voorzitter van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.