NIP

Home Symposium: Diversiteit en Inclusie – Wees moedig in je ongemak

Symposium: Diversiteit en Inclusie – Wees moedig in je ongemak

Bezoek het symposium over diversiteit en inclusie op 25 mei in Utrecht!

Thema: Je eigen gedrag, rol en positie als psycholoog bij diversiteit en inclusie.

… jij bent ook nodig. In jouw hoop en vooral jouw daden. Ik sta hier, wij staan hier, u staat hier. Dit is de stem voor het niet instemmen met een geleidelijke overgang maar voor actie.  Wees moedig in je ongemak. Wees welkom bij onze generatie. Typhoon, 2021

We moeten met elkaar praten. Als psycholoog willen we objectief zijn en zonder vooroordelen. De wetenschap wijst vaak anders uit. In de organisaties waar we komen zijn diversiteit en inclusie ook onderwerp van gesprek. En dan is het aan ons om een reële bijdrage te leveren aan dat gesprek.

In dit tweede symposium over diversiteit en inclusie gaan we het hebben over onze rol in dat gesprek. Daarvoor is het nodig dat we een volgende stap maken en opnieuw kijken naar onze eigen kleuring. Welke stappen kunnen we zetten? Hoe blijf je in het gesprek met de klant overeind als onafhankelijk adviseur in een stevige discussie als het gaat om uitsluiting bij werving en selectie? Zijn we zelf voldoende bewust van onze eigen vooroordelen, blinde vlekken en (onbedoeld) discriminerend handelen? Durven we ons uit te spreken of leidt ongemak tot verkramping en handelingsverlegenheid? We zoeken de grenzen op van ons eigen ongemak en we bespreken communicatievaardigheden die nodig zijn om het gesprek met klanten en cliënten aan te gaan.

In dit symposium gaan we aan de slag met de volgende onderwerpen:

  • Welke impact hebben onze privileges of uitsluitingsmechanismen op medewerkers, cliënten en klanten? Hoe verhouden we ons tot hen als het gaat om diversiteit en inclusie?
  • Welke interventies werken in diverse teams?
  • Welke competenties zijn nodig voor inclusieve communicatie?
  • Hoe kunnen we als psychologen een stap voorwaarts maken op het gebied van diversiteit en inclusie, samen met cliënten en opdrachtgevers?

Sprekers en begeleiders op dit symposium zijn: Byron Adams, Ursula Brinkmann en Paulina Linnenbank. Lees meer over de sprekers

Datum

25 mei, van 9.30 tot 17.00 uur.

Locatie

De Zalen van Zeven, Boothstraat in Utrecht

Accreditatie

Wordt aangevraagd

Kosten

NIP-leden                                        € 150
niet NIP-leden                                € 300
SPS-NIP-leden                               € 25
Startende Psychologen NIP        € 75

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden.

Up to date informatie over het symposium is te volgen in de LinkedIn groep Diversiteit & Inclusie NIP A&O waarvoor je na aanmelding zal worden uitgenodigd.

 

 

 

Over de sprekers

          Byron Adams

Byron G. Adams is interdisciplinair identiteitpsycholoog. Hij is assistent-hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en heeft speciale aanstellingen aan de Universiteit van Johannesburg in Zuid-Afrika en de Universiteit Gent in België. Momenteel is hij president-elect voor de Society for the Study of Emerging Adulthood (SSEA) en bestuurslid van de Commissie Cultuur en Diversiteit van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Als onderzoeker verkent Byron de complexiteit van identiteit vanuit organisatorische, (cross-)culturele, sociale en ontwikkelingspsychologische perspectieven, voornamelijk in niet-westerse contexten, culturen en groepen. Westerse contexten vallen echter niet buiten zijn blikveld. Hij probeert zijn onderzoek toe te passen in de praktijk en helpt mensen en organisaties om te gaan met diversiteit door middel van interculturele interventies die actieve inclusie bevorderen met zijn adviesorganisatie (Sawubona People Consulting).

    Ursula Brinkmann

Ursula Brinkmann is medeoprichter van Intercultural Business Improvement. Samen met Oscar van Weerdenburg ontwikkelde zij de Intercultural Readiness Check (IRC) en publiceerde zij Intercultural Readiness: Four competences for working across cultures (Palgrave). Haar werk omvat expatriate coaching, workshops over culturele diversiteit in teams en certificeringsprogramma’s voor de IRC.

Ursula is verantwoordelijk voor de rol van IBI als projectpartner in de Erasmus+ projecten CIT4VET – Open Online Catalogue of Intercultural Tools for Vocational Education and Training end ECILP – European Certificate for Intercultural Learning Professionals. Van 2012 tot 2017 was zij bestuurslid van SIETAR Nederland, waarvan de late twee jaar als voorzitter. In 2016 ontving Ursula de Margaret D Pusch Founders Award van SIETAR USA, als erkenning voor haar inzet voor het interculturele werkveld.

  Paulina Linnenbank

Paulina is Register Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP en zij is partner bij inclusiefwerken.net. Zij werkt als adviseur op de raakvlakken van personeelsmanagement en inclusie en diversiteit. Als trainer helpt zij organisaties om het beste te halen uit culturele diversiteit. Zij traint mensen om als selecteur betrouwbaar en objectief te interviewen. Deze trainingen zijn zowel gericht op het erkennen van de waarde van diverse achtergronden als op het voorkomen dat sollicitanten onterecht ‘afgewezen’ worden. Zij is de mede-auteur van een boek: Culturele Diversiteit en Assessment. Zij adviseert bedrijven en organisaties over inclusie, het invoeren van inclusief beleid, het vormgeven van inclusief leiderschap en de inclusieve cultuur in een organisatie. Paulina traint professionals in ‘inclusieve competenties’ en de toepassing daarvan in de juiste situaties. Daarmee helpt zij mensen om bewuster te communiceren en om de onderlinge verschillen te gebruiken als toegevoegde waarde. Haar werkwijze heeft zij ontwikkeld op basis van de ‘Interculturele Effectiviteit Training’ waarmee zij jaren aan de slag is geweest voor de Rijksuniversiteit van Groningen.