NIP

Home Thema’s Curatieve GGZ (zorgverzekeringswet) Integraal Zorgakkoord (IZA)

Digitalisering en gegevensuitwisseling

Gegevensuitwisseling draagt bij aan een goede en veilige zorg voor cliënten. Standaardisatie daarvan leidt tot passende zorg en resulteert in minder administratieve lasten, minder fouten bij de overdracht en draagt bij aan secundair gebruik. Hieraan gelinkt is hybride zorg, een mix van digitaal en fysiek aangeboden zorg. Voor zowel de zorgverleners als de patiënt is dit in veel gevallen een efficiëntere manier van werken die de kwaliteit van leven en van zorg kan vergroten, en die bijdraagt aan het verduurzamen van de zorg.

Wat betekent dit voor jou als psycholoog?

De ambitie voor het IZA is dat inwoners van Nederland in 2025 digitaal toegang hebben tot en beschikking hebben over hun eigen zorggegevens. Daarnaast is het uitgangspunt: zelf, thuis en digitaal als het kan. In het kader van passende zorg wordt de zorg steeds vaker hybride aangeboden.

We vertaalden de doelstellingen van het IZA voor jou:

  1. Elektronische gegevensuitwisseling als de standaard.
  2. Alle Nederlanders hebben in 2025 digitaal toegang tot en de beschikking over hun eigen zorggegevens.
  3. Transformatie naar hybride zorg.
  4. Data wordt digitaal geregistreerd, eenduidig en gestandaardiseerd in het zorgproces, ook beschikbaar voor diverse secundaire doelen.

Bij al deze punten is er aandacht voor het verminderen van de administratieve lasten door bijvoorbeeld gegevens één keer aan te leveren en meerdere keren te gebruiken. Waarbij het beroepsgeheim en de privacy van de cliënt in acht worden genomen.

Doe mee!

Heb je nog vragen over digitalisering en gegevensuitwisseling? Krijg je bepaalde signalen of heb je juist mooie voorbeelden die je wilt delen? Bijvoorbeeld over mooie innovatieve digitale mogelijkheden. Stuur dan een bericht naar Anne Kole of Yvonne Moolenaar.

NIP-werkgroep Digitalisering en gegevensuitwisseling

Recent startten we een NIP-werkgroep Digitalisering en gegevensuitwisseling. Deze zal starten met het opstellen van een position paper. Lijkt het je leuk hieraan deel te nemen?

Meer lezen over het onderwerp digitalisering?

Lees de Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2023.