NIP

Home Secties Sectie Lichaamsgerichte Psychologie

Sectie Lichaamsgerichte Psychologie

Het lichaam verdient expliciete aandacht binnen de psychologie. Lichamelijke ervaringen, beweging en lichaamsbewustzijn spelen een rol bij psychologische problematiek. De samenhang tussen lichaam en geest wordt binnen de psychologie algemeen erkend en staat centraal in de lichaamsgerichte psychologie. Psychologen die deze samenhang in hun werk als uitgangspunt hebben, zijn met ongeveer 750 leden verenigd in de sectie Lichaamsgerichte Psychologie. Kenmerkend voor de manier van werken van een lichaamsgerichte psycholoog is het methodisch en verantwoord hanteren van interventies, naast psychologisch gefundeerde en psychotherapeutische gesprekstechnieken.

Het NIP zet zich in voor psychologen die deze aspecten van wezenlijk belang achten in hun werk. Het maakt niet uit in welke setting je werkzaam bent.

Cliëntenfolder

De brochure Voor een goede Balans tussen lichaam en geest (pdf) bevat informatie over lichaamsgerichte therapie:

  • wat is het?
  • hoe werkt een lichaamsgerichte psycholoog?
  • hoe weet je of de psycholoog professioneel is?
  • hoe vind je een lichaamsgerichte psycholoog?

Actief worden binnen de sectie?

Als actief lid kun je invloed uitoefenen op de ontwikkeling van je vakgebied vanuit jouw praktijkervaring. Zo kun je je stempel drukken op het mooie vak psychologie. Vragen of  aanmelden? Stuur een mailtje naar info@psynip.nl.

Doelstellingen sectie

  • De samenhang tussen lichaam en geest als behandelstrategie in de gezondheidszorg en opleiding zichtbaar en toegankelijk maken.
  • Belangenbehartiging van leden van de sectie Lichaamsgerichte Psychologen.
  • Het entameren van wetenschappelijk onderzoek en creëren van een leerstoel met betrekking tot de lichaamsgerichte psychologie in Nederland.