NIP

Home Nieuwskamer Wijzigingsverzoek psychodiagnostiek ingediend bij NZa

Wijzigingsverzoek psychodiagnostiek ingediend bij NZa

De gefuseerde vereniging NIP en de NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie) dienden op 30 september 2022 een wijzigingsverzoek in bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met de vraag de knelpunten rondom psychodiagnostiek op te lossen binnen het zorgprestatiemodel (ZPM). Kwalitatief goede psychodiagnostiek is immers een belangrijke factor voor het bevorderen van passende zorg. In het verzoek noemen we drie knelpunten.

In het verzoek geven de beroepsverenigingen aan dat:

  • Psychodiagnostiek niet kostendekkend verricht kan worden, doordat er binnen de huidige regelgeving te weinig (in)directe tijd besteed kan worden aan complexe diagnostische vraagstukken;
  • De verdeling tussen directe en indirecte tijd binnen de diagnostiekconsulten scheef is;
  • Er onvoldoende onderscheid is tussen diagnostiek en psychodiagnostiek in het ZPM.

In het wijzigingsverzoek lichten we de problematiek rondom psychodiagnostiek nader toe en beschrijven we de mogelijke gevolgen ervan in de zorg. Bovendien leggen we het verschil tussen diagnostiek en psychodiagnostiek uit en dragen we mogelijke oplossingsrichtingen voor de knelpunten aan.

Hoe verder?

Alle wijzigingsverzoeken die zijn ingediend bij de NZa worden opgenomen in de doorontwikkelagenda van het ZPM en deze worden besproken in het zogenaamde onderhoudsoverleg. De wijzigingsverzoeken worden vervolgens in expertgroepen uitgewerkt, waarna het onderhoudsoverleg hierover een beleidsmatig advies geeft. Tot slot zal de NZa een besluit nemen. Wij houden onze leden op de hoogte van de voortgang en de uitkomsten hiervan via onze nieuwsbrief en website.

Leden: bedankt voor jullie steun en het meedenken

Het afgelopen jaar merkten we dat de problematiek rondom psychodiagnostiek breed werd gedeeld. Veel leden van de betrokken verenigingen benaderden ons om hun zorgen op dit punt te delen en hiervoor oplossingen te bedenken. De werkgroep psychodiagnostiek bundelde al deze reacties in het wijzigingsverzoek. We willen alle leden, en de werkgroep, hiervoor hartelijk bedanken!