NIP

Home Beroepsethiek en -kwaliteit Visitatie en reflectie

Visitatie en reflectie

Visitatie is een belangrijk onderdeel bij het in de praktijk brengen van de visie van het NIP. Namelijk: de kwaliteit van onze beroepsuitoefening hoog houden. Onze visitatie- en reflectie-instrumenten voor (vrijgevestigde) psychologen in de ggz en gedragswetenschappers in de gehandicaptenzorg helpen daarbij. Een visitatie-instrument voor psychologen werkzaam in de ouderenzorg is in ontwikkeling. Reflectie op groepsniveau is ook mogelijk, met de TeamOntwikkelMeter.

Wat is de NIP visitatietool?

De visitatietool behelst een cyclisch proces, dat je periodiek herhaalt. De visitatie (visitatie basis) bestaat uit een zelfevaluatie met een online vragenlijst. Je ontvangt een automatisch gegenereerd feedbackrapport met de uitkomsten. Je bespreekt dit met twee tot vier peers. In dat gesprek zoek je samen de discussie- en ontwikkelpunten op om daarmee verdiepende inzichten te krijgen. Op basis daarvan stel je een persoonlijk ontwikkelplan op. Het is ook mogelijk om de basisvisitatie met je team te doen (TeamOntwikkelMeter, Tom).

(Vrijgevestigde) psychologen in de ggz kunnen, nadat zij enige tijd met het ontwikkelplan hebben gewerkt, nog een gesprek met een visiteur aanvragen. In dit gesprek beoordeelt de visiteur of je je voldoende verhoudt tot de professionele standaard en/of  je je voldoende in die richting ontwikkelt.

De NIP visitatietool is een (digitale) toetsing en een intercollegiale reflectie aan beroepsnormen en wet- en regelgeving. De reflectietool gaat in op belangrijke thema’s binnen je professie, zoals:

 • De professionele relatie
 • Behandeling
 • Kwaliteit van de zorg
 • Professionalisering
 • Mediërende rol van de gedragswetenschapper

Waarom visitatie of reflectie?

De visitatietool werkt als een spiegel en helpt om te leren en te verbeteren. Het is een vorm van deskundigheidsbevordering. Het geeft inzicht in sterke- en ontwikkelpunten en geeft richting aan de professionele ontwikkeling en kan de professionele identiteit versterken.

Met visitatie krijg je inzicht op de aansluiting van je professioneel handelen op de professionele standaard en de impact van je gedrag en samenwerking met anderen.

 

 

Wat levert visitatie op?

 • Met collega’s reflecteren op de kern van je professioneel handelen en daarvan leren is inspirerend en versterkend.
 • Visitatie geeft je een handvat voor een op maat gesneden persoonlijk ontwikkelplan.
 • Het NIP Visitatie Certificaat kun je opvoeren bij de herregistraties van alle NIP-registraties en de herregistratie van klinisch psycholoog bij de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt).
 • Kosten voor deskundigheidsbevordering zijn fiscaal gunstig. Vraag ernaar bij je belastingadviseur of accountant.

En voor GZ psychologen ook:

 • Met het NIP Visitatie Certificaat toon je aan cliënten dat je professioneel bent en gerichtheid op continu leren en verbeteren.
 • Tariefopslag bij verzekeraars.

Zilveren Kruis, VGZ en CZ geven een tariefopslag aan GZ psychologen die in het bezig zijn van geldig NIP visitatiecertificaat en een contract hebben afgesloten met de zorgverzekeraar. Menzis sluit enkel nog contracten af met GZ psychologen die in het bezig zijn van een geldig visitatiecertificaat. Neem voor de precieze tariefopslag en voorwaarden contact op met de zorgverzekeraar.

TeamOntwikkelMeter: reflectie op groepsniveau

Nationale beeldbankAls alle psychologen van een (sub)team, praktijk of vakgroep meedoen, kan de TeamOntwikkelMeter (TOM) interessant zijn. De TOM maakt een quick scan van de teamsamenwerking; in hoeverre zit de groep op één lijn rond zaken als afstemming en doelgerichtheid?

Als de hele groep de TOM heeft ingevuld (duurt circa 10 minuten), wordt automatisch een rapport met de uitkomsten samengesteld. Het rapport is een uitgangspunt voor een groepsgesprek (circa 1 tot 1,5 uur) over de onderlinge samenwerking en een Teamontwikkelplan.

Aanmelden

Iedereen uit het (sub)team, praktijk of vakgroep meld zich aan voor de individuele reflectie via het reguliere aanmeldformulier voor visitatie (voor (vrijgevestigde) psychologen in de ggz of voor gedragswetenschappers in de gehandicaptenzorg). Op het aanmeldformulier vult iedereen bij ‘Groepsnaam’ dezelfde naam van jullie groep/team in. Dan maakt het systeem de koppeling tussen de verschillende groepsleden.

Visiteurs vertellen

Psychologen en visiteurs Gert Ouwersloot en Udo Nabitz vertellen over visitatie: “Visitatie is een instrument dat gaat over elk psychologisch handelen dat met de cliënt te maken heeft. Het is een spannend, maar vooral stimulerend proces!”

 

Vacatures

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.