NIP

Home Webinar VCP Young Professionals

Webinar VCP Young Professionals

Online

Over mentale gezondheid bij werkende jongeren

Welke werkomstandigheden zijn risicovol? En wat is juist positief voor de mentale gezondheid? In hoeverre verschilt dit tussen jongeren en ouderen? En wat is daarbij specifiek voor jongeren van belang? Deze en meer vragen staan centraal tijdens dit webinar. Meld je nu aan!

 

Malte van Veen doet promotieonderzoek naar werkgerelateerde mentale gezondheidsproblemen bij jonge werknemers. Zijn vraag is of er voor jongere werknemers andere stressoren gelden dan voor oudere werknemers, als het om mentale gezondheid gaat. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar werkende jongeren, hoewel zij juist in een kwetsbare positie zitten en vaker kampen met mentale klachten. Ook is zijn stelling dat je terughoudend moet zijn met verklaren vanuit verschillende generaties, zoals X, Y, Z, maar dat je juist ook naar verschillen binnen “generaties” moet kijken.

Over Malte van Veen

Malte studeerde sociale- en organisatie psychologie in Leiden en werkt nu als onderzoeker arbeidsmarktvraagstukken bij TNO. Sinds maart 2020 doet hij daarnaast promotieonderzoek aan het Amsterdam Public Health Instituut APH van het Amsterdam UMC naar werkgerelateerde mentale gezondheidsproblemen van jongeren.

Over VCP Young Professionals (VCP YP)

VCP YP is een vereniging voor jonge midden en hoger opgeleide werknemers die aan het begin staan van hun loopbaan. VCP YP behartigt de belangen van jonge professionals, daarnaast is het een netwerk waarin jonge professionals ervaringen, kennis en informatie kunnen uitwisselen. VCP YP heeft een stem in het sociaal overleg en in de politiek. Zo maakt VCP YP deel uit van het SER-jongerenplatform en PensioenLab. Daar gaat het om onderwerpen als loopbaanontwikkeling, de balans tussen werk en privé, de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, werkdruk, de (flexibele) arbeidsmarkt, pensioenen en werken met een beperking.

 

Datum
woensdag 14 juni 17:00 – 18:00 uur

Aanmelden
Deelname aan het webinar is gratis voor Startende Psychologen. Er is volop gelegenheid om zelf vragen te stellen.

Aanmelden kan tot 13 juni 12.00 uur, door een mail te sturen naar info@vcpyp.nl.
Uiterlijk een dag voor het webinar ontvang je een link om deel te nemen.

Hopelijk tot dan!