NIP

Home Webinars voor NVGzP/NIP-leden

NIP webinars terugkijken

Onderstaande webinars zijn exclusief voor leden van de gefuseerde vereniging NIP.

GGZ

Ruimte voor zingeving in de ggz
Hoe ga je om met cliënten die willen weten wat de zin van het leven is? Hoe maak je als psycholoog existentiële thema’s, zoals vertrouwen, vrijheid en autonomie zichtbaar en bespreekbaar? GZ-psycholoog Sara Helmink en Existentiefilosoof Herman de Neef vertellen je er alles over tijdens dit webinar. Aan de hand van casussen hoor je een existentiële en een psychologische insteek.

Hoe herken je Gilles de la Tourette in de behandelkamer?
Wist je dat één op de honderd mensen in Nederland Gilles de la Tourette heeft? De kans is dus heel groot dat ze ook in jouw kamer hebben gezeten. Ervaringsdeskundige Laura Beljaars vertelt in dit webinar hoe het voelt om Tourette te hebben, hoe je het kunt herkennen en welke hulp er mogelijk is.

Innovatie in de GGZ met Floortje Scheepers
Welke stappen kan jij als (jonge) psycholoog zetten om de GGZ te verbeteren? Prof. dr. Floortje Scheepers is hoogleraar Innovatie in de GGZ en vertelt tijdens dit webinar aan de hand van voorbeelden hoe (jonge) professionals verbetering kunnen brengen.

Hoogbegaafdheid in de GGZ
Waarom is het belangrijk als psycholoog hoogbegaafdheid te herkennen en hierover te leren? Wat zijn de signalen en valkuilen bij hoogbegaafde cliënten en wat kan jij als psycholoog doen bij hoogbegaafde cliënten? GZ-psycholoog Pleun van Vliet vertelt je er alles over tijdens dit webinar.

Betekenisvolle herinneringen bespreken in de behandelkamer
Binnen de GGZ is er steeds meer aandacht voor de betekenis en zingeving van het eigen verhaal van de cliënt, waarbij je kan denken aan herstelondersteunende zorg en shared decision making. Dr. Jacky van de Goor is gepromoveerd op het onderwerp ‘betekenisvolle herinneringen’. Reden voor de sectie GGZ om haar uit te nodigen voor een webinar en een discussie op gang te brengen over of zingeving iets is dat binnen onze professionele rol ingezet zou moeten worden.

Ethiek

Informatie delen met derden: wie, wat en hoe?
Psychologen krijgen bijna dagelijks de vraag om informatie te verstrekken. Die vraag komt vaak van derden, dat wil zeggen: andere personen dan de cliënt. In het spreekuur ethiek behoort dit tot de meest gestelde vragen. En dit geeft soms aanleiding tot een klacht.

Behandeling en onderzoek bij minderjarigen
Heb je als psycholoog altijd toestemming van beide ouders nodig? Deze en andere veel gestelde vragen komen ter sprake op het webinar over behandeling en onderzoek van minderjarigen.

De betrokkenen van de psycholoog
Mag je informatie over uw cliënt geven als Veilig Thuis, de politie of de huisarts jou belt? Rosalinde Visser, senior beleidsmedewerker ethiek, geeft duidelijkheid.

 

Jeugd

Wegwijzer over het dossier in de jeugdhulp
Tijdens het webinar over de Wegwijzer ‘Het dossier in de jeugdhulpverlening’ (pdf) gingen de beroepsethisch adviseurs en juristen van NIP, NVO en BPSW in op het het doel van het dossier, de privacyaspecten (toepassing van de AVG), en de inhoud. Ook de rechten en rechtsbescherming van de cliënt komen aan bod.

Forensische psychologie

Belemmerende factoren in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen
In dit webinar vertelt klinisch psycholoog Kim de Bruijn alles over haar onderzoek naar de ervaringen van patiënten, naasten en behandelaren met de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen, en de implicaties daarvan voor de klinische praktijk.

Diagnostiek van het geweten
Door Frans Schalkwijk. Inclusief ALV 15 maart 2022.

Overig

Discriminatie en inclusie: wat kun jij er zelf mee? Adviezen vanuit de psychologie
Wil je weten hoe discriminatie ontstaat en wat je er zelf aan kan doen om dit te voorkomen? Toonaangevende psychologen praten je in één uur bij over de valkuilen en oplossingen bij het voorkomen van discriminatie en bevorderen van inclusie. Ze geven praktische tips die iedereen meteen in het dagelijks leven kan toepassen.