NIP

Symposium “Het lichaam en psychisch functioneren ”

Lemion Online, Zeist 25 Oktober 2022

| Vrijdag 16 december | Antropia te Zeist | Online| Inschrijven | https://www.lemion.nl/lichaamengeest/ |

 

Het lichaam en psychisch functioneren

In de behandelpraktijk wordt duidelijker dat verbale therapie vaak niet toereikend is. Het mentaal functioneren wordt steeds meer geassocieerd met lichamelijke of biologische aspecten. Ook wordt de belangrijke rol van lichaamsbewustzijn voor het kunnen doorvoelen en reguleren van emoties en het kunnen verdragen van nabijheid steeds duidelijker.

Hoe vertaal je lichamelijke signalen van emoties naar woorden? Hoe zet je lichaamsgerichte interventies effectief in? Hoe werkt het stressverwerkingssysteem? En hoe kunnen we met lichamelijke interventies de manier van stressregulatie veranderen? Op het symposium Het lichaam en psychisch functioneren gaan topdeskundigen in op het beantwoorden van deze en andere vragen.

Tijdens het symposium hebben we aandacht voor:

  •  de werking van het stresssysteem en hoe dit onder invloed van
    vroegkinderlijk trauma kan worden verstoord;
  • de psycho-neuro-immunologische aspecten van ernstige psychiatrische
    stoornissen;
  • de veranderende relatie tussen lichaam en geest tijdens de adolescentie;
  • het lichaam in rouw;
  • lichaamsgericht behandelen;
  • het belang van een gezonde leefstijl als randvoorwaarde om een psychotherapeutische behandeling kans van slagen te geven.

Wij verwelkomen u graag op vrijdag 16 december a.s. in Antropia te Zeist of online.

Voor meer informatie: https://www.lemion.nl/lichaamengeest/

Inschrijven kan hier!