NIP

Regie behandelaar genderhealthcare

Gender Healthcare Utrecht 8-16 uur of meer dan 16 uur per week 22 December 2022

FUNCTIEPROFIEL REGIE BEHANDELAAR GENDERHEALTHCARE

WAT DOEN WIJ?

Genderhealthcare is een reguliere GGZ-instelling die zich gespecialiseerd heeft rond het thema gender. Dat betekent dat wij personen helpen bij de indicatiestelling genderdysforie en met specifieke behandelinterventies die onze cliënten nodig hebben op het gebied van de meest voorkomende comorbiditeiten. Onze aanpak zorgt voor een gedifferentieerd zorgaanbod waarbij alle aangemelde personen direct geholpen worden. We hebben ons tot dusver gericht op alleen trans- en genderdiverse personen en hebben de ambitie om onze zorg breder te trekken op het gehele gebied van gender en seksualiteit.

Durf jij het om daaraan bij te dragen vanuit jouw expertise?

REGIE BEHANDELAAR
Net als in elke GGZ-instelling, houd je als regiebehandelaar het overzicht over alle behandelingen. Je stelt indicatiestellingen vast en laat behandelplannen opstellen, je hebt een actieve inbreng in het MDO en behandelbesprekingen. Je bepaalt het verdere behandelbeleid. Verder voer je individuele en groepsgerichte (psycho)therapeutische behandelingen uit in samenwerking met andere (regie) behandelaren en begeleiders.

De zorgpaden richten zich op genderdysforie, depressie, trauma, lichte en middelzware persoonlijkheidsstoornissen, ADHD en autisme diagnostiek als ook behandeling. We verwachten dat je als regie-behandelaar een actieve rol inneemt bij het op- en uitbouwen van de behandelingen voor deze comorbiditeiten. Je krijgt bij ons de vrijheid om daarop zelfstandig de therapieën vorm te geven en wordt gestimuleerd om hierbij nieuwe methodes uit te proberen (bijv. E-health).

We werken in een multidisciplinair team bestaande uit psychiater, artsen, internist, (klinisch en GZ) psychologen en agogen. Als regiebehandelaar ben je betrokken bij alle zorgpaden, waarbij jij er verantwoordelijk voor bent dat alle behandelingen verlopen zoals afgesproken, bijgestuurd worden waar nodig en afgerond worden wanneer de behandeling afgerond is.

WAARDES
Genderhealthcare streeft naar een transparante en open omgeving omdat we erin geloven dat dat innovatie teweegbrengt. Genderhealthcare wil door slim IT-middelen in te zetten, vooral de professional direct met de cliënten te laten werken. Onze professionals en werknemers worden gestimuleerd om expertise op te bouwen en vast te houden. Daardoor kunnen cliënten erop rekenen dat zij de beste behandeling krijgen die mogelijk is.

Dat betekent concreet dat we investeren in de professionaliteit ontwikkeling door middel van intervisie (2 uur per maand), supervisie (1 uur per maand), werkbegeleiding (afhankelijk van het aantal cliënten) en een dag per maand voor opleiding. Daarnaast organiseren we tweemaal per jaar een hele dag samen met het bedrijf om te werken aan de kwaliteit van het team en de organisatie. We geloven erin dat investeren in onze professionals zich vertaalt in een zeer hoge cliënt-tevredenheid.

Deze aanpak heeft resultaat! We werken in een hecht, hardwerkend en gemotiveerd team van zeer betrokken professionals samen aan de beste zorg voor onze cliënten. We hebben een
positieve en opbouwende sfeer waarin we samen de cliënten helpen vanuit ieders rol. We houden van directe communicatie en korte lijntjes waarbij we in een open en transparante sfeer met elkaar samenwerken. Vrijheid geeft verantwoordelijkheid en daarbij vragen we jou om oplossingen actief bij te dragen. Een goede dosis relativeringsvermogen en humor wordt heel erg op prijs gesteld!

GENDERCURSUS
Gender zal misschien een nieuw vakgebied voor jou zijn als regiebehandelaar. Bij onze GGZ-instelling werken collega’s die hiervoor nog niet actief waren in dit vakgebied. Samen met ook een supervisor -expert op het gebied van gender- hebben we samen deze kennis ons eigen gemaakt.

Dat kun jij ook!

Daarom krijg je van ons een interne opleiding waarin je zowel kennis van de doelgroep als de problematiek die bij hen voor kan komen aangereikt krijgt. Daarnaast bieden we voor de eerste inwerktijd ook interne supervisie aan op dit onderwerp.

ERVARINGEN VAN COLLEGA REGIE-BEHANDELAREN
Om je wat meer beeld te geven van jouw rol als regiebehandelaar bij Genderhealthcare geven onze collega’s je kort mee:

Leo Harks (Klinisch Psycholoog/ Psychotherapeut): “Als klinisch psycholoog heb ik gewerkt bij allerlei verschillende GGZ-instellingen. Deze kennis en ervaring vormen voor mij de basis om te werken met deze doelgroep. In een korte tijd heb ik kennisgenomen van deze doelgroep en ben ik met veel enthousiasme betrokken geraakt bij Genderhealthcare.”

Steven Matthijsen (Psychiater): “Transgenders zijn een bijzondere uitnodigende doelgroep. Het contact met de andere regieverantwoordelijken ervaar ik als erg inspirerend en erg prettig! Er is veel aandacht voor elkaar en voor teambuilding met alle collega’s van de organisatie. Het was spannend om me in te zetten voor een nieuwe doelgroep en een nieuw initiatief. Ik voel me door alles met veel enthousiasme erg betrokken bij Genderhealthcare”.

TAKENPAKKET
– Het verrichten van intakes, diagnostisch onderzoek en indicatiestelling voor genderdysforie, autisme, depressie, angst, licht tot middelzware persoonlijkheidsstoornissen.
– Het evalueren van de (kortdurende en/of groepsgerichte) behandelinterventies op het gebied van autonomie, omgevingsversterking, autisme, verslaving, trauma en suïcidaliteit die onder jouw       verantwoordelijkheid vallen;
– Deelname aan multidisciplinair behandeloverleg, intervisie en supervisie;
– Begeleiden van collega’s bij hun behandelingen en samen cliënten zien;
– Supervisie en/of werkbegeleiding geven aan stagiaires en/of behandelaren;
– Vormgeven van deskundigheidsbevordering.
– (Mede) vormgeven van de inhoud en opzet van de zorg(paden).

EISEN
– Je hebt een afgeronde opleiding als GZ-psycholoog of psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater en bent BIG geregistreerd;
– Ervaring met verslaving, suïcidaliteit, autisme, trauma en systemisch werken;
– Je bent een persoon die graag jouw vakgebied in een instelling wil vormgeven.
– Jouw waardes sluiten aan bij de waardes van onze organisatie;
– Gewend te zijn/ bereid zijn om zowel online als face2face te werken;
– Je bent empathisch, nieuwsgierig en respectvol;
– Proactief een steentje bij te dragen aan een startende organisatie;
– Bij voorkeur 8 uur/ 16 uur of meer dan 16 uur per week beschikbaar.

MEER INFORMATIE?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anastasia Romanova, directeur-bestuurder van Genderhealthcare op info@genderhealthcare.com of +31 (0) 20 2442 020.