NIP

Schoolondersteuner passend primair onderwijs

RIBA Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk 11 Augustus 2022

Schoolondersteuner| Minimaal 3 dagen per week || Ridderkerk | Barendrecht | Albrandswaard

Schoolondersteuner Passend Primair Onderwijs

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA zoekt per september 2022 voor minimaal 3 dagen per week een schoolbegeleider (psycholoog) met specifieke expertise van kinderen met onderwijs-ondersteuningsvragen op het gebied van gedrag. We zoeken een collega die:

 • samen met de school en leerkracht zoekt naar perspectief voor de leerling met een extra ondersteuningsvraag;
 • zowel in een team als zelfstandig kan werken ;
 • werkt vanuit ons ondersteuningsplan (zie onze website);
 • achter het inclusiever en thuisnabij onderwijs staat;
 • afgestudeerd als psycholoog bij voorkeur met een diagnostiekaantekening
 • brede onderwijservaring heeft, bij voorkeur een PABO-diploma met aanvullende opleiding op gebied van gedrag of
 • afgeronde opleiding SPH, social work en ervaring met de begeleiding van leerkrachten die kinderen met een gedragsvraag in de klas hebben.

SWV RiBA biedt:

 • een hecht, sterk, klein team;
 • een goede relatie met de basisscholen;
 • op termijn een vaste aanstelling van minimaal 3 dagen per week;
 • salarisschaal OOP 11.

 

SWV RiBA ziet je motivatiebrief en cv graag voor 1 september tegemoet. Je kunt mailen naar:
loket@swv-riba.nl. Een uitgebreide functiebeschrijving vind je op https://www.swv-riba.nl/onze-vacatures/ Heb je vragen mail ons dan gerust. Je telefoonnummer vermelden kan ook, we bellen je dan zo snel mogelijk terug.

De missie van SWV RiBA is: Ieder kind heeft recht op ontwikkeling en een passend onderwijsaanbod.  Uitgangspunt van onze missie is dat iedere leerling passend onderwijs krijgt aangeboden. Passend onderwijs vindt zo mogelijk binnen het regulier onderwijs en dichtbij huis plaats. Samen met ouders bepalen wij wat een kind nodig heeft om optimaal te ontwikkelen.

RiBA is een samenwerkingsverband van 35 scholen voor primair onderwijs en bedient ruim 10.000 leerlingen in de regio Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard.

Wie zijn we?

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA is een klein samenwerkingsverband met ongeveer 10.000 leerlingen. De schoolbesturen van 35 scholen voor primair onderwijs in Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard werken er samen om de doelstelling van passend onderwijs te realiseren. Het SWV kent een Raad van Toezicht, een directeur-bestuurder en ongeveer 25 medewerkers in dienst van het SWV waarvan er 7 gedragswetenschapper zijn.

Wat ga je doen?

Als schoolondersteuner van RiBA ben je in dienst van samenwerkingsverband RiBA en heb je specifieke competenties en vaardigheden op onderwijskundig gebied. Je wordt door het samenwerkingsverband ingezet om scholen en ouders te ondersteunen bij het realiseren van passend onderwijs. Je bent beschikbaar voor consultatie door de school en maakt deel uit van het school ondersteuningsteam (SOT). Je werkt nauw samen met de collega’s van het samenwerkingsverband en de jeugdhulpverleners van het wijkteam. Indien gewenst kan je (psycho)diagnostisch onderzoek verrichten. Je werk staat in dienst van het kind.

Wat vragen we?

 • De gedachte van inclusiever onderwijs omarmen en uitdragen;
 • Wetenschappelijke en praktisch gerichte kennis van ondersteuningsmogelijkheden op school-, groeps- en klassenniveau, alsmede brede kennis van pedagogiek / didactiek / gedrag;
 • Communicatief vaardig en in staat om met professionele afstand in het belang van het kind de betrokkenen met elkaar te verbinden en vanuit overzicht het proces te begeleiden, zodat communicatie en samenwerking tussen de betrokkenen tot stand komt .
 • Een afgeronde opleiding als (GZ)-psycholoog;
 • Bij voorkeur een diagnostiekaantekening;
 • Een afgeronde PABO opleiding en werkervaring in het primair onderwijs.

 

Wat bieden we?

 • Inschaling en rechtspositie conform CAO-PO, OOP schaal 11.
 • Een tijdelijke aanstelling van minimaal 3 dagen per week (minimaal 0,6) in dienst van het samenwerkingsverband met uitzicht op een vast dienstverband.
 • Een hecht en dynamisch team.

 

Selectieprocedure

De sluitingstermijn van de sollicitatie is 1 september 2022. De gesprekken zullen plaatsvinden in week 36. Afhankelijk van de bevindingen tijdens deze gesprekken, zal een tweede gespreksronde worden georganiseerd.

Geselecteerde kandidaten voeren een gesprek met de directeur-bestuurder en teamleden van SWV RiBA. Het opvragen van referenties kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. De directeur-bestuurder maakt uiterlijk eind september 2022 de definitieve keuze voor de kandidaat bekend, waarna de benoeming kan plaatsvinden.

Meer informatie vind je op de website: https://www.swv-riba.nl/ en kun je inwinnen bij Monique de Sterke, directeur-bestuurder via loket@swv-riba.nl. Daar mag  je ook je motivatie met CV naartoe sturen.