NIP

Home Vraag & Aanbod Opleiding gestaltpsychotherapeut

Opleiding gestaltpsychotherapeut

IVC Kortrijk Belgie 7 April 2023 Niet geaccrediteerd

4-jarige opleiding tot gestaltpsychotherapeut i.s.m. Hogeschool Vives

Gestalttherapie bekijkt de mens als een geheel: gedachten, gevoelens en het lijfelijke worden niet van elkaar gescheiden, maar als een betekenisvol geheel erkend. Bovendien ziet de gestalttherapie de mens als onlosmakelijk verbonden en in voortdurende wisselwerking met zijn omgeving.

De gestalttherapeut staat niet alleen stil bij de problemen van de cliënt, maar kijkt vooral naar de manier waarop hij ze ervaart, welke betekenis ze hebben in zijn leven en hoe hij ermee omgaat.

Het therapeutisch proces is erop gericht om flexibiliteit en vrijheid te verwerven daar waar de wisselwerking met de omgeving blokkeert, stroef verloopt of onbevredigend is. De aandacht is daarbij vooral gericht op wat de cliënt zintuiglijk waarneemt en lijfelijk ervaart. Door het gewaarzijn van lichaam, gevoelens en gedachten te verhogen krijgt de cliënt weer voeling met zijn beleving en noden en leert hij creatiever omgaan met de uitdagingen van het leven.

De opleiding is ervaringsgericht wat betekent dat het persoonlijk proces van de deelnemer wordt ingezet als werkinstrument om zowel de theorie als de praktijk van de gestaltvisie aan te leren.

Vanaf de start van de opleiding worden er tools aangereikt om de principes van de gestaltvisie aan te leren. Het geleerde kan dus op korte termijn reeds toegepast worden.

Toelatingsvoorwaarden:

1.a  Je bent master in de klinische psychologie, in de klinische orthopedagogie, in de geneeskunde.

1.b  Je bent bachelor of master in een andere menswetenschappelijke richting.

  1. Je bent bereid tot introspectie in de sterk ervaringsgerichte opleiding.

Als je voldoet aan criteria van 1.a kan je je kandidaat stellen voor de opleiding. Indien je voldoet aan 1.b kan je contact opnemen met het secretariaat op info@ivc.be om na te gaan of je diploma voldoet aan de voorwaarden.
Als je de 4-jarige opleiding met succes afrondt, behaal je het postgraduaat gestaltpsychotherapie.

Docenten:

De opleiding wordt gegeven door Claude Vandevoorde, Wouter Roelstraete, Christine Stevens, Veerle Meurs samen met enkele gasttrainers zoals Martijn Kets, Wilfried Sluys, Wendy Paesen, Els Struelens, …

Voor meer info over het programma kunt u terecht op:

Het IVC is erkend door de Nederlands-Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie (NVAGT) en de European Association for Gestalt Therapy (EAGT).

IVC startte in september 2017 een samenwerkingsverband op met Vives.

Meer details vind je op onze website https://www.ivc.be/kalender/postgraduaat-gestaltpsychotherapie