NIP

Home Vraag & Aanbod Omgaan met verlies en rouw bij kinderen en jongeren 9-1-24

Omgaan met verlies en rouw bij kinderen en jongeren 9-1-24

Medilex Utrecht 10 Oktober 2023 Wel geaccrediteerd

Rouw is een ingrijpende reactie als gevolg van een verlies van iets of iemand waar veel van gehouden werd, zoals bijvoorbeeld door een overlijden, een echtscheiding of een ernstige ziekte in het gezin. Iedereen krijgt op een moment in zijn leven te maken met verlies.

Kinderen en jongeren die te maken krijgen met rouw kunnen zich (meer dan in eerste instantie wordt opgemerkt) verdrietig, boos of opstandig voelen, zich gaan terugtrekken of hun gevoelens onderdrukken. Dit kan leiden tot tijdelijke of langdurige psychische of lichamelijke klachten en gedragsverandering.

Hoe herkent u rouw en mogelijk het stagneren in het omgaan met verlies bij kinderen en jongeren? Hoe kunt u in uw rol als zorgprofessional uw kennis en kunde zo effectief mogelijk inzetten om deze kinderen en jongeren te ondersteunen?

Aan het eind van deze driedaagse cursus bent u beter in staat te zien wat kinderen en jongeren die rouwen nodig kunnen hebben. Ook leert u hoe u vanuit uw eigen geschiedenis op verlieservaringen reageert en hoe dit uw manier van contact maken met de verlieservaring van een kind of jongeren kleurt. Daarnaast krijgt u praktische handvatten en meer houvast in uw rol als hulpverlener op het moment dat er kinderen betrokken zijn in het gezin van uw patiënt.

Weet hoe u het beste kinderen en jongeren die te maken hebben met rouw ondersteuning kunt bieden !

Onder begeleiding van rouw- en traumatherapeut Petra de Vreede en rouwtherapeut en orthopedagoog Tanja van Roosmalen gaat u tijdens deze driedaagse cursus onder andere aan de slag met de volgende thema’s:

  • Wat is rouw en hoe rouwen kinderen en jongeren
  • De relatie tussen ontwikkelingsleeftijd en rouw
  • Overspoelde en ‘normale’ rouw
  • De rol van hechting en het familiesysteem op omgaan met verlies en rouw
  • Rouw bij een (ongeneeslijk) zieke ouder of (ongeneeslijk) ziek kind in een gezin
  • Herkennen van en ondersteunen bij ‘levend verlies’

Datum: : 9 & 23 januari en 6 februari (allemaal dinsdagen)

Locatie: La Vie Meeting Center, Utrecht 

Klik hier voor informatie.

Graag tot ziens!