NIP

5-daagse nascholing voor psychiaters, psychologen en psychotherapeuten

Lemion Selva 2 September 2022

Inschrijven? www.lemion.nl/selva | Presentaties en workshops over Psychosen – slaapstoornissen stemmingsstoornissen – trauma

 

Voor wie?
De cursus biedt plaats aan maximaal 60 deelnemers. Deelname aan het inhoudelijke programma is bedoeld
voor psychiaters, psychologen en psychotherapeuten. Partners zijn van harte welkom bij de welkomstreceptie
op zondag en het diner op donderdag.

Accreditatie
Deze cursus is eerder geaccrediteerd met 20 punten voor:
• psychiaters bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) (19 punten);
• eerstelijnspsychologen bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP);
• klinisch (neuro)psychologen bij het Accreditatiebureau FGzPt;
• psychotherapeuten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).
Voor dit jaar wordt voor hetzelfde aantal punten accreditatie aangevraagd.

Datum, locatie en reis
De cursus vindt plaats van zondagavond 22 t/m vrijdagochtend 27 januari 2023 in het Kulturhaus in Selva di Val
Gardena, Italië. Selva is te bereiken via Innsbruck met trein of vliegtuig. Lemion verzorgt een eenmalige shuttlebus
tussen Innsbruck en Selva op de eerste en laatste dag van de cursus. Als u vragen heeft, kunt u contact met ons
opnemen via onderstaande gegevens.

Kosten
Het inschrijfgeld voor deelnemers aan deze cursus bedraagt € 1.595,-.
Vroegboektarief: bij aanmelding en betaling vóór 3 oktober 2022 bedraagt het inschrijfgeld € 1.395,-.
Hierbij inbegrepen zijn het cursusmateriaal, de welkomstreceptie, alle verfrissingen tijdens het programma
en het gezamenlijke diner op donderdagavond.
Niet inbegrepen zijn de reis- en verblijfskosten en verzekeringen. Iedere deelnemer wordt verzocht eigen
reis en verblijf te boeken en zelf een reis-, ongevallen- en annuleringsverzekering af te sluiten. Naast de AMSregeling
(psychiaters) gelden voor alle deelnemers de gangbare fiscale mogelijkheden voor de aftrek van
studiekosten.

Inschrijven en wijze van betaling
U kunt zich inschrijven via www.lemion.nl/selva. Lemion bevestigt de ontvangst van uw inschrijving. Let wel: u
bent pas definitief ingeschreven na ontvangst van 50% van het inschrijfgeld welke binnen 2 weken na inschrijving
door Lemion dient te zijn ontvangen. Als deze betaling niet binnen de gestelde 2 weken is ontvangen, wordt u
automatisch op de reservelijst geplaatst. Dit vanwege de grote belangstelling voor deze cursus. Uiterlijk 14
december 2022 dient het gehele bedrag te zijn voldaan. U ontvangt hiervoor geen betalingsherinnering.

Annulering
Een eventuele annulering dient uiterlijk 14 december 2022 per e-mail door de afdeling deelnemersadministratie
van Lemion te zijn ontvangen. Bij annulering vóór deze datum bent u 10% van de totaalsom aan
administratiekosten verschuldigd. Na deze datum bent u het volledige bedrag verschuldigd en kan geen
restitutie plaatsvinden. Wel kan een collega uw plaats innemen.

Inschrijven? Ga naar www.lemion.nl/selva