NIP

Home Vraag & Aanbod gz- psycholoog / regiebehandelaar

gz – psycholoog / regiebehandelaar

Dienst Justitiele inrichtingen Vught 32 -36 uur 12 September 2023

GZ-PSYCHOLOOG IN DE FUNCTIE VAN REGIEBEHANDELAAR

Ben jij (forensisch) GZ-psycholoog en op zoek naar een nieuwe uitdaging? En wil jij aan de slag met een dynamische doelgroep en complexe psychiatrische problematiek? Lees
dan snel verder!

JOUW WERK ALS GZ-PSYCHOLOOG

 • Doelgroep met complexe problematiek in detentie.
 • Intake en diagnostiek bij ingeslotenen die door de eerste lijn, medische dienst of afdelingshoofd/directie worden aangemeld.
 • Indicaties voor daaropvolgende actie, zoals (kortdurende) behandeling door jezelf, multidisciplinaire inzet, of verwijzing naar ambulante of klinische geestelijke gezondheidszorg.
 • Belangrijke inrichtingsbrede coachende en adviserende functie.
 • Bijdrage aan een voortdurende verbetering van het behandelend detentieklimaat, het zorgbeleid en de processen.

DIT GA JE DOEN

Binnen de PI Vught staat een groot Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC). Dit PPC is opgedeeld in verschillende units met diverse zorgzwaartes en leefklimaten, afgestemd op
de psychiatrische problematiek van de doelgroep. Op deze psychiatrische afdeling verblijven 24 gedetineerde patienten met veelal internaliserende problematiek, zoals
psychotische stoornissen, stemmingsstoornissen, ASS of LVB problematiek. De zorgzwaartes op deze afdeling lopen uiteen, van medium care tot high care (crisis) zorg.
We zijn op zoek naar een GZ-psycholoog die houdt van dynamisch werken. Het is een afwisselende en interessante werkomgeving, die vereist dat je stevig in je schoenen
staat.

DJI biedt dagelijkse zorg aan mensen die een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel ondergaan. Iedereen heeft recht op goede zorg. Als GZ-psycholoog heb je veel
vrijheid om binnen de regelgeving en samen met een multidisciplinair team inhoud te geven aan het begeleiden en behandelen van gedetineerde patiënten. Binnen een veilige,
gesloten setting weet jij als geen ander dat kleine stappen vooruit een grote impact kunnen hebben op langere termijn. Daarnaast kan het multidisciplinair team rekenen op
jouw advies en deskundigheidsbevordering in de omgang met gedetineerde patiënten. Als regiebehandelaar draag je bij aan een optimaal behandelklimaat, lever je zorg op
maat en werk je toe naar re-integratie en het verlagen van het recidiverisico. Maak jij het verschil in het leven van de ander?

Als regiebehandelaar heb je een prominente rol binnen onze organisatie. Je voert intakegesprekken, verricht risicotaxatie en diagnostisch onderzoek, zet behandeltrajecten
uit en bent eindverantwoordelijk voor het verloop van de behandeling en naleving van het zorgbeleid van een eigen caseload, bestaande uit 12 gedetineerde patiënten. Jouw
caseload evenals de productienorm is behapbaar.

Samen met een behandelcoördinator (verpleegkundig specialist GGZ), afdelingshoofd zorg, psychiater, basispsycholoog, maatschappelijkwerk en forensisch therapeutisch
medewerkers maak jij deel uit van een multidisciplinair team. Als onderdeel van dit team neem je deel aan meerdere vaste overlegvormen met als doel het afstemmen van de
patiëntenzorg en het adviseren van de plaatsvervangend vestigingsdirecteur vanuit gedragsdeskundig perspectief. Zo adviseer je niet alleen over zorgbeleid en
vrijheidsbeperkende maatregelen in detentie, maar toets je tevens de aanvragen voor vrijheden en nazorgtrajecten binnen de GGZ. Samenwerking binnen de forensische keten
is van groot belang. Jouw visie en adviezen reiken verder dan alleen binnen detentie.

PI Vught is een ambitieuze organisatie, welke zich ook qua infrastructuur onderscheidt van andere penitentiaire inrichtingen en/of forensische instellingen. Ondanks het gesloten
karakter, kom je werken in een groene, open werkomgeving in de natuur en met bewegingsruimte. Daarnaast biedt de PI Vught ook veel mogelijkheden om je verder te
ontwikkelen als zorgprofessional, zoals het volgen van bijscholing en diverse opleidingen. Naast je vaste takenpakket als regiebehandelaar word je tevens in de gelegenheid
gesteld om binnen het gehele PPC Vught individuele psychologische behandelingen en psychodiagnostisch onderzoek uit te voeren, maak je onderdeel uit van een vaste
intervisiegroep en kun je worden ingezet voor het begeleiden of superviseren van andere psychologen binnen de organisatie. Dit alles naar eigen behoefte en mogelijkheden, zo
stel je deels jouw eigen takenpakket samen en vind je voldoende uitdaging in je werk.

DIT NEEM JE MEE

 • Je hebt een BIG-registratie als GZ-psycholoog.
 • Bij voorkeur heb je kennis van de forensische pathologie en risicotaxatie. Heb je nog geen ervaring met de forensische sector, dan is dat geen probleem. We leren het je graag! Enige affiniteit met het forensische werkveld is wel wenselijk.
 • Je hebt kennis van de FHIC methodiek of bent bereid om je hierin te verdiepen.

Dit is jouw kracht

 •  Je bent goed in staat om individuen en groepsprocessen te coachen.
 •  Je bent goed in multidisciplinair samenwerken, bent flexibel en weet je staande te
  houden binnen een dynamisch werkveld.
 •  Je kunt professionele inzichten en begrippen vertalen naar adviezen die praktisch
  bruikbaar zijn binnen een penitentiaire context.
 •  Je hebt een sterk analytisch vermogen en bent sensitief voor maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en belangen.
 •  Je hebt inzicht in teamdynamieken en therapeutische relaties.
 •  Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken.

DIT KUN JE VERWACHTEN

 •  Een Individueel Keuzebudget. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en stel je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen. Het kan bijvoorbeeld
  bestaan uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) of vakantiedagen
 •  volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer
 •  een pensioenregeling
 •  gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof
 •  studiemogelijkheden voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling
 •  de mogelijkheid gebruik te maken van bedrijfsfitness
 •  vanaf 1 januari 2024 worden de salarissen met 1,5% verhoogd.
 •  Salarisniveau – min. Schaal 12 – max. Schaal 12
 •  Maandsalaris – min. €4.214,00 – max. €6.227,00 (bruto o.b.v. 36 uur)
 •  Dienstverband – Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd (met eventueel een proeftijd van maximaal 1 maand)
 •  Contractduur – 1 jaar
 •  Minimaal aantal uren per week – 32
 •  Maximaal aantal uren per week – 36

ER ZIT MEER ACHTER WERKEN BIJ PENITENTIAIRE INRICHTING VUGHT

Je krijgt zo’n twaalfhonderd collega’s in allerlei functies. Denk aan verpleegkundigen, complexbeveiligers, arbeidsbegeleiders, penitentiair inrichtingswerkers en forensisch
therapeutisch medewerkers. Wat jullie gemeen hebben is de professionele en respectvolle zorg voor een zeer gevarieerde groep gedetineerden op diverse specialistische afdelingen. Ook zijn er verschillende ondersteunende functies, zoals leerkrachten, casemanagers en administratieve medewerkers. Alle afdelingen zijn gehuisvest in diverse gebouwen in een groenrijke omgeving verspreid over de dertig hectare grote locatie.

Naast een boeiende werkplek waarbij je ‘met recht’ een bijdrage levert aan onze belangrijke maatschappelijke taak, kun je ook rekenen op een fijn pakket primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo kun je met het Individueel Keuzebudget een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Verder zijn er volop opleidings- en
doorgroeimogelijkheden, uitstekende regelingen voor ouderschapsverlof, aantrekkelijke reiskostenregelingen en bedrijfsfitness. Bij een fulltime dienstverband werk je 36 uur per
week.

KIJK JIJ VOORBIJ WAT IEMAND GEDAAN HEEFT? ER ZIT MEER ACHTER WERKEN BIJ DJI

Je bent samen met je team én gedetineerden verantwoordelijk voor een terugkeer in de maatschappij. Gedetineerden worden uiteindelijk gewoon weer iemands buur. Je werkt
hier aan veiligheid door mensen vooruit te helpen. Positieve verandering begint met het besef dat het een optelsom is van de kleinste successen. Die leiden tot groots resultaat.
Om dat te bereiken moet je verder kijken, voorbij aan wat iemand gedaan heeft.

MEER OVER WERKEN BIJ DJI BIJZONDERHEDEN

 • Wanneer je solliciteert op een functie bij DJI dan maak je eenmalig een account aan. Dit zorgt ervoor dat je bij DJI, of bij eventuele andere rijksonderdelen,
  makkelijk kan solliciteren. Slechts enkele velden zijn verplicht om in te vullen. Met je account kan je ook de status van je sollicitatie inzien, handig toch? Meer
  informatie hierover vind je in onze sollicitatieprocedure.
 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-WerkNaar-Werk-kandidaat? Of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een
  kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
 • Voor alle functies binnen DJI is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. DJI vergoedt de kosten voor de aanvraag van een VOG. Wil je weten of je recht
  hebt op een VOG? Dat kan je hier checken: vogcheck.justis.nl.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

ZO SOLLICITEER JE

Spreekt werken bij DJI je aan? Solliciteer direct