NIP

Home Vraag & Aanbod GZ-Psycholoog/GZ-psychologist

GZ-Psycholoog/GZ-psychologist

Slaapmakend Amsterdam 10 Juni 2024

***English below***

We zoeken nieuwe collega’s!

Op de volgende locaties hebben we een vacature voor een GZ-psycholoog, voor 16-32 uur
per week:
● Amsterdam West
● Amsterdam Zuid

Per locatie hebben we één vacature voor een GZ-psycholoog, dus je kunt zelf kiezen voor welke locatie je wilt solliciteren. Een combinatie van meerdere vestigingen, deels op afstand
of volledig op afstand, is ook mogelijk.

We hebben veel Engelstalige cliënten, dus (deels of geheel) Engelstalige behandelaren zijn ook erg welkom.

Slaapmakend is gespecialiseerd in de behandeling van slapeloosheid. Daarnaast behandelen we een brede waaier aan gerelateerde klachten binnen de Generalistische
Basis GGZ, waaronder depressies en angststoornissen. We krijgen veel verwijzingen vanuit slaapcentra en werken regelmatig samen met KNO-artsen, longartsen en neurologen. We
organiseren daarnaast trainingen, workshops en bijscholingen op het gebied van slaap.

We geloven in een individuele, menselijke benadering, waarbij kwaliteit, evidence based werken en persoonlijke aandacht voorop staan. Je krijgt de ruimte om zelf de combinatie van
behandeltechnieken te kiezen die het beste aansluit bij de behoefte van de cliënt, zoals cognitieve gedragstherapie, ACT en EMDR. Om een zo goed mogelijke behandelrelatie op
te bouwen begeleid je cliënten van kennismaking tot afronding. We hebben bewust géén aparte intake- of diagnoseteams.

We zijn ervan overtuigd dat meer kennis over slaapproblemen een enorme impact kan hebben op de kwaliteit van leven van mensen met psychische klachten. Daarmee dragen we
actief bij aan het verder verbeteren van de effectiviteit van de GGZ. Samen met de Universiteit van Amsterdam werken we aan onderzoek naar de behandeling van insomnie,
en in samenwerking met de RINO organiseren we trainingen voor psychologen. We verschijnen regelmatig in media zoals 3FM, de Volkskrant, het NRC en RTL Boulevard.

Naast Slaapmakend bieden we ook behandelingen aan onder de naam van Mulder & Van Schie (www.mulderenvanschie.nl). Mulder & Van Schie is een breed georiënteerde praktijk
binnen de generalistische basis GGZ. De combinatie van beide praktijken levert je in je werk zowel verdieping (meer leren over slaapproblemen) als afwisseling op.

Kijk voor meer informatie op https://slaapmakend.nl/vacature-gz-psycholoog/
***
We are looking for new colleagues!

We have a vacancy for a GZ-psychologist, for 16-32 hours per week, at the following
locations:

● Amsterdam West
● Amsterdam South

For each location, we have one vacancy for a GZ-psychologist, so you can choose for which location you want to apply. A combination of multiple locations, partly on-site or fully remote, is also possible.

We have many English-speaking clients, so (partially or entirely) English-speaking therapists are also very welcome.

Slaapmakend specializes in the treatment of insomnia. Additionally, we treat a wide range of related complaints within the Generalist Basis GGZ, including depression and anxiety
disorders. We receive many referrals from sleep centers and regularly collaborate with ENT doctors, pulmonologists, and neurologists. Furthermore, we organize training sessions,
workshops, and further education in the field of sleep.

We believe in an individual, human approach, focusing on quality, evidence-based work, and personal attention. You will have the freedom to choose the combination of treatment
techniques that best fit the client’s needs, such as cognitive behavioral therapy, ACT, and EMDR. To build the best possible treatment relationship, you will guide clients from
introduction to conclusion. We deliberately do not have separate intake or diagnostic teams.

We are convinced that more knowledge about sleep problems can have a significant impact on the quality of life of people with psychological complaints. In this way, we actively
contribute to further improving the effectiveness of mental health care. Together with the University of Amsterdam, we are working on research into the treatment of insomnia, and in
collaboration with the RINO, we organize training for psychologists. We regularly appear in media outlets such as 3FM, de Volkskrant, NRC, and RTL Boulevard.

In addition to Slaapmakend, we also offer treatments under the name of Mulder & Van Schie (www.mulderenvanschie.nl). Mulder & Van Schie is a broadly oriented practice within the generalist basis GGZ. The combination of both practices provides you with both depth (learning more about sleep problems) and variety in your work.

For more information, visit https://slaapmakend.nl/vacature-gz-psycholoog/

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.