NIP

GZ-psycholoog

TanteLouise Bergen op Zoom 32 uur 15 December 2022

Ben je een GZ-psycholoog en wil je heel graag promoveren? En lijkt je het werken in de ouderenzorg ook zo uitdagend? Mooi!

We zijn namelijk op zoek naar een gemotiveerde en vooral ook enthousiaste GZ-psycholoog die onze vakgroep komt versterken en in een innovatief klimaat wetenschappelijk onderzoek wil doen naar slaap en dementie!

GZ-psycholoog

voor promotieonderzoek ‘Slaap en dementie’

 voor 32 uur per week

TanteLouise is altijd in beweging. Voortdurend op zoek naar nieuwe kansen, naar dingen die er nog niet zijn. Om ervan te leren, te vernieuwen en vooral ook te verbeteren. Op alle niveaus in de organisatie, nieuwsgierig, vindingrijk en met een gezonde dosis lef. We doen nieuwe kennis op in de dagdagelijkse praktijk, maar net zo goed door gedegen (wetenschappelijk) onderzoek. We delen die kennis met elkaar, met collega’s en onze samenwerkingspartners. Want alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder.

Als iedereen alsmaar hetzelfde doet, verandert er niets. En er moet juist iets veranderen om onze ouderenzorg – ook in de toekomst – niet alleen overeind te houden, maar ook toegankelijk en betaalbaar te houden en interessant om in te werken. De ontwikkeling en inzet van moderne zorgtechnologie én wetenschappelijk onderzoek kan ons daarbij helpen. Nieuwsgierig naar wat tanteLouise op deze terreinen nu al doet? Kijk dan eens hier

In dit licht start tanteLouise begin 2023 een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van slaap op dementie. Dat gebeurt in de vorm van een promotieonderzoek in nauwe samenwerking met de Academische Werkplaats Ouderen (AWO) van Tranzo en het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON).

Het promotieonderzoek vindt plaats bij tanteLouise waarbij de unieke focus op het snijvlak van gezondheidszorg en technologie jou als promovendus niet alleen een uitdagende maar ook inspirerende werkomgeving biedt.

Over het promotieonderzoek ‘Slaap en dementie’

Slaapproblemen komen regelmatig voor bij mensen die lijden aan een vorm van dementie, zoals de ziekte van Alzheimer. Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat naar schatting 44% van de Alzheimer-patiënten kampt met slaapproblemen. Niet zonder gevolgen. Slaapproblemen versnellen de cognitieve achteruitgang en vergroten het risico op (verergering van) dementie. Ook vergroten slaapproblemen de kans op het ontwikkelen van een depressie. Daarbij vormen slaapproblemen een directe bedreiging voor de kwaliteit van leven en welzijn. Zo hebben mensen met dementie die ’s nachts uit bed komen een verhoogd risico op (ernstig) letsel. Ook voor de zorgprofessionals heeft dat consequenties; het leidt tot een hogere werkdruk, met name in de nachtdiensten.

Sinds 2021 werkt tanteLouise op grote schaal met de Momo BedSense. Dit is toezichthoudende domotica, ontwikkeld door Momo Medical. De BedSense is een gevoelige sensor die onder het matras van bewoners wordt geplaatst en die druk en beweging registreert.

De BedSense levert een schat aan waardevolle data op, die momenteel nog niet is gebruikt om (wetenschappelijk) onderzoek te doen naar bijvoorbeeld slaappatronen en de samenhang met gedragspatronen overdag. De verzamelde data zou daarnaast inzicht kunnen geven in de samenhang tussen bewegingsvrijheid en slaappatronen, maar ook in verschillen in slaappatronen tussen specifieke groepen bewoners. Interessant, omdat inzicht in de relatie tussen slaappatronen en patronen van gedrag en/of activiteit (zowel overdag als ’s nachts) kan bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe zorgconcepten en beter passende zorg op individueel niveau. Denk daarbij aan een concept waarbij bewoners die overdag intensief zorg krijgen en geactiveerd worden, ’s nachts thuis zouden kunnen slapen.

De BedSense is een veelbelovend instrument om slaapkwaliteit in kaart te brengen. De behoefte aan valide methodes om slaap te monitoren is evident. De BedSense kan meerdere metingen combineren, zoals beweging en hartslagfrequentie. Er is echter grondig onderzoek nodig om de validiteit en betrouwbaarheid van de BedSense als een meetinstrument voor slaapkwaliteit uit te wijzen.

Wat ga je als promovendus doen?

Met de inzet van de BedSense wordt al data verzameld bij cliënten van tanteLouise. Dat biedt jou de mogelijkheid om retrospectief en/of prospectief wetenschappelijk onderzoek te doen en bij te dragen aan de strategische doelen van tanteLouise. De data van de BedSense biedt kansen om diverse vragen op het gebied van slaap en dementie te onderzoeken. Welke onderwerpen daarbij worden geselecteerd om nader uit te werken, gebeurt in samenspraak met jou als promovendus, tanteLouise en het kennisinstituut. Momo Medical is bereid om gemotiveerd en actief bij te dragen aan het promotieonderzoek. Afhankelijk van de gekozen onderwerpen en de onderzoeksopzet wordt duidelijk welke onderzoeksactiviteiten zullen plaatsvinden.

Wat ga je als GZ-psycholoog doen?

Naast het promoveren ben je werkzaam als GZ-psycholoog binnen de vakgroep Psychologie.
Ons team bestaat uit GZ-psychologen, psychologen in opleiding tot GZ-psychologen, masterpsychologen en een psychodiagnostisch medewerker. Er is een intensieve samenwerking met de sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (SPV) en specialisten ouderengeneeskunde (SO).

We werken intramuraal voor verschillende locaties ten behoeve van de doelgroepen psychogeriatrie, somatiek, NAH, Korsakov, gerontopsychiatrie en Parkinson. Op één locatie is een speciale woning ingericht voor cliënten met een Indische achtergrond. TanteLouise beschikt op drie locaties over een speciale gedragsgroep voor psychogeriatrische cliënten.

In je functie heb je veel variatie in je werk met een diversiteit aan doelgroepen en ziektebeelden. Naast dat je je agenda zelf kan indelen, bestaat je werkdag ook nog eens uit diverse, zeer afwisselende werkzaamheden. Denk hierbij aan diagnostiek, behandeling en teambegeleiding, maar ook aan het meedenken in alles rondom beleidsvorming ter verbetering van de kwaliteit van zorg en andere innovatieve projecten.

Goed om te weten: als GZ-psycholoog ben je tezamen met de SO gedeelde regiebehandelaar binnen tanteLouise. Voor jou als GZ-psycholoog is dit van toepassing op het gebied van psychisch functioneren voor diagnostiek (van neurocognitieve en psychiatrische stoornissen) en behandeling. Daarnaast werk je mee aan de ontwikkeling van Basis-GGZ in de eerste lijn.

Wat vragen we van je?

We zoeken een GZ-psycholoog die BIG-geregistreerd is en die belangstelling heeft voor dit promotieonderzoek en het werken als GZ-psycholoog in een innovatieve ouderenzorgorganisatie.

Verder vinden we het belangrijk dat je:

 • over uitstekende contactuele eigenschappen en organisatorische vaardigheden beschikt.
 • affiniteit en (bij voorkeur) bekendheid hebt met mensen met dementie en de langdurige zorg.
 • affiniteit met en bij voorkeur enige ervaring hebt met actieonderzoek/participatief onderzoek.
 • over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse en de Engelse taal beschikt.
 • beschikt over competenties als samenwerken, methodisch en resultaatgericht werken, klantgerichtheid en (wetenschappelijke) integriteit.
 • gemotiveerd bent om onderzoek te doen in een uitdagende, dynamische, innovatieve en interdisciplinaire omgeving.
 • ervaring hebt met kwantitatieve en kwalitatieve analysetechnieken en de daarvoor beschikbare softwarepakketten.
 • tot slot is het nog fijn als je beschikt over een rijbewijs en auto, omdat je werkzaam zult zijn in de verschillende locaties van tanteLouise.

Wat bieden we je?

Als je bij tanteLouise gaat werken, krijg je naast een mooie kans om te promoveren er uiteraard ook het nodige voor terug. Leuke collega’s in de vakgroep bijvoorbeeld en een prettige, open werksfeer met veel ruimte voor eigen initiatief en creativiteit.

TanteLouise biedt je:

 • Een keurig salaris in schaal FWG 65 van de cao VVT (inschaling o.b.v. genoten opleidingen en werkervaring, daar komen we wel aan uit).
 • Een arbeidsovereenkomst voor 32 uur per week, waarvan je 16 uur per week werkzaam bent in de functie van GZ-psycholoog en 16 uur per week besteed aan het promotieonderzoek.
 • Een solide pensioen en een eindejaarsuitkering in november.
 • Een aanvullende reiskostenvergoeding.
 • Een aantrekkelijke korting op de ziektekostenverzekering.
 • Een uitgebreid vitaliteitsprogramma waarbij je kunt kiezen uit tal van activiteiten om je gezondheid te verbeteren.
 • De mogelijkheid om via de organisatie met een leuk financieel voordeel een fiets, een pc of laptop aan te schaffen.
 • Mogelijkheden om jezelf blijvend te ontwikkelen door middel van uiteenlopende opleidingen en cursussen!
 • Als het klikt krijg je van ons in recordtijd een contract voor onbepaalde tijd. 

… en nog tal van andere personeelsvoorzieningen. Allemaal prima geregeld, dus.

Reageer nu

Spreken de vacature en het onderwerp van dit promotieonderzoek je aan en sta je te trappelen om als promovendus en GZ-psycholoog binnen tanteLouise aan de slag te gaan, laat het ons dan weten. Je kunt tot en met 29 december 2022 op deze vacature reageren via deze Sollicitatiebutton. Dat wijst zich vanzelf. We nemen je sollicitatie direct in behandeling.

Heb je nog vragen of wil je extra informatie over het promotieonderzoek? Bel dan met Katja Drost (Science Practitioner) via haar telefoonnummer 06-43235126. Heb je vragen over het werken als GZ-psycholoog binnen tanteLouise? Bel dan met Stephanie van Vugt (GZ-/Neuropsycholoog) via haar telefoonnummer 06-1374048. Ze praten je graag helemaal bij. Gewoon doen dus!